Basın Bülteni
Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı 8,6
milyar TL ciroya ulaştı
19 Ağustos 2014
Ufuk Ural
[email protected]
Demet Ulubaşoğlu
[email protected]
Esin Konuk
[email protected]
Mine Bakal
[email protected]
Ozan Kaya
[email protected]
Hande Akdağ
Marketing and Communications
T +90 212 368-0700
F +90 212 368-0799
[email protected]
GfK TEMAX® Türkiye 2014 ikinci çeyrek sonuçları
Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, 2014’ün ikinci çeyreğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında bir büyüme
performansı ile 8,6 milyar TL’lik ciro değerini elde etti. Ocak ayı
sonunda uygulamaya başlanan taksit sayısı sınırlamasının ardından,
pazarın yılın ilk çeyreğine göre daha yüksek ivme ile büyüdüğü
görülüyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre en dikkat çekici
büyüme performansı Küçük Ev Aletleri sektöründen gelmekle birlikte,
Tablet, Akıllı Telefon ve PTV kategorileri de büyümeye önemli ölçüde
katkı sağladı.
Tüketici Teknolojisi Ürünleri: Ciro Trendi
10
TL Milyar
9
8,45
8,16
8
7
6,94
8,57
8,26
7,19 7,21
6,50
6,06 6,16
6
6,24
5,84
5,49
GfK
Cumhuriyet Mh., İncirlidede Cd.,
No:4, Kat:2,
34380, Şişli, İstanbul,
Türkiye
Tel. +90 212 368 0700
Fax +90 212 368 0799
5,07
5
4
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Q113
Q213
Q313
Q413
Q114
Q214
1
2014 yılı ikinci çeyrek boyunca, en fazla büyüyen sektörler sırasıyla
Küçük Ev Aletleri (SDA), Tüketici Elektroniği (CE), Telekom (TC),
Bilişim Teknolojileri (IT), Ofis Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri (OE)
ve Büyük Beyaz Eşya (MDA) oldu. Görüntüleme (PH) sektörü cirosal
olarak daraldı. İkinci çeyrekkte en yüksek büyüme oranı %32 ile
küçük ev aletlerinden gelmiş olsa da, en fazla cirosal getiri 617
milyon Lira ile yine Telekom sektöründen geldi. Görüntüleme ürünleri
sektörü ise geçen yılın aynı çeyreğine göre cirosal olarak %40
oranında daraldı.
Telekom: Büyüme yavaşlıyor
Değişen regülasyonlar nedeniyle gerçekleşen olağan dışı bir ilk
çeyreğin ardından Telekom sektöründeki büyüme yavaşlıyor. Şubat
ayında kredi kartı taksitleri bazı sektörler için 9 ay ile sınırlanmış,
Telekom sektörü için ise kaldırılmıştı. Bu değişimin etkileri ikinci
çeyrekte de görülmeye devam etti. İkinci çeyrekteki cirosal büyüme
geçen senenin aynı dönemine göre %24.7 oldu. Fakat ilk çeyrek
büyümesi geçen seneye göre %33 olarak gerçekleşmişti. İkinci
çeyrekte perakende zincirleri tarafından hediye çekleriyle ödeme,
doğrudan satış noktasından alınan banka kredileriyle ödeme gibi
alternatif ödeme yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler satışların
artışına belli bir ölçüde faydalı oldu. Fakat Mayıs ayında hediye
çekleriyle taksitlendirme yöntemi de durdurulunca satışlara etkisi
negatif yönde oldu.
Akıllı telefon pazarını ikinci çeyrekte yeni lansmanlar pozitif yönde
etkiledi. Türkiye pazarında öne çıkan ürün özelliklerinden biri geniş
ekran boyutu oldu. 5 inçten büyük ekrana sahip telefonlar ikinci
çeyrekte toplam pazarın adetsel olarak %14’üne sahip oldu. Akıllı
olmayan diğer cep telefonları pazarı ise adetsel olarak yaklaşık %60
civarında daraldı ve toplam telefon pazarında payları ciddi şekilde
düştü.
Bilgi Teknolojileri: Tabletlerdeki büyüme devam ediyor!
