Hisashi YAMAMOTO
İstasyon Mahallesi, Hacıoğlu Sokak,
No:3, 34940 Tuzla/İSTANBUL
[email protected]
office: +90-216-5810050-1624
http://www.pirireis.edu.tr/en/faculty-of-economics-and-administrative-sciences/academic-staff
Hisashi Yamamoto’nun araştırma alanı uluslararası taşımacılıktan denizcilik eğitimi ve öğretimine kadar uzanır.
Uluslararası taşımacılıktaki endüstri uygulamaları konusunda, pekçok ana liman ve taşımacılık aktiviteleri de dahil olmak üzere
New York, Londra, Hong Kong ve Batı Avustralya’ya kadar uzanan yüksek düzeyde mesleki geçmişi olup, Japonya’nın en
büyük taşımacılık şirketi olan Mitsui O.S.K. Lines şirketinde yönetici pozisyonunda çalışmıştır.
Uluslararası disipliner seviyede bir endüstri hocası olarak, Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde, Malmo, İsveç, misafir okutman
olarak ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kıdemli okutman olarak dersler vermiştir.
Doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde almış olup, lisans derecesini Japonya’da Keio Üniversitesi’nde almıştır.
Uluslararası taşımacılık, uygulama gerektiren bir konu olmasından dolayı, kazandığı disiplin salt olarak akademik bilgiye
dayanmayıp, uygulamadaki işi yapmaya da odaklanır. Ayrıca uluslararası filolardaki denizcilik fakültesi askeri öğrencileri için
denizde araç üzeri eğitim tecrübesi vardır.
Uluslararası alanda, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)’yu da içeren aktif bir ilişkiler ağına sahiptir. IMO tarafından
tanınmış bir uluslararası organizasyon olan GOBTC’da kurucu genel sekreter olarak çalışmıştır,
Uluslararası düzeyde katkı sağlamış makaleleri bulunmaktadır (United States Coast Guard Proceedings).
Download

Hisashi YAMAMOTO (Öğr.Gör. Tam Zamanlı)