Dergi/Journal
: Fine Arts
Yayıncı/Publisher
: NWSA
ISSN
: 1308 7290
Yıl/Year
: 2016
Cilt/Volume
: 11
Sayı/Number
: 1
Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee
Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Published three-montly (January, April, July, and October).
EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır.
Indexed in EBSCO PUBLISHING index.
Yazışma Adresi/Address of Corespondence
1) NWSA, Fırat Teknokent TGB ArGe 2 Binası No:63/18 Elazig-Turkey
2) NWSA, P.K. 23 Elazig-Turkey
www.newwsa.com
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php?p=institution_journals&q=NWSA+Akademik+Dergiler
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi/Chief Editor and Owner
Dr. Cevdet Emin ekinci
Fırat University (NWSA)
Güzel Sanatlar Yayın Yönetmeni/Fine Arts Editor
Dr. Ebru Temiz
Niğde University
Editör/Editor
Dr. Ebru Temiz
Niğde University
Editör Yardımcıları/Subeditors
Dr. Nilgün Sazak
Kocaeli University
Yazı İşleri Müdürü/Desk Editor
Belkıs Elyiğit
Fırat Akademi A.Ş. (NWSA)
Yayın Sekreterleri/Editorial Secreteries
Elif Müge Orakoğlu
Beijing Jiaotong University
Melek Dikmen
Tunceli University
Nurdan Baykuş
Kilis Yedi Aralık University
İstatistik ve WEB Sorumlusu/Statistics and WEB Master
Özgür Aydın
ODEMKO
Yayın Kurulu/Editorial Board
Dr. Ahmet Şinasi İşler
Dr. Ayfer Kocabaş
Dr. İsmail Aytaç
Dr. Melda Özdemir
Dr. Nilgün Sazak
Dr. Özlem Alp
Uludağ University
Dokuz Eylul University
Fırat University
Gazi University
Kocaeli University
Gazi University
Hakemler-Danışmanlar/Academic Referee-Advisers
Dr. Ayhan Helvacı
Uludağ University
Dr. Fatma Nur Başaran
Gazi University
Dr. Filiz Nurhan Ölmez
Süleyman Demirel University
Dr. Hürrem Sinem Şanlı
Gazi University
Dr. Melda Özdemir
Gazi University
Dr. Murat Soydan
Erciyes University
Dr. Nilgün Sazak
Kocaeli University
Sayının Diğer Hakemleri-Danışmanları
Other Academic Referees-Advisers For Issue
Dr. Atilla Döl
Niğde University
Dr. Ayhan Helvacı
Uludağ University
Dr. Aysun Eyüboğlu Erşan
Kırklareli University
Dr. Banu Hatice Gürcüm
Gazi University
Dr. Çağatay Akengin
Gazi University
Dr. Ferit Bulut
Niğde University
Dr. Nalan Okan Akın
Niğde University
Dr. Nilgün Sazak
Sakarya University
Dr. Rukiye Eser Gültekin
Artvin Çoruh University
Dr. Seyit Yöre
Selçuk University
I
İçindekiler/Contents
Mimarlıkta Müze Bilinci Kazandırmada Yaratıcı Drama:
Trabzon Müzeleri
Hare Kılıçaslan, Ömer Adıgüzel
Niyazi Sayın’ın Üslup ve Tavrını Yansıtan Süsleme Ögeleri
Nihat Ozan Köroğlu
Vakıf Kayıtlar Arşivinde Bulunan Vakfiyelere Ait Deri
Cilt Örneklerinin İncelenmesi
Ebru Alparslan
NWSA.2016.11.1.D0169
(Özgün Çalışma/Original Study)
1-11
NWSA.2016.11.1.D0170
(Özgün Çalışma/Original Study)
12-31
NWSA.2016.11.1.D0171
(Review/Derleme)
32-45
Tasarımdan Çağdaş Tasarıma
NWSA.2016.11.1.D0172
(Özgün Çalışma/Original Study)
Osman Çaydere
46-53
II
Download

Yazışma Adresi/Address of Corespondence 1) NWSA, Fırat