Dergi/Journal
: Medical Sciences
Yayıncı/Publisher
: NWSA
ISSN
: 1308 7312
Yıl/Year
: 2016
Cilt/Volume
: 11
Sayı/Number
: 1
Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee
Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Published three-montly (January, April, July, and October).
EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır.
Indexed in EBSCO PUBLISHING index.
Yazışma Adresi/Address of Corespondence
1) NWSA Fırat Teknokent TGB ArGe 2 Binası No:63/18 Elazığ-Turkey
2) NWSA P.K. 23 Elazığ-Turkey
www.newwsa.com
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php?p=institution_journals&q=NWSA+Akademik+Dergiler
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi/Chief Editor and Owner
Dr. Cevdet Emin Ekinci
Fırat University
Tıp Bilimleri Yayın Yönetmeni/Medical Sciences Editor
Dr. Ş.Kerem Özel
İstanbul Bilim University
Editör/Editor
Dr. Cemalettin Camcı
Fırat University
Dr. Ş.Kerem Özel
İstanbul Bilim University
Editör Yardımcıları/Subeditors
Dr. Haluk Mergen
Uludağ University
Dr. Sevim Akçağlar
Uludağ University
Yazı İşleri Müdürü/Desk Editor
Belkıs Elyiğit
Fırat Akademi A.Ş. (NWSA)
Yayın Sekreterleri/Editorial Secreteries
Elif Müge Orakoğlu
Fırat University
Melek Dikmen
Tunceli University
Nurdan Baykuş
Kilis 7 Aralık University
İstatistik ve WEB Sorumlusu/Statistics and WEB Master
Özgür Aydın
ODEMKO
Yayın Kurulu/Editorial Board
Dr. Ahmet Ayar
Fırat University
Dr. Mehmet Tokdemir
Fırat University
Dr. Onur Çelik
Celal Bayar University
Dr. Serdar Günaydın
Kırıkkale University
Dr. Zekeriya Aktürk
Trakya University
Hakemler-Danışmanlar/Academic Referee-Advisers
Dr. Ahmet Kalaycıoğlu
Karadeniz Technical University
Dr. Ahmet Kalkan
Fırat University
Dr. Ayhan Doğukan
Fırat University
Dr. Bayram Yılmaz
Yeditepe University
Dr. Berrin Okka
Selçuk University
Dr. Bilal Üstündağ
Fırat University
Dr. Engin Şahna
Fırat University
Dr. Kurtuluş Öngel
Süleyman Demirel University
Dr. Oğuz Özçelik
Fırat University
Dr. Osman Celbiş
İnönü University
Dr. Yunus Saral
Rize University
Sayının Diğer Hakemleri-Danışmanları
Other Academic Referees-Advisers For Issue
Dr. Atılgan Erözkan
Muğla Sıtkı Koçman University
Dr. Ayşe Oğuzöncül
Fırat University
İçindekiler/Contents
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve
Benlik Saygısı Puanlarının Farklı Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi
Hakan Arslan, Haluk Mergen, Berna Erdoğmuş Mergen, Ebru
Arslan, Ümit Ayyıldız
I
NWSA.2016.11.1.1B0039
Özgün Çalışma/Original Study)
1-13
Download

Yazışma Adresi/Address of Corespondence 1) NWSA Fırat