Tisková zpráva
Západní Evropa: technický trh se stabilizuje
4. června 2014
Wolfgang Seubold
T +49 911 395-3570
F +49 911 395-4046
[email protected]
Vanessa Karg
Corporate Communications
T +49 911 395-4146
[email protected]
Výsledky průzkumu GfK TEMAX® Western Europe – první čtvrtletí 2014
Norimberk, 4. června 2014 – Západoevropský trh technického spotřebního zboží vykazoval v prvním čtvrtletí 2014 relativní stabilitu.
Tržby činily téměř 48,1 miliardy euro, což ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2013 představuje mírný pokles o 0,5 procenta. Toto je výsledek šetření GfK TEMAX® Western Europe za první čtvrtletí roku 2014.
K pozitivnímu vývoji došlo především na trhu s velkými a malými domácími
spotřebiči, kde ve srovnání s předešlým rokem došlo ke zvýšení prodejů.
Telekomunikační segment se jevil jako stabilní, ale růst se v prvním čtvrtletí
2014 zastavil. Pokud jde o jednotlivé země, pak nejlepší vývoj zaznamenalo Portugalsko, Španělsko a Velká Británie.
Objem prodejů technického spotřebního zboží v západní Evropě
68
EUR bn
65
62
60.16
59
58.33
56
53
50
48.70
47
48.55
48.36
48.13
46.17
45.76
44.50
44
41
38
Q1-12
Q2-12
Q3-12
Q4-12
Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK
Q1-13
Q2-13
Q3-13
Q4-13
Q1-14
Malé domácí spotřebiče: silný růst v segmentu kuchyňských spotřebičů a vysavačů
V prvním čtvrtletí 2014 dosáhly tržby na západoevropském trhu malých
domácích spotřebičů téměř 3,3 miliard euro. To představuje v meziročním
srovnání stabilní růst na úrovni 4,4 procenta. Na tomto pozitivním vývoji se
podílely téměř všechny země zařazené do výzkumu GfK TEMAX® Western
Europe. Výjimkou bylo pouze Švédsko a Německo s tím, že v Německu
došlo k mírnému poklesu o 0,9 procenta. Největší dynamika růstu byla
zaznamenána v segmentu kuchyňských přístrojů a vysavačů. Velká poptávka byla zejména po dobře vybavených bezšňůrových tyčových a bezsáčkových cylindrových vysavačích za prémiové ceny. V segmentu kuchyňské techniky byly tahounem růstu tradiční kuchyňské roboty a stolní
mixéry, které byly obzvláště oblíbené v Británii.
Velké domácí spotřebiče: rychlý start do prvního čtvrtletí
Západoevropský trh velkých domácích spotřebičů zaznamenal rychlý start
vedoucí k pozitivnímu růstu na úrovni 3,9 procenta. Celkový objem prodejů
v prvním čtvrtletí 2014 dosáhl 7,7 miliard euro. Nejrychleji tento trh rostl v
Německu a Velké Británii, přičemž v Británii došlo k výraznému zvýšení
cen. Vývoj ve Švédsku poněkud zaostával za výsledky předchozího roku,
což znamenalo mírný pokles o 0,3 procenta. Země nejvíce zasažené ekonomickou krizí, tedy Portugalsko a Řecko, rovněž vykázaly významné oživení, i když řecký trh se stále ještě potýká se silným tlakem na ceny zboží.
Ve všech zkoumaných zemích došlo k nárůstu prodejů sušiček prádla s
tepelným čerpadlem, což ukazuje na obecný trend k nákupu energeticky
úsporných spotřebičů.
Telekomunikace: zvyšuje se tlak na ceny chytrých telefonů
Západoevropský trh telekomunikačních zařízení dosáhl v první čtvrtině
2014 zhruba půlprocentního růstu, což představuje tržby ve výši téměř 10
miliard euro. Přestože je západoevropský trh vyspělý, poptávka po mobilních telefonech i smartphonech byla v prvním čtvrtletí pozitivní. Poptávka
po mobilních telefonech však začíná být zcela nasycena, což znamená, že
cenovou erozi již nelze kompenzovat zvyšováním prodejů v rámci produktového mixu. Přesto však se díky chystaným novým modelům v segmentu
chytrých i běžných mobilních telefonů vrací naděje, že ve druhém čtvrtletí
se vývoj prodejů opět zlepší.
Kancelářské vybavení a spotřební materiál: optimistické signály
V prvním čtvrtletí 2014 zůstal západoevropský trh kancelářského zboží a
spotřebního materiálu na úrovni prvního čtvrtletí roku 2013, kdy objem tržeb dosáhl 4 miliard euro. Ze zemí, v nichž probíhalo šetření GfK TEMAX®
Western Europe, došlo k pozitivnímu vývoji v Německu, Nizozemí, Řecku a
Velké Británii. Trh s tiskárnami byl i nadále pod značným tlakem. Na některých trzích se však začíná negativní trend obracet a tržby opět vykazují
růst, což je bezesporu pozitivní signál. Díky tomu by se mohl pokles v segmentu spotřebních materiálů poněkud zpomalit.
