DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA VI
AFFA 401
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFFA 302
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, Füsun Çilingir, Çiğdem Karalök, Zehra
Gürsoy, Halime Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, Mesut Yaşar
Tufan, Ayşe Atakol, Pınar Kalkan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, B1 seviyesini oluşturan bu
derste amaçlanan, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek
durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama
(yazılı / sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Bu ders, kişi ve nesne tasfirleri, alışverişe ait dilbilgisi ve
kelime bilgilerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
* olayları anlatabilir ve
yorumlayabilir
* farklı mekanlardan bahsedebilir ve anlayabilir
* iş hayatından bahsedebilir ve anlayabilir.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
* küçük ilanları anlayabilir ve ifade edebilir.
1,2,3,4,5
* bir projenin gerçekleşme şartları ile ilgili yorumlarını ifade
edebilir ve anlayabilir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Genel tekrar
Ön Hazırlık
alıştırma
Ders 13: vous savez ce qui c'est passé
2
* radyo, televizyon röportajları
Kelime Bilgisi
* günlük konuşmaları
Ünite IV: Papotage et reportage
3
Ders 13: Vous savez ce qui c'est passé?
* dolaylı anlatım 1
alıştırma
* fiillerde zaman uyumu
Ünite IV: Papotage et reportage
4
Ders 14: Devine qui j'ai vu!
* farklı mekanlardan bahsteme
* gérondif
Ünite IV: Papotage et reportage
5
Ders 14: Devine qui j'ai vu!
* farklı mekanlardan bahsetme
alıştırma
* depuis, il y a
Ünite IV: Papotage et reportage
Ders 15: En direct de.....
6
* canlı yayında röportaj
* lequel, laquelle.. Zamirleri
* bir bölgeden ve onun özelliklerinden bahsetme
7
Genel tekrar
alıştırma
Vize sınavı
Ünite IV: Papotage et reportage
8
Ders 15: En direct de.....
alıştırma
* bir bölgeden ve onun özelliklerinden bahsetme
9
Ünite IV: Papotage et reportage
Ders 16: La Palme d'or est attribuée
à...
* canlı yayında röportaj
* festivaller
* pasif cümleler 1
10
Ünite IV: Papotage et reportage
alıştırma
Ders 16: La Palme d'or est attribuée
à...
* pasif cümleler
* "le" zamiri
11
Ünite V: Travail et projet
Ders 17: Une nouvelle babysister
* iş koşulları hakkında bilgi
edinme 1
* küçük ilanları anlama
12
Ünite V: Travail et projet
Ders 17: Une nouvelle babysister
alıştırma
* subjonctif
Ünite V: Travail et projet
13
14
Ders 18: Cherchons jeunes filles rousses
* subjonctif
* bir projenin gerçekleşebilirliği hakkında
yorumlar
Ünite V: Travail et projet
Ders 18: Cherchons jeunes filles
rousses
alıştırma
* iş koşulları hakkında bilgi edinme 2
15
16
Genel tekrar / Sözlü sınav
alıştırma
Final sınavı
KAYNAKLAR
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. VergneSirieys
Ders Kitabı
* Festival II / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. VergneSirieys
* Grammaire Progressif du français
Niveau intermédiaire
Diğer Kaynaklar
Clé International
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau intermédiaire /Anne Goliot-Lété,
Claire Miquel / Clé International
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

Broşür105 KB