T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
Sayı :
Konu :
53299009-915.03.03-8910
İdari İzin
30/12/2014
1Başbakanlık
Personel
ve
Prensipler
Genel
Müdürlüğünün İdari İzin
konulu 30/12/2014 tarih ve 12351 sayılı Genelgesi 2. maddeye çıkarılmıştır:
2- " Yılbaşı tatili, 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitiminde başlayıp 1 Ocak 2015
Perşembe günü sona ermektedir.
Kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu
hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla; kamu kurum
ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 02 Ocak 2015 Cuma günü bir gün idari izinli
sayılmaları uygun görülmüştür.
İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacaktır."
denilmektedir.
3- Bilgilerinizi ve kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin
aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sevide personel
bulundurulması şartıyla ilgili genelgenin gereğini arz ve rica ederim.
Erhan GÜNAY
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Vali Yardımcılarına
17 İlçe Kaymakamlığına
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Merkez ve Merkeze Bağlı Belde Belediye Başkanlıklarına
Valilik Birimlerine
Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (HQro7N-3+94Ot-8hxkxr-Jb9Zia-vPIE+jBu) kodunu yazınız.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burmalı Mah. Dervişpaşa Cad. No:10 Afyonkarahisar Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.Arif ALKAÇ
Telefon: (272)213 44 58 Dahili: 200 - 206 Faks: (272)214 07 59
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: https://www.afyonkarahisar.gov.tr
Download

Tıklayıız - Afyonkarahisar Valiliği