Informační technologie: nejdůležitější je mobilita a flexibilita
Celkový objem tržeb zaznamenaný v prvním čtvrtletí 2014 na západoevropském trhu informačních technologií dosáhl zhruba 14 miliard euro, což
ve srovnání s předešlým rokem znamená pokles o 2 procenta. Přesto však
v Německu, Portugalsku a Řecku došlo k významnému nárůstu. Očekává
se, že v roce 2014 poroste poptávka po počítačích, která uspokojí zákazníky hlavně z hlediska mobilního využití a zajímavého designu. Především
nabere na obrátkách prodej dotykových zařízení. Navíc je nepochybné, že
současné chování uživatelů těchto zařízení zvýší poptávku po řešeních v
oblasti ukládání dat a síťových zařízení pro sdílení a ukládání obsahu.
Spotřební elektronika: negativní trend se významně zmírňuje
Celkový objem tržeb vygenerovaný na západoevropském trhu spotřební
elektroniky dosáhl v prvním kvartále 2014 téměř 7,7 miliard euro. To představuje oproti loňskému roku mírný pokles o 2,3 procenta. Negativní trend
se však významně zmírnil, zejména ve Velké Británii, Švédsku a Portugalsku. Přestože lze pozorovat určité pozitivní signály ukazující na růst trhu,
oživení zatím není stabilní. Segment televizorů zůstává pod cenovým tlakem a z hlediska prodejů nevykazuje praktický žádný pozitivní vývoj. GfK
nicméně naznačuje, že se objevuje jistý potenciál růstu v segmentu televizí
s vysokým rozlišením (HDTV) používající technologii 4K/UHD, jakož i v
oblasti připojovaných audio zařízení a dokovacích reproduktorů.
Fotopřístroje*: na klesajícím trhu se objevují skuliny umožňující růst
V prvním čtvrtletí 2014 dosáhl objem prodejů v segmentu fotopřístrojů na
západoevropském trhu skoro 1,4 miliard euro. To představuje ve srovnání
s loňským rokem pokles o 15,2 procenta. Ze všech zemí zahrnutých do
šetření GfK TEMAX® Western Europe si vedla nejlépe Velká Británie, ale
přesto také tato země hlásila negativní růst. Pozitivní růst bylo možné pozorovat u modelů vysoké kvality, které nelze snadno nahradit chytrými telefony. Kromě toho začalo u fotoaparátů hrát mnohem důležitější roli Wi-fi
připojení, jež umožňuje rychlou datovou komunikaci.
* Do fotopřístrojů jsou zahrnuty fotoaparáty a příslušenství.
GfK TEMAX® Western Europe: trh technického spotřebního zboží začíná opět vypadat slibně
Po celkově těžkém roce 2013 se zdá, že západoevropský trh technického
spotřebního zboží začíná v prvním čtvrtletí znovu nabírat dech. Pozitivní
dopad na celkový vývoj měla především situce v segmentu malých a velkých domácích spotřebičů. Nadějné signály začaly přicházet i z některých
zemí. Především země jižní Evropy, zasažené ekonomickou krizí nejsilněji,
vykázaly během prvních tří měsíců roku 2014 částečné zvýšení prodejů. To
se odráží i na posledních výsledcích výzkumu spotřebitelského klimatu,
který v Evropě provádí GfK a který došel k závěru, že optimismus spotřebitelů stoupá.
Souhrn v tabulce
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q1 14
/Q1 13
M.EUR
M.EUR
M.EUR
M.EUR
+/-%
Consumer Electronics (CE)
6,503
6,695
10,284
7,660
-2.3%
Photo (PH)
1,747
1,617
1,832
1,339
-15.2%
Major Domestic Appliances (MDA)
7,225
7,751
8,121
7,748
3.9%
Small Domestic Appliances (SDA)
2,870
2,891
4,217
3,281
4.4%
Information Technology (IT)
12,318
12,644
16,890
13,994
-2.0%
Telecommunication (TC)
10,071
10,559
12,832
10,091
0.5%
3,766
3,601
4,148
4,015
0.0%
44,501
45,757
58,326
48,128
-0.5%
Office Equipment & Consumables (OE)
GfK TEMAX® Western Europe
Zdroj: GfK TEMAX® Western Europe, GfK
* Všimněte si prosím, že čísla za Telco trh vychází od 1.kvartálu 2013 z nedotovaných cen.
Dřívější data byla upravena v souladu s tím.
Průzkum
GfK TEMAX® je ukazatel, který vyvinula společnost GfK za účelem sledování trhů s technickým spotřebním zbožím. Tato zjištění jsou založena na
výzkumech, jež pravidelně provádí maloobchodní panel GfK. Maloobchodní panel obsahuje údaje od více než 425 000 maloobchodních provozoven
na celém světě. Od února 2009 zjišťuje GfK ukazatel na mezinárodní
úrovni ve více nežli 30 zemích. Jde o první ukazatel, který zahrnuje všechny trhy s technickým spotřebním zbožím v různých zemích.
Do průzkumu GfK TEMAX® Western Europe jsou přímo zahrnuty tyto
země: Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Nizozemí, Portugalsko,
Itálie, Francie, Řecko, Velká Británie a Švédsko. Reporty ze všech přímo
zapojených zemí a tiskové zprávy najdete na adrese www.gfktemax.com.
Kromě toho jsou prostřednictvím extrapolovaných dat zastoupeny i
Dánsko, Norsko a Švýcarsko.
Pokud budou citovány informace z této tiskové zprávy nebo z webové
stránky www.gfktemax.com , je třeba jako zdroj jasně uvést GfK TEMