Tlačová správa
17. marec 2014
Wolfgang Seubold
T +49 911 395-3570
F +49 911 395-4046
[email protected]
Žiadne badateľné ozdravenie na trhu s technologickým tovarom
Výsledky indexu GfK TEMAX® Western Europe – štvrtý kvartál
roku 2013
Norimberg, 17. marec 2014 – Západoeurópsky trh s technickým spotrebným tovarom čelil v posledných 3 mesiacoch roku 2013 poklesu
tržieb na úrovni 3,1 percenta na tržby v objeme 58.3 miliardy €. Celkový objem predaja za rok 2013 ako celok dosiahol 196,3 miliardy €, čo
predstavovalo pokles o 3,6 percenta na medziročnej báze. Sektory
telekomunikačných zariadení a malých domácich spotrebičov dosiahli
nárast tržieb. Toto sú hlavné výsledky indexu GfK TEMAX® Western
Europe za posledný štvrťrok (Q4) 2013 ako aj rok 2013 ako celok.
Telekomunikačný trh bol premiantom z hľadiska nárastu tržieb spomedzi
všetkých sektorov, ktoré sú predmetom merania v rámci indexu GfK TEMAX® Western Europe. Vďaka tzv. inteligentným telefónom (smartfónom),
ktoré vygenerovali najvýraznejší impulz, dosiahol trh s telekomunikačnými
zariadeniami najvyšší nárast nielen za Q4 ako aj za celý rok 2013. Sektor
malých domácich spotrebičov (MDS) sa tiež tešil z úspešného posledného
kvartálu ako aj celého roka. Na rozdiel od uvedených sektorov priniesol rok
2013 pre celkový západoeurópsky trh s technickým tovarom zmiešané
výsledky na úrovni jednotlivých krajín. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný
predovšetkým v Portugalsku, Švédsku a Španielsku.
Vývoj tržieb za spotrebný technický tovar v Západnej Európe
68
EUR bn
65
GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T +49 911 395 0
F +49 911 395 2209
[email protected]
www.gfk.com
Management Board:
Matthias Hartmann (CEO)
Pamela Knapp (CFO)
Dr. Gerhard Hausruckinger
Debra A. Pruent
Supervisory Board Chairman:
Dr. Arno Mahlert
Commercial register
Nuremberg HRB 25014
62
60.16
59
58.30
56
53
50
48.70
47
48.55
48.22
46.17
45.52
44.27
44
41
38
Q1-12
Q2-12
Q3-12
Q4-12
Q1-13
Q2-13
Q3-13
Q4-13
1
Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK
Telekomunikácie: smartfóny ťahali rast aj počas sviatkov
Telekomunikačný trh rástol medzi októbrom a decembrom minulého roka
2,7 percentným tempom a za celý rok 2013 narástol o 6,6 percenta. Sektor
tak dosiahol solídny posledný kvartál a veľmi dobrý výsledok za celý rok.
Navyše sa jednalo o najsilnejší výkon spomedzi všetkých ostatných sektorov skúmaných v rámci indexu GfK TEMAX® Western Europe. Tržby za
posledný štvrťrok 2013 dosiahli zhruba 12,3 miliardy € a za celý rok až 41,3
miliardy. V Španielsku, Švédsku, Portugalsku a Taliansku rástol telekomunikačný sektor dokonca dvojciferným tempom. Smartfóny sa ukázali byť
dokonalým vianočným darčekom. Počas sviatkov bolo opäť raz zjavné, že
na mnohých európskych trhoch spotrebitelia nahrádzali svoje zastarané
„klasické“ mobilné telefóny najmodernejšími technologickými zariadeniami.
