22 ŞUBAT 2015 PAZAR
614807 >
TSE'den 37 sözleşme feshi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 37 firmanın hizmet yeterlilik belgesi
kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 31
firma talimata aykırılık, 3 firmanın kendi
isteğiyle ve 3 firmanın ara kontrol olumsuzluğu
sebebiyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma
hakkı veren sözleşmeleri iptal edildi. Söz
konusu firmalar, hizmet belgesiyle ilgili olarak
bundan böyle ibrazda bulunamayacak.
771301
1301-6148
9
Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise aynı dönemde yaptıkları 3,7 milyon dolar tutarındaki net alışa karşın DİBS
fiyatlarındaki düşüşle, 28 Mart 2014 tarihinden bu yana en düşük seviye olan 47
milyar 820,5 milyon dolara geriledi. Yurt
dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku ise, 13 Şubat haftasında yaptıkları
372,8 milyon dolarlık net satışla 58 milyar 26,1 milyon dolara geriledi.
ISSN
Yabancıların DİBS stoku geriledi
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13162
Fiyatı: 25 KURUŞ
Beklenti, enflasyon ve cari
açıkta geriledi, dolarda arttı
Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi hızla yükseldi ve 2.50
olarak gerçekleşti. TÜFE beklentisi yüzde 6.77'ye gerilerken, cari açık beklentisi 40.3 milyar dolara düştü.
İSTANBUL, AA
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde
yüzde 6,77'ye geriledi. TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı ve
uzman kişiler ile profesyoneller ve
yabancı finansal kuruluşların uzmanları arasından seçilen 80 katılımcıyla
gerçekleştirilen 2015 yılı Şubat ayı
Beklenti Anketi yayımlandı.
2015 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki
anket döneminde yüzde 0,41 iken, bu
anket döneminde yüzde 0,49'a yükseldi. 2015 yılı şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla
yüzde 0,47 ve yüzde 0,41 oldu. 2015
yılı mart ayı TÜFE beklentisi ise aynı
anket dönemlerinde sırasıyla yüzde
0,56 ve yüzde 0,61 oldu. 2015 Nisan
ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,73 olarak gerçekleşti.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir
önceki anket döneminde yüzde 6,82
iken bu anket döneminde yüzde
6,77'ye geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 6,69 ve yüzde 6,42 olarak gerçekleşti. Bu anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin
ortalama olarak yüzde 20,4 olasılıkla
T
yüzde 6,00 - 6,49 aralığında, yüzde
33,3 olasılıkla yüzde 6,50 - 6,99 aralığında, yüzde 23 olasılıkla ise yüzde
7,00-7,49 aralığında artış göstereceği
öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların, yüzde
17,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 6,00 -6,49
aralığında, yüzde 34,3'ünün yüzde
6,50-6,99 aralığında, yüzde 35,6'sının
ise yüzde 7,00-7,49 aralığında olduğu
gözlendi.
2015 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,2 olasılıkla yüzde 4,50-5,49
aralığında, yüzde 40,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 38,2
olasılıkla ise yüzde 6,50-7,49 aralığın-
da artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 44,3'ünün
beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 42,9'unun ise yüzde
6,50-7,49 aralığında olduğu gözlendi.
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda
oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı
beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,60 iken, bu anket döneminde yüzde 10,02'ye yükseldi. TCMB
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,40 iken, bu anket döneminde yüzde 7,99 olarak gerçekleşti.
2015 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın
süre kalan Devlet İç Borçlanma Senet-
KÜRESEL uluslararası yatırımın
yüzde 8 azaldığını söyleyen
YASED Başkanı Timuray
“Türkiye’nin küresel sermaye
akışlarından aldığı payı, yüzde
3’lere çıkartacak potansiyeli
taşıdığını söyledi.
Haberi 5’te
ürkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, geçen yılın son
çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde
19,1 büyüyerek 10,1 milyar
liralık ciroya ulaştı. GfK
TEMAX tarafından yapılan
araştırmaya göre, tüketici
teknolojisi ürünleri pazarında yıl başı itibarıyla gerçekleşen kümülatif büyüme yüzde 16,9 oldu.