IT sektörü 2014’ün ikinci çeyreğinde geçen senenin ikinci çeyreğine
göre %10,9; 2014 ilk yarıyıl olarak 2013 ilk yarıyıla göre de %7
oranında cirosal olarak büyümüştür. Tabletler geçen çeyrekte olduğu
gibi en hızlı büyüyen IT ürün grubu oldu. Tablet kategorisinde geçen
senenin ikinci çeyreğine kıyasla %74,5 adetsel %64,2 cirosal
büyüme oldu. Tablette 2013-2014 ilk altı ay büyümesine bakarsak
oranın adetsel %80 ve cirosal %62,6 olarak yükseldiğini görüyoruz.
Dizüstü bilgisayarlar, geçen seneye göre ikinci çeyrekte ciroda
%10,6 ve ilk altı aya göre %12,8 küçülürken adette ikinci çeyrekte
%23,5 ve ilk altı ayda %25,6 oranında azaldı. 2014 ikinci çeyrekte
masaüstü bilgisayarlar geçen seneye göre adette %18,8
küçülmesine rağmen ciroda kurdaki yükselmelere paralel artan
fiyatların da etkisiyle %1,1 büyüdü.
2014 ikinci çeyrekte de dolar kuru 2,00’nin üstünde seyretti. Dolar
2
kurundaki yükselme fiyatlara artış olarak yansıdı ve tüketici alımlarını
2014 ikinci çeyreğinde de negatif etkiledi.
Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve tablet alımlarında taksit
sayısını maksimum 9 ile sınırlandırılmasına tüketici Şubat ayında
alımlarını aniden keserek sert tepki vermişti. 2014’ün ikinci
çeyreğinde gerek tüketici tarafındaki alışma ve gerekse perakende
kanalındaki taksitlendirme projeleri ile yeni uygulamaya alışılmaya
başlandı. Taksit sınırlandırmasından en çok etkilenen teknoloji
marketleri kanalında öncelikli uygulanan, hediye çeki aracılığıyla
taksitlendirme, Mayıs ayında yasaklandı. Sektör, mağazalarda
bankalar
aracılığıyla
tüketici
kredi
imkanının
sunulması
uygulamasına yönelerek yeni yasal uygulamaya uyum sağlamaya
çalışıyor.
Ofis Makineleri ve Sarf Malzemeleri: Adetsel Küçülme Ancak
Cirosal Büyüme
Büyük bölümünü lazer ve inkjet yazıcıların oluşturduğu sektör 2014
ikinci çeyrekte 2013’ün aynı dönemine göre %9,5, 2013 ile ilk altı ay
karşılaştırmasında da %6,2 cirosal büyüme sergilese de adetsel
olarak 2014 ve 2013 ikinci çeyrekler karşılaştırıldığında %9,14; ilk
altı aylık karşılaştırmada da %10,8 oranında küçülme gösterdi. 2014
ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine gore çok fonksiyonlu
yazıcılar pazarı cirosal olarak %19,4 oranında tek fonksiyonlu
yazıcılar ise %17,8 oranında büyüdü. Buna karşılık hem çok
fonksiyonlu hem de tek fonksiyonlu yazıcılarda adetsel olarak
sırasıyla %7,3 ve %2,3 oranında daralma yaşandı. Lazer teknolojili
ürünlerin payında artış yaşandı.
Büyük Beyaz Eşya: Kur farkı nedeniyle cirosal pozitif büyüme
2014 yılının ikinci çeyreğinde tüketiciler
Büyük Beyaz Eşya
sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %9,2
büyüme ile 1,88 milyar harcadılar.
Dört Büyük Beyaz Eşyada tüm kategoriler pozitif bir büyüme
gösterdiler ve en büyük büyüme %18,3 ile Fırın kategorisinde oldu.
İlaveten, Ankastre Ocaklar, Mikrodalga Fırınlar ve Kurutma
Makineleri geçen sene aynı döneme göre iki haneli büyüme
gösterdiler.
Beyaz Eşya Pazarında, yüksek enerji sınıflı ürünlerin payı artmaya
devam ediyor. 9 KG kapasiteli ürünler Çamaşır Makinelerinin
büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Side By Side ve Buzluk altta
ürünler Buzdolabı kategorisinin büyüyen segmentleri.
Bulaşık
Makinelerinde 6 KG kapasiteli ürünler geçen seneye göre %27 ile en
fazla büyüyen segment.