Tieto zariadenia neposkytujú len komplexný balík rôznych možností na
zábavu, ale ešte viac uľahčujú nosnú funkciu telefónu, t.j. komunikácie
majiteľa s ostatnými. Po prvý raz sú tieto funkcie dostupné aj v nízkych
cenových kategóriách, keď sa zariadenia s dvojjadrovým procesorom a 4palcovým displejom bežne predávajú za 99 €. Takej ponuke sa naozaj
ťažko odoláva a pre rodičov zúfalo hľadajúcich vhodný darček, ktorý by
obdarovaný nemusel 27. decembra vracať v obchode to bola jasná voľba.
Pozn.: údaje za „Telco“ sektor sú vypočítané na základe nedotovaných cien z Q1 2013
a nasledujúcich období. Staršie údaje boli prepočítané podľa uvedeného vzorca.
Malé domáce spotrebiče (MDS): priaznivý posledný štvrťrok
Sektor MDS skončil posledný štvrťrok s tržbami v objeme zhruba 4,3 miliardy € a za celý rok približne s 13,2 miliardami €. Tempo rastu predaja
vygenerované medzi januárom a decembrom bolo na úrovni 1,5 percenta,
kým v samotnom období Q4 to bolo dokonca až 2,4 percenta. Na úrovni
jednotlivých krajín bol pozoruhodný vývoj v Portugalsku, kde nárast tržieb
ukončil kontinuálny negatívny vývoj, ktorý začal ešte v roku 2010. Napriek
pokojnejšiemu sviatočnému obdobiu Nemecko zaknihovalo najvýraznejší
nárast spomedzi všetkých krajín v rámci indexu GfK TEMAX® Western
Europe. Počas Q4 boli ťahúňom rastu v sektore najmä vysávače. Najmä
predaj robotických vysávačov viedol k výraznému nárastu celkových tržieb
v segmente. Tradičné kuchynské roboty boli tiež významným faktorom,
ktorý podporil rast – najsilnejšie ovplyvnili vývoj vo Francúzsku, Taliansku
a Nemecku. Okrem toho rástli aj tržby za mixéry a najmä modely v cene
nad 60€ ťahali predaj nahor pri porovnaní s rokom 2012. Samostatné zubné kefky vykazovali počas celého roka 2013 kontinuálny rast a to vrátane
2
posledného štvrťroka. Negatívne impulzy prichádzali zo segmentu zariadení na prípravu horúcich nápojov, predovšetkým kávovarov s porciovanou
kávou ako aj tradičných kávovarov s filtrom, žehličiek, predovšetkým generátorových ako aj žehličiek na vlasy a odstraňovačov chĺpkov (epilátorov).
Veľké domáce spotrebiče: Q4 prináša ozdravenie na trhy vystavené
dlhodobému tlaku
Celkový objem tržieb v sektore veľkých domácich spotrebičov (VDS) v roku
2013 dosiahol zhruba 30,5 miliardy €, čo na medziročnej báze predstavuje
pokles o 1,4 percenta. Posledný štvrťrok však priniesol pre ťažko skúšaný sektor VDS náznaky ozdravenia. Celkový vývoj v porovnaní s predošlým
rokom bol stabilný a celkový objem tržieb dosiahol 8,1 miliardy € a tempo
rastu kleslo na -0,3 percenta. Na druhej strane, pre mnoho trhov, ktoré sú
predmetom skúmania v rámci indexu GfK TEMAX® Western Europe bol
posledný štvrťrok úspešný. Okrem Talianska sa na konci roka 2013 začal
zotavovať sektor VDS aj v ďalších krajinách silno postihnutých ekonomickou krízou - v Grécku, Portugalsku a Španielsku a to vo všetkých produktových kategóriách, vrátane segmentu zabudovaných spotrebičov. Pokles
cien vo všetkých kategóriách v týchto krajinách sa dá pripísať cenovej citlivosti spotrebiteľov. Jedinou výnimkou je Portugalsko, kde ceny rástli.
V kontraste so všeobecným trendom sa Nemci aj naďalej zameriavali na
prémiové produkty so silným dôrazom na energetickú úspornosť.
Informačné technológie: sektor je na začiatku nového cyklu dopytu
Západoeurópske trhy s IT zariadeniami vygenerovali v poslednom kvartáli
tržby v objeme zhruba 17,5 miliardy €, čo predstavovalo medziročný pokles
o 3,6 percenta. Tržby v IT sektore za rok 2013 ako celok dosiahli zhruba
57,6 miliardy €, čo predstavuje pokles o 3 percentá v porovnaní s rokom
2012. Z hľadiska jednotlivých krajín dosiahlo Portugalsko a Grécko
v posledných troch mesiacoch roka významný dvojciferný nárast. Trhy
v Španielsku a Švédsku tiež vykázal pozitívny vývoj. Očakáva sa, že v roku
2014 západoeurópsky IT trh vykáže mierny rast na úrovni 3 až 4 percent
a najmä juhoeurópske krajiny skúšané krízou by mali prekonať celkové
priemerné tempo rastu v Západnej Európe. Ťahúňmi rastu sú novšie typy
formátov (tzv. form factor) ako ultratenké a hybridné zariadenia, PC tablety
ako aj „all-in-one“ a dotykové zariadenia. Predaj tabletov sa pravdepodobne spomalí, najmä v segmentoch s väčšou obrazovkou, kde sú už trhy do
istej miery saturované, kým segmenty s menšou obrazovkou budú ešte
ďalej pokračovať v raste.
Kancelárske zariadenie a spotrebný tovar: zatiaľ žiadna zmena
Západoeurópsky trh s kancelárskymi zariadeniami a spotrebným tovarom
čelil v posledných mesiacoch roka 2013 poklesu tržieb na úrovni 3,9 percenta, čo v absolútnych číslach predstavuje obrat v objeme 4 miliárd €.
Tržby za celý rok dosiahli 15,2 miliardy €, čo korešponduje s medziročným
3
poklesom o 4 percentá (v porovnaní s rokom 2012). Iba Nemecko, Grécko
a Švédsko sa dokázali vyhnúť tomuto trendu a dosiahnuť v poslednom
štvrťroku pozitívny vývoj. Celý trh s kancelárskymi zariadeniami čelí už
niekoľko rokov negatívnemu vývoju. V súčasnosti nie je badať žiadny náznak obratu a segment tlačiarní a spotrebného tovaru aj naďalej čelí ťažkostiam. Jediným svetlým miestom sú laserové zariadenia s farebnou tlačou a multifunkčným displejom. Od konca leta sa táto kategória vyvíjala
pozitívne a medzičasom dosiahla 3 miesto na trhu s tlačiarňami, za atramentovými zariadeniami s multifunkčným displejom a „mono“ laserovými
tlačiarňami. To, či bude nová generácia tlačiarní s funkciou NFC (Near
Field Communication) predstavovať tak potrebný stimul pre tento trh zostáva jednou z kľúčových otázok na rok 2014. Viacero značiek chystá na tento
rok nové produkty, ktorých súčasťou je aj práve táto aplikácia.
Spotrebná elektronika: optimistickejšie očakávania na rok 2014
Celkový objem tržieb za spotrebnú elektroniku vygenerovaných v Západnej
Európe v roku 2013 dosiahol zhruba 31,4 miliardy. To predstavuje medziročný pokles o 15,6 percenta. Hoci sa celkový vývoj v posledných troch
mesiacoch roka zmiernil, zostal celkovo negatívny s medziročným poklesom oproti Q4 2012 vo výške 8,1 percenta s celkovým obratom na úrovni
zhruba 10,3 miliardy €. Na druhej strane je na trhu badať náznaky oživenia,
ktoré môže priniesť rok 2014. Júnové Majstrovstvá sveta vo futbale
v Brazílii budú mať na trh s televízormi očakávaný pozitívny vplyv. Mohla
by to byť vhodná príležitosť na stimulovanie predaja TV s plochou obrazovkou druhej generácie s uhlopriečkami cez 50 palcov, s vyššou kvalitou
displeja a ultravysokým rozlíšením (4k UHD). Moderné typy audio pripojenia ešte stál predstavujú výzvu pre trh so zariadeniami na prehrávanie
a reprodukciu audio záznamov. V segmentoch ako sú Bluetooth, Airplay a
NFC už je badať pozitívny vývoj v predaji dokovacích staníc a mini reproduktorov. To isté platí aj o stolových audio zariadeniach a dokonca aj
o slúchadlách. Tieto trendy by mohli predstavovať príležitosť pre zníženie
celkovej závislosti sektora spotrebnej elektroniky na TV biznise.
