Dergi/Journal
: Social Sciences
Yayıncı/Publisher
: NWSA
ISSN
: 1308 7264
Yıl/Year
: 2016
Cilt/Volume
: 11
Sayı/Number
: 1
Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee
Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Published three-montly (January, April, July, and October).
EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır.
Indexed in EBSCO PUBLISHING index.
Yazışma Adresi/Address of Corespondence
1) NWSA, Fırat Teknokent TGB ArGe 2 Binası No:63/18 Elazig-Turkey
2) NWSA, P.K. 23 Elazig-Turkey
www.newwsa.com
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php?p=institution_journals&q=NWSA+Akademik+Dergiler
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi/Chief Editor and Owner
Dr. Cevdet Emin Ekinci
Fırat University, NWSA
Sosyal Bilimler Yayın Yönetmeni/Social Sciences Editor
Dr. Nihal Yayla
Pamukkale University
Editörler/Editors
Dr. Ekrem Karayılmazlar
Dr. Hacı Duran
Dr. Hasan Altan Çabuk
Dr. Ömer Çaha
Dr. Nihal Yayla
Dr. Nuran Kayabaşı
Dr. Selma Çelikyay
Pamukkale University
Adıyaman University
Çukurova University
Fatih University
Pamukkale University
Ankara University
Bartın University
Editör Yardımcıları/Subeditors
Dr. Esmeray Yogun
Dr. İsmail Küçükaksoy
Dr. Kenan Çelik
Dr. Mehmet Zaman
Çağ University
Dumlupınar University
Karadeniz Technical University
Atatürk University
Yazı İşleri Müdürü/Desk Editor
Belkıs Elyiğit
Fırat Akademi A.Ş. (NWSA)
Yayın Sekreterleri/Editorial Secreteries
Elif Müge Orakoğlu
Beijing Jiaotong University
Melek Dikmen
Tunceli University
Nurdan Baykuş
Kilis Yedi Aralık University
İstatistik ve WEB Sorumlusu/Statistics and WEB Master
Özgür AYDIN
ODEMKO
Yayın Kurulu/Editorial Board
Dr. Canan Çetin
Dr. Ekrem Karayılmazlar
Dr. Ömer Aytaç
Dr. Kenan Çelik
Dr. Mehmet Ali Ulubaşoğlu
Dr. Reha Saydan
Dr. Saliha E. Aydemir
Marmara University
Pamukkale University
Fırat University
Karadeniz Technical University
Deakin University
Yuzuncu Yil University
Karadeniz Technical University
Hakemler-Danışmanlar/Academic Referee-Advisers
Dr. Cem Ayden
Fırat University
Dr. Erkan Turan Demirel
Fırat University
Dr. F.Feyza Koçak
Gazi University
Dr. Filiz Nurhan Ölmez
Süleyman Demirel University
Dr. Hatice Dayar
Dumlupınar University
Dr. İsmail Küçükaksoy
Dumlupınar University
Dr. M. Nedim Bayuk
Harran University
Dr. Melda Özdemir
Gazi Umiversity
Dr. Murat Atan
Gazi University
Dr. Murat Demir
Harran University
Dr. Mustafa Öztürk
Süleyman Demirel University
Dr. Nuray Özdipçiner
Pamukkale University
Dr. Yaşar Kaya
İnönü University
I
Sayının Diğer Hakemleri-Danışmanları
Other Academic Referees-Advisers For Issue
Dr. Cemil Şahin
Gümüşhane University
Dr. Dilek Er
Fırat University
Dr. Duygu Koçoğlu
Pamukkale University
Dr. Erkan Demirel
Fırat University
Dr. İsmail Çalık
Mehmet Akif Ersoy University
Dr. M.Cengiz Yıldız
Bingöl University
Dr. Nurten Çekal
Pamukkale University
Dr. Ömer Aytaç
Fırat University
Dr. Ömer Fettahlıoğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
İçindekiler/Contents
Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir
NWSA.2016.11.1.3C0134
Değerlendirme
(Özgün Çalışma/Original Study)
Filiz Gümüş Dönmez, Aydan Bekar
1-15
Marketing and Competition Law: In The Perspective of
Turkish Competition Authority Cases
Nevin Kortunay
NWSA.2016.11.1.3C0135
(Özgün Çalışma/Original Study)
16-26
Parçalanmış Ailelerde Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma:
Elazığ Örneği
Ömer Şükrü Yusufoğlu, Zahir Kızmaz
NWSA.2016.11.1.3C0136
(Özgün Çalışma/Original Study)
27-40
Nüfus Politikaları Ve Çin, Fransa Ve Türkiye Örneklerinin
NWSA.2016.11.1.3C0137
Değerlendirilmesi
(Özgün Çalışma/Original Study)
Oral Demir
41-61
II
Download

Yazışma Adresi/Address of Corespondence 1) NWSA, Fırat