TL fiyatları döviz kuru nedeniyle artmıştır. Bu durum Beyaz Eşya
sektöründe adetsel bir daralmaya cirosal olarak da büyümeye yol
açmıştır.
3
Küçük Ev Aletleri: Anneler Günü hediyesi olarak en büyük artış
Gıda hazırlayıcılar ve Sıcak İçecek Hazırlama Makinelerinde
görüldü.
2014 yılının ikinci çeyreğinde sektör geçen senenin aynı dönemine
göre %16,7’lik adetsel büyüme gösterdi. Ciroda ise %31,7’lik büyüme
ile 852 milyon TL değerine ulaştı. Küçük ev aletleri sektörü diğer
sektörler ile karşılaştırıldığında en çok büyüyen sektör oldu.
Cirosal olarak küçülme gösteren iki kategori ekmek yapma
makineleri ve fritözler oldu. En iyi performans sıcak içecek hazırlama
makineleri, gıda hazırlayıcılar ve ütülerden geldi. Sektörün en önemli
motivasyonu Anneler Günü döneminde ise; Anneler Günü hediyesi
olarak en büyük büyüme gıda hazırlayıcılar ve sıcak içecek
hazırlama Makinelerinde görüldü.
Sektör büyümesine en yüksek katkı torbasız silindir ve dikey
süpürgelerden geldi. İlk yarıyılda, el blenderları, ütüler ve çay
makineleri de büyümeye önemli derecede katkı sağlayan kategoriler
oldular.
Babalar Günü döneminde, tıraş makineleri geçen senenin aynı
dönemine göre %8 büyüme gösterdiler. Sakal düzelticiler ve vücut
tüyü temizleme/düzeltme makineleri ise erkek bakım kategorisindeki
en büyük büyümeyi gösterdiler.
Kur etkisiyle ortalama fiyatlarin artmasi ve Premium segment
ürünlerine yönelik artan ilgiyle; sektörde ciro büyümesi, adet
büyümesinden çok daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Buhar
kazanlı ütüler ve siklonik süpürgelerin daha tercih edilir duruma
gelmesi, cirosal büyümeyi destekleyici bir etki yapmaktadır.
Tüketici elektroniği: Dünya Kupası’nın olumlu etkisi
Tüketici elektroniği sektörü yılın ikinci çeyreğini 1,3 milyar TL ile
2013 yılı aynı dönemine göre %30’a varan büyüme ile kapattı ve yeni
bir çeyrek rekoru kırdı.
Sektörün önemli kısmını oluşturan Panel TV’lere olan talebin, Mayıs
ve özellikle Haziran aylarında Dünya Kupasının da etkisiyle artması,
yılın ilk çeyreğindeki pozitif görünümün devamına ve çift haneli
büyümelere neden oldu. Özellikle ikinci çeyrek ile ivmelenen UHD
(Ultra yüksek çözünürlüklü) TV satışlarının yılın geri kalanında hızlı
büyümeler göstermesi bekleniyor.
Ev Ses Sistemleri seviyesini korurken sektörün diğer ürün
gruplarında ise bu görünümün aksine çift hanelere yaklaşan
küçülmeler yaşandı.
Görüntüleme: SLR segmenti kompakt segmentine yaklaşıyor
Görüntüleme sektörü, yılın ikinci çeyreğini SLR cihazlardaki
küçülmenin de %10 seviyesinde seyretmesiyle bir önceki yılın aynı
dönemine göre %40’lara varan küçülme sonucunda 73 milyon TL
ciro ile kapattı.
4
Aynasız cihazların satışları önceki yılın aynı dönemine gore 2 kat
artarken, kompakt makine satışları %50n’in üzerinde küçülme
gösterdi.
Özet;
Bu çeyreğin büyümede lokomotif sektörleri küçük ev aletleri ve
tüketici elektroniği oldu
İkinci çeyrek sonu itibarıyle Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı ile
ilgili olarak rahatlıkla ifade edilebilecek nokta, pazarın Görüntüleme
hariç diğer tüm sektörlerde cirosal anlamda gerek bir önceki çeyreğe,
gerekse geçen yıl aynı döneme göre büyümeye devam ettiğidir
(taksit
sınırlamasının
ilk
çeyrekteki
daraltıcı
etkileri
unutulamamalıdır). Bu bağlamda, ortada gerçek anlamda bir
büyümenin olup olmadığının anlaşılabilmesi için cirosal gelişimlerin
arkasındaki etmenlerin araştırılması, ileriki dönemler için de kuvvetli
ipuçları oluşturacaktır. Eğer cirosal büyüme, mevsimsellik etkileri
haricinde adetsel artışlar ile de destekleniyorsa, pazar penetrasyon
doygunluğu
henüz
tamamlamadığından
olası
büyüme
potansiyelinden bahsedilebilir.