Fotografický sektor: dopyt po vysoko kvalitných digitálnych fotoaparátoch pokračuje
Západoeurópski spotrebitelia spolu v poslednom štvrťroku 2013 minuli na
fotografické zariadenia takmer 2,0 miliardy €, čo predstavuje medzikvartálny pokles o 21,6 percenta. Celkové tržby za rok 2013 dosiahli 7,2 miliardy
€, čo predstavuje pokles o 15,7 percenta.
Fotografický trh v Západnej Európe predstavuje nesúrodý obraz. Kým tržby
v niektorých segmentoch pod silným tlakom smartfónov prudko klesajú,
vysoko kvalitným fotoaparátom sa výnimočne darí. Tržby za tento typ fotoaparátov výrazne narástli v závislosti od cieľovej skupiny a oblasti na ktorú
4
sú určené. Pokročilé fotoaparáty s pevným objektívom sa tešili z výrazného
dopytu. Jedná sa o zariadenia s väčšími senzormi snímania obrazu [t.j.
majú viac pixelov] a/alebo väčším „zoomom“ ako napr. fotoaparáty s funkciou “travel zoom“ (+20x optický zoom) ktoré sú však zároveň štíhle. Vo
všeobecnosti sú fotoaparáty čoraz viac pripájané k iným zariadeniam a na
konci roku 2013 už mal každý siedmy predaný fotoaparát funkciu na zdieľanie fotografií prostredníctvom integrovanej funkcie WLAN.
Hoci smartfóny môžu na jednej spôsobovať pokles v segmente lacnejších
tzv. „low-end“ fotoaparátov, zároveň predstavujú vstupné dvere do sveta
fotografie pre stále vyšší počet spotrebiteľov ako kedykoľvek predtým. To
predstavuje jedinečnú príležitosť ako inšpirovať záujem ďalších spotrebiteľov o túto oblasť a nakoniec ich tak motivovať ku kúpe čoraz kvalitnejších
tzv. „high-end“ fotoaparátov.
GfK TEMAX® Western Europe: vzostupný trend na obzore
Hoci bol rok 2013 pre západoeurópsky trh prinajmenšom nejednotný
z hľadiska vývoja, spätný pohľad odhaľuje niektoré jedinečné rastové trendy. Platí to skôr pre jednotlivé sektory a krajiny a to nielen podľa pozorovaní indexu GfK TEMAX® Western Europe, ale aj na základe ekonomického
vývoja očakávaného na rok 2014. Závery najnovšej štúdie GfK venujúcej
sa spotrebiteľskej klíme ukazujú, že Európa recesiu postupne prekonáva:
Vo väčšine krajín dôležité indikátory, ako sú napr. hospodárske a príjmové
očakávanie spotrebiteľov, koncom roka 2013 opäť rástli. Hoci ochota
k spotrebe je zatiaľ skôr nestabilná, poukazuje na celkovo mierne pozitívny
trend. Aj iné inštitúcie ako napr. Európska komisia sú ohľadom budúcnosti
optimistickejšie. Celkovo by mala Európa v roku 2014 opäť hospodársky
rásť a to sa týka aj krajín EÚ, ktoré boli najvýraznejšie postihnuté krízou,
ako napr. Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko, ktoré predpovedajú mierny nárast hospodárskej výkonnosti. Čo sa týka západoeurópskeho
trhu s technickým spotrebným tovarom, je tu nádej, že bude ťažiť
z očakávaných pozitívnych ekonomických trendov úspešnejšie, ako to bolo
v roku 2013.
5
Zhrnutie v tabuľke
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q4 13
/Q4 12
Q1-4
2013
Q1-4 13
/Q1-4 12
M.EUR
M.EUR
M.EUR
M.EUR
+/-%
M.EUR
+/-%
Consumer Electronics (CE)
7,885
6,524
6,709
10,260
-8.1%
31,378
-15.6%
Photo (PH)
1,660
1,843
1,717
1,957
-21.6%
7,176
-15.7%
Major Domestic Appliances (MDA)
7,422
7,201
7,740
8,107
-0.3%
30,470
-1.4%
Small Domestic Appliances (SDA)
3,152
2,884
2,905
4,227
2.4%
13,168
1.5%
14,602
12,593
12,938
17,453
-3.6%
57,585
-3.0%
Telecommunication (TC)
9,523
9,523
10,015
12,260
2.7%
41,321
6.6%
Office Equipment & Consumables (OE)
3,973
3,700
3,499
4,039
-3.9%
15,211
-4.0%
48,216
44,268
45,522
58,303
-3.1% 196,309
-3.6%
Information Technology (IT)
GfK TEMAX® Western Europe
Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK
*Pozn.: údaje za sektor telekomunikačných zariadení predstavujú nedotované ceny za obdobie Q1 2013 a neskôr. Údaje za staršie obdobia boli prepočítané podľa uvedeného vzorca.
O prieskume
GfK TEMAX® je index vyvinutý na sledovanie trhov spotrebného tovaru
dlhodobej spotreby. Zistenia sú založené na prieskumoch uskutočnených
maloobchodným panelom divízie GfK. Maloobchodný panel zahŕňa dáta z
viac než 425 000 maloobchodných prevádzok na celom svete. Od februára
2009 zostavuje spoločnosť GfK svoj index GfK TEMAX® na medzinárodnej úrovni vo viac než 30 krajinách sveta. Je to prvý index, ktorý zahŕňa
všetky trhy s technickým spotrebným tovarom v rôznych krajinách.
Index GfK TEMAX® Western Europe priamo zahŕňa nasledujúce krajiny:
Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Španielsko, Holandsko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Okrem nich sú
prostredníctvom extrapolácie údajov zastúpené aj Dánsko, Fínsko, Nórsko
a Švajčiarsko. Všetky priamo súvisiace správy pre jednotlivé krajiny a ako
aj tlačové správy sú dostupné na webovej stránke www.gfktemax.com.
Pri citovaní informácií z tejto tlačovej správy alebo akýchkoľvek údajov
zverejnených na www.gfktemax.com prosím výslovne uveďte ako zdroj GfK
TEMAX® .
Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte:
Stefan Schmidt, T +49 911 395-3108, [email protected]
Wolfgang Seubold, T +49 911 395-3570, [email protected]
O spoločnosti GfK
GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o
6
trhu a spotrebiteľoch, ktoré §než 13 000 expertov v prieskume trhu s 80ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To umožňuje GfK
poskytovať životne dôležité globálne poznatky kombinované so znalosťou
miestnych trhov vo vyše 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym
technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK transformovať
veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak svojim
klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a voľby
svojich spotrebiteľov a zákazníkov.
Pre podrobnejšie informácie navštívte náš web na
www.GfK.com<http://www.GfK.com>
alebo nás sledujte na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en
Zodpovednosť podľa tlačového zákona
GfK SE, Corporate Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
D-90419 Nuremberg
Tel. +49 911 395-4087
[email protected]
7
Download

Stiahnuť