Pazar, geçen yılın son
çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 19,1 büyüyerek
10,1 milyar liralık ciro elde etti. Bir önceki
yılın aynı dönemine göre ciroda en fazla büyüyen sektörler telekom, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri olurken, tüketici
elektroniği adette en yüksek büyüme oranına sahip sektör oldu. Telekom sektörü geçen
yılın son çeyreğinde 3,89 milyar lira ile
2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 32
büyüme kaydetti. Telekom, 2014'te 13,64
milyar liralık ciro ve yüzde 28 büyüme elde
etti.
Sektörün yüzde 98'ini oluşturan akıllı telefonlarda 10,8 milyona ulaşan pazarda
daha üst segment ürünlerin satış oranları arttı. Akıllı telefonların yüzde 52'si 4,5 inç
üzeri ekrana sahip olurken, akıllı telefon ile
tabletler arasında yer alan 5,5 inç üzeri
akıllı telefonların payı yüzde 8'e ulaştı.Bilişim teknolojileri sektörü geçen yılın son
çeyreğinde yıllık bazda cirosal olarak yüzde
5,4 küçüldü. Sektörün büyüyen tek ürün grubu tabletlerdeki büyüme adet bazında yüzde 52,5, ciro bazında yüzde 31,4 olarak kaydedildi.Dizüstü bilgisayarlarda söz konusu
dönemde ciro bazında yüzde 9,2, adet bazında yüzde 8,5 küçülme görüldü. Masaüs-
T
tedbirler gıdayı olmasa da gıda dışı perakendeciliği önemli ölçüde etkileyecek. GPD olarak ayrıntıda sayabileceğimiz daha pek çok
konuda sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra hepimiz için hayati nitelikte olan Yeni Nesil Kayıt Edici Cihazlar bazında doğrudan Maliye Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapıyoruz.
Bu konuda bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar 2015 yılında hızlanacak ve Ankara'yı
ikna etmek için tekrar ziyaretleri yoğunlaştıracağız. Amacımız 2016 yılına girerken sektörün en az zarar göreceği düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. 2015 yılında yeni çalışmalara da imza atmaya hazırlanıyoruz. Üyelerimizden aldığımız destek ve katkılarla
emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."
2015 hedeflerine de değinen Özdemir, bu
çalışmalar içinde en önemli etkinliklerinin yine Ortak Gelişim Kongresi olacağını anlattı.
Özdemir, zaman ayırdıkları ve dernek
üyelerinin talepleri doğrultusunda şekillendirdikleri eğitim ve istihdam alanındaki çalışmalarının Avrupa Birliği'nden kabul gördüğünü ve hibe kazanan Eğitim Projesi'nin de
somutlaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2016 yılı ortasında sonuçlandıracağımız bu projenin yanı sıra İSMEK projemizin sonuçlarından bu yıl nisan sonu itibarıyla, üye firmalar olarak somut biçimde faydalanmaya başlayacağız. Derneğimiz açısından
özel bir öneme sahip olan gıda servis zincirlerimizin AVM'lerle başlattığı çalışmaların sürmesine ve sonuç alınmasına titizlikle eğiliyoruz." Ekonomi Servisi)
‘2014’te yabancı yatırım
düzeyini koruduk’
TSE'nin getirdiği standarda göre "Türk Baklavası" altın sarısı
renkte ve görünüşte olacak, şerbeti ve yoğunluğu sert olmayacak,
boğazı yakmayacak. Dilim yüksekliği de en az 35 mm olacak.
ANKARA, AA
ürk Standardları Enstitüsü'nce
(TSE) "Türk Baklavası"na standart getirildi. Buna göre baklava kendine özgü renkte (altın sarısı) ve görünüşte olacak, şerbeti ve
yoğunluğu sert olmayacak, boğazı
yakmayacak. Her bir dilim baklavanın yüksekliği en az 35 milimetre
olacak. TSE'den yapılan açıklamada, "Türk Baklavası" standardının,
Teknik Kurul'da kabul edildiği belirtildi.
