DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA VI
AFFA 302
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFFA 301
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, Füsun Çilingir, Çiğdem Karalök, Zehra
Gürsoy, Halime Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, Mesut Yaşar Tufan,
Ayşe Atakol, Pınar Kalkan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Pasaportu çerçevesinde, A2 seviyesini n bitip B1
seviyesine başlanan bu derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta
gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve
anlama (yazılı / sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Bu ders, kişi ve nesne tasfirleri, alışverişe ait dilbilgisi ve kelime
bilgilerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
* yemeklerden bahsetme ve satın alınacaklar konusunda
konuşabilir / yazabilir ve yazılı ve sözlü ifade edebilir.
* yazılı ve sözlü alış-veriş yapabilir.
* kişilerileri fiziksel ve karakterini tasfir edebilir , anlayabilir
* yazılı ve sözlü öneride bulunabilir, önerileri kabul ve
reddedebilir.
* miktar ifadelerini kullanabilir.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
Yöntemleri:
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
Genel tekrar
Ünite II: La vie au quotidien
Ders 7: qu'est-ce qu'on fait à dîner?
* miktar ifadeleri
* partitif
* "en" zamiri
Ön Hazırlık
alıştırma
Kelime Bilgisi
Ünite II: La vie au quotidien
3
Ders 7: qu'est-ce qu'on fait à dîner?
* emir kipi
alıştırma
* iki zamir kullanımı / doubles pronoms
Ünite III: apparences et identité
4
Ders 8: Mettez-la au four
* Mutfak terimleri
* yemek tarifleri
Ünite III: apparences et identité
5
Ders 8: Mettez-la au four
* zaman kavramı
alıştırma
* impératif+pronom
Ünite III: apparences et identité
6
Ders 9: Elle se marie samedi
* eleştirel yorumlar yapma
* öneride bulunma
7
Genel tekrar
alıştırma
Vize sınavı
Ünite III: apparences et identité
8
Ders 9: Elle se marie samedi
* "en" zamirinin COD et COI olarak kullanımı
Ünite III: apparences et identité
Ders 10: Serge Gainsbourg, une vie
9
* biyografi inceleme
* uzun cümleler
* sözcülerin sıralanması
10
Ünite III: apparences et identité
Ders 10: Serge Gainsbourg, une vie
alıştırma
* zaman bildiren ifadeler
* tarihsel sıralamalar
Ünite III: apparences et identité
11
Ders 11: Micro-trottoir: les villes aux piétons
* fikir beyan etmek ve fikri savunmak
Ünite III: apparences et identité
12
Ders 11: Micro-trottoir: les villes aux piétons
* "dont" ve "où" kullanımı
alıştırma
* "devoir" fiili
Ünite III: apparences et identité
13
Ders 12 Elle a changé de look
* fiziki görünüşü ve karakteri ile birsini tasfir etmek
* être ve avoir ile çekilen fiillerde uyum
Ünite III: apparences et identité
14
Ders 12 Elle a changé de look
* plus que parfait zamanının kullanımı
15
16
Genel tekrar / Sözlü sınav
alıştırma
Final sınavı
KAYNAKLAR
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
Ders Kitabı
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys
* Grammaire Progressif du français
Niveau débutant
Clé International
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire
Miquel / Clé International
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

AFFA 302-6