Son dönem verileri incelendiğinde, cirosal olarak oldukça hızlı
büyüyen Telefon kategorisinin adetsel olarak daraldığı görülmektedir.
Peki hangi sektörlerden bir farklılaşma sağlanabilir? Buna cevap
olarak son çeyrekte hangi sektör/kategorilerin geçmiş dönemlere
göre adet ve ciro olarak iki boyutlu büyüme gösterdiğine bakmak
gerekecektir. Son çeyrek verileri bu sorunun cevabı olarak Tüketici
Elektroniği ve Küçük Ev Aletleri’ni işaret ediyor. FIFA Dünya
Kupası’nın Televizyon kategorisi ve dolayısıyla Tüketici Elektroniği
üzerindeki büyütücü etkisi, odak noktasını Küçük Ev Aletleri üzerinde
bırakıyor.
Özet Tablo
Tüketici Elektroniği (CE)
Görüntüleme Sistemleri (PH)
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q2 14
/Q2 13
Milyon
TL
1.075
Milyon
TL
1.241
Milyon
TL
1.151
Milyon
TL
1.286
29,2%
+/-%
Q1-2
2014
Q1-2 14
/Q1-2 13
Milyon
TL
2.438
15,6%
-38,2%
+/-%
105
77
67
72
-40,1%
140
2.149
1.847
1.602
1.877
9,2%
3.480
8,6%
Küçük Ev Aletleri (SDA)
662
731
699
852
31,7%
1.551
24,5%
Bilişim Teknollojileri (IT)
1.336
1.463
1.415
1.248
10,9%
2.663
7,0%
Telekom (TC)
2.738
2.947
3.202
3.118
24,7%
6.319
28,8%
99
141
125
112
9,5%
237
6,2%
8.165
8.447
8.262
8.565
18,8%
16.827
16,8%
Büyük Beyaz Eşya (MDA)
Ofis Makinaları & Sarf Malzemeleri (OE)
GfK TEMAX® Türkiye
®
Kaynak: GfK TEMAX Türkiye, GfK
®
GfK TEMAX , tüketici teknolojisi ürünleri pazarını takip etmek için GfK
tarafından geliştirilen bir endekstir. Bulgular GfK perakende paneli
tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır. Perakende paneli
tüm dünya genelinde 425.000’in üzerinde satış noktasından alınan
5
®
datalardan oluşmaktadır. Şubat 2009’dan beri GfK TEMAX Raporu, GfK
tarafından 30’dan fazla ülkede uluslararası düzeyde yayınlamaktadır. Tüm
raporlar ve basın bültenlerine www.gfktemax.com adresinden ulaşılabilir.
Basın bülteninden veya www.gfktemax.com da yer alan yayınlardan alıntı
yapıldığında, lütfen kaynak olarak GfK TEMAX’ı açık olarak belirtiniz.
Daha fazla bilgi için:
Hande Akdağ
T: +90 212-368-0700, [email protected]
GfK
GfK, insanların yaşam, düşünce ve alışveriş tarzlarını keşfetmek için 13.000
den fazla uzman ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en
büyük araştırma şirketlerinden biridir. GfK sürekli olarak müşterilerinin,
dünyada onlar için en önemli olan insanları yani; tüketicilerini, en iyi şekilde
anlamalarını sağlamak için en son teknolojileri ve en güçlü metodolojileri
keşfeder ve kullanır. Türkiye’de, 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları
konusunda faaliyet gösteren GfK, 250+ tam zamanlı çalışanı ile araştırma
ihtiyacının belirlenmesinden önerilere giden süreçte en doğru bilgiye
ulaşılmasını sağlayacak araştırma yaklaşımlarını uygular, titizlikle toplanan
veriyi bilgiye dönüştürerek stratejilere yön verecek raporlar sunar.
www.gfk.com/tr , www.twitter.com/gfkturkiye
6
Download

Basın Bülteni