Baklavanın, hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişmekle
birlikte bu coğrafyalarda yaşayan
halkların ortak kültürü haline geldiği belirtilen açıklamada, isim açısından bakıldığında "baklava" sözcüğünün Türkçe kökenli olduğu, eski Türkçe'de "baklağu, baklağı" olarak geçtiği ifade edildi.
Baklava imalinde son yıllarda
bazı üreticilerin taklit malzemeler
kullanarak tüketiciyi aldatmaya yöneldiğinin anımsatıldığı açıklamada, yeşil antep fıstığı yerine kurutul-
T
Teknoloji pazarı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 19.1 büyüyerek 10.1 milyar liralık ciroya ulaştı.
Yeniden GPD Başkanlığı'na seçilen
Özdemir, 2015'in sektör için kolay
bir yıl olmayacağını söyledi.
G
Baklavaya da standart
Teknoloji pazarı büyüyor
Özdemir,
yeniden GPD
Başkanı
ıda Perakendecileri Derneği'nin (GPD)
Başkanlığına yeniden Nihat Özdemir
seçildi. Dernekten yapılan açıklamaya
göre, GPD'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Başkanlığa yeniden
Nihat Özdemir seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına Galip Aykaç (BİM), Mehmet Nane
(CarrefourSA), Özgür Tort (Migros) ve Şenay
Küçük Tanşu (Tchibo) getirildi.
Yönetim Kurulu'nda Aslan Saranga (Dominos), Birol Altınkılıç (Kahve Dünyası),
Bülent Mertyürek (Şaypa), Dilek Başarır
(McDonalds), Günhan Pikdöken (TurkentYUM), Hacı Beğendik (Beğendik), Haluk
Alpay (Obase), İlhan Erkan (TAB), John
Sytmen (Dream), Kaan Ünver (Metro), Merter Özay (Özay Hukuk), Murat Keklik (Detay),
Mustafa Altındağ (ŞOK), Mustafa Songör
(Uyum), Nazlan Ertan (TescoKipa) ve Sıtkı
Erben (Adese) yer aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Nihat Özdemir, 2014 yılında
organize gıda perakendeciliği açısından cirolarının yüzde 9-10, çalışan sayısının yüzde 18
ve mağaza sayılarının da yüzde 15 artış gösterdiğini belirterek, GPD'nin temsil ettiği organize gıda perakendeciliği sektörünün yurt
çapında 24 bin satış noktası ve 245 bin çalışanıyla 40 milyar dolar ciroyu oluşturduğunu bildirdi. Özdemir, 2015 yılının geneli itibarıyla perakende sektörü açısından kolay bir
yıl olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:"Özellikle tasarrufların artmasına yönelik
leri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı
beklentileri bir önceki anket dönemine göre azalarak cari ay, 1, 3, 6, 12 ve
24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 8,54,
8,31, 8,18, 8,20, 8,23 ve 8,22 oldu.
Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemine göre değiştirmeyerek yüzde 7,93
olarak gerçekleşti. Vadesine on yıl ya
da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin
12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket
dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,13 ve
yüzde 8,02 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,56,
7,32, 7,29, 7,50 ve 7,47 olarak gerçekleşti. 2015 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket
döneminde 2,41 iken, bu anket döneminde 2,50 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket
döneminde 2,44 TL iken bu anket
döneminde 2,54 TL'ye yükseldi.
2015 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41,4
milyar dolar iken bu anket döneminde 40,3 milyar dolara geriledi. 2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 44,4
milyar dolar ve 44,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Didim UNESCO listesine girmek istiyor
Haberi 2’de
tü bilgisayarlar ve
monitörlerde de ciro
bazında yüzde 10,7
küçülme dikkati çekti. Büyük beyaz eşya
sektörünün cirosu,
geçen yılın son çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine
göre yüzde 15'lik büyüme ile 2,12 milyar
liraya ulaştı. Sektörün geçen yıl satış
cirosu, 2014'te bir
önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 8 milyar liraya ulaştı.Küçük
ev aletleri 2014'te en çok büyüme gösteren
ikinci sektör oldu. Sektör geçen yıl adet bazında yüzde 8,9 büyüdü, ciroda ise yüzde 24
büyüme ile 3,27 milyar lira değerine ulaştı.
Küçük ev aletleri sektörü diğer sektörler ile
karşılaştırıldığında adet bazında en yüksek
büyümeyi gösterirken, ciro bazında telekom
sektörünün ardından en çok büyüyen sektör oldu.
Sektörün büyümesine en büyük katkı
siklonik süpürge, geleneksel ütü, el blenderi ve dikey süpürgelerden geldi. Ekmek yapma makineleri ve fritözler son çeyrekte de
negatif performans göstererek, sektörde geçen yıla göre küçülen kategoriler oldu.
Tüketici elektroniği sektörü, geçen yılın son çeyreğinde 1,58 milyar lira büyüme
gösterdi. Bir önceki yılın son çeyreğine
göre yüzde 26 büyüyen sektör, 2014 yılında ise yüzde 20 büyüme kaydetti. Panel televizyonlar, yüzde 29 satış artışıyla büyümenin taşıyıcısı oldu. Yeni teknoloji ultra
yüksek çözünürlüklü televizyonlar, yüzde
10'un üzerinde cirosal paya ulaşırken, kavisli ekranlı televizyonların satışlarının arttığı belirlendi. (Ankara, aa)
muş bezelye tozu veya diğer bitkisel ürünler, ceviz görünümü vermek
için kurutulmuş veya kızartılmış
hamur, tereyağı yerine bitkisel ve diğer trans yağlar gibi taklit madde
kullanımının sıklıkla rastlanan bir
durum olduğu bildirildi.
Baklava imalinde beyaz şeker
yerine nişasta bazlı şeker (mısır şurubu) kullanımının da görüldüğüne işaret edilen açıklamada, TSE
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İhtisas Kurulunun, firmalardan gelen talepler ve duyulan ihtiyaç çerçevesinde sektörde yer alan firmalar, fakülteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak Türk
Baklavası Standardı hazırladığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu
standart ile Türk Baklavası'nda kullanılması gereken malzemeler ve
baklavanın hazırlanışının kurallara
bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, standarda göre
baklava imalatında beyaz şeker kullanımının zorunlu hale getirildiği
ifade edildi.
Akfen GYO'dan,
116 milyon avroluk kredi
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO),
Akfen
mevcut kredilerinin refinansmanı ve yatırımları, devam eden projeleri için Credit Europe
Bank N.V ile toplam 116 milyon avroluk, iki yılı
anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Akfen GYO açıklamasına
göre, Türkiye'nin şehir otelciliği konseptine odaklı ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan
ortaklık, mevcut tüm kredilerinin refinansmanı
ve yatırımları devam eden projelerinde kullanılmak üzere Credit Europe Bank N.V ile bir kredi
sözleşmesi imzaladı. Şirket, söz konusu kredi sözleşmesi kapsamında toplam 116 milyon avro tutarında, iki yılı
anapara geri
ödemesiz ve 10
yıl vadeli kredi
kullanacak.
Akfen GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yatığı açıklamada şu ifadeler yer
aldı: "Şirketimiz ile Credit Europe Bank N.V
arasında, şirketimize ait mevcut tüm kredilerin
refinansmanında ve şirketimiz portföyünde bulunan yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 116 milyon
avro tutarında 2 yılı anapara geri ödemesiz 10
yıl vadeli kredi sözleşmesi dün imzalanmıştır.
Kredi kullanım koşullarının tamamlanmasıyla
kredi kullanımı gerçekleştirilecektir. Bankayla
bağlı ortaklıklarımızın da mevcut tüm kredilerinin refinansmanı ve portföylerinde bulunan yatırımı devam eden projelerinin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere aynı şartlarda
kredi temini için sözleşme görüşmeleri devam
etmektedir." (Finans Servisi)
1930’dan
Karşıyakalılar Özgecan
için iş bıraktı
Haberi sayfa 7’de
13. Filmmor için
geri sayım başladı
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

22 Subat.s1