T.C.
ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 49379410-100-E.13409958
Konu : Yılbaşı Etkinliği Düzenlenmemesi
28.12.2015
....................... MÜDÜRLÜĞÜNE
2015 Yılının sonuna yaklaştığımız ve yeni bir yıla başlayacağımız şu günlerde,
özellikle bu hafta içerisinde okullarımız ve kurumlarımızda yılbaşı partisi, yılbaşı kutlaması,
eğlencesi adı altında geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bilinmektedir.
Öncelikle bilinmelidir ki, milli kültürümüzde, milli ve dini değerlerimizle hiç bir
ilgisi olmayan, hristiyan batı kültürünün bir geleneği olan yılbaşı kutlamaları çocuklarımızın
ve gençlerimizin kendi kültürümüze ve değerlerimize yabancılaşmalarına, yozlaşmaya, başka
milletlerin değerlerini benimsemelerine, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmalarına
yol açmaktadır. Ayrıca Türk Milli Eğitiminin Temel Amaç ve Hedefleri ile de
bağdaşmamaktadır.
Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle, okullarımızda yılbaşı kutlaması, yeni yıl
eğlencesi vb. Adı altında bu amaca hizmet edecek hiç bir etkinlik yapılmaması,
velilerimizden ve öğrencilerimizden kutlama amacıyla her hangi bir talepte bulunulmaması,
yeni yıl kutlamalarını çağrıştıracak süsleme ve semboller kullanılmaması, özellikle bu amaca
yönelik olarak eğitim öğretimin aksatılmaması, ortaokul ve liselerde öğrencilerimizin yılbaşı
kutlamanın milli ve dini bakımından sakıncaları ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Mehmet ÖZDEMİR
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Dağıtım :
Tüm Okul ve kurum Müdürlükleri
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenff05-f6e9-300f-8433-c694 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing