GfK TEMAX Türkiye
Rapor Q3 2014
İstanbul, 18 Kasım 2014
Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, 2014’ün üçüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında bir büyüme performansı ile
9,4 milyar TL’lik ciro değerini elde etti. Yıl başından bu yana gerçekleşen
kümülatif büyüme oranı ise %16,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre
ciroda en fazla büyüyen sektörler Telekom, Küçük Ev Aletleri ve Tüketici
Elektroniği olurken, Küçük Ev Aletleri adette en yüksek büyüme oranına
sahip olan sektör oldu.
Tüketici Elektroniği (CE)
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Milyon
TL
1.241
Milyon
TL
1.151
Milyon
TL
1.286
Milyon
TL
1.326
77
67
72
Görüntüleme Sistemleri (PH)
Büyük Beyaz Eşya (MDA)
Q1-3
2014
Q1-3 14
/Q1-3 13
23,4%
Milyon
TL
3.764
18,2%
52
-51,1%
191
-42,3%
+/-%
+/-%
1.847
1.602
1.877
2.399
11,7%
5.879
9,8%
Küçük Ev Aletleri (SDA)
731
699
852
824
24,4%
2.375
24,4%
Bilişim Teknolojileri (IT)
1.463
1.415
1.248
1.242
-7,0%
3.905
2,1%
Telekom (TC)
2.947
3.202
3.118
3.425
25,1%
9.744
27,5%
141
125
112
106
7,4%
343
6,6%
8.447
8.262
8.565
9.374
14,8%
26.201
16,1%
Ofis Ekipmanları & Sarf Malzemeleri (OE)
GfK TEMAX® Türkiye
Tüketici Teknolojisi Ürünleri, Ciro Trendi
Q3 14
/Q3 13
Pazar Hacmi, Cirosal Pay, Önceki Yıla Göre Büyüme Oranı
45%
11
Tüketici Elektroniğ (CE)
TL Milyar
40%
10
3.425
TC
35%
9,37
Görüntüleme Sistemleri (PH)
9
8
7,19
7
30%
8,57
Büyük Beyaz Eşya (MDA)
8,26
7,21
6,94
Cirosal Pay
8,45
8,16
2.399
MDA
25%
Küçük Ev Aletleri (SDA)
20%
6,50
6,06
6
6,24
6,16
15%
5,84
5,49
5
Bilişim Sistemleri (IT)
1.326
CE
1.242
IT
10%
824
SDA
5,07
Telekom (TC)
5%
4
Q1- Q2- Q3- Q411
11
11
11
Q1- Q2- Q312
12
12
Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q312
13
13
13
13
14
14
14
52
0%
PH
-70% -60% -50% -40% -30% -20%
Önceki yılın aynı çeyrek dönemine göre değişim
Ofis Makinaları & Sarf
Malzemeleri (OE)
106
OE
-10%
0%
10%
20%
GfK Retail and Technology, GfK Arastirma Hizmetleri A.S., Sisli 34381 Istanbul, Tel: +90 212 368 0700 [email protected] www.gfktemax.com
30%
40%
Pazar Hacmi Milyon TL
Download

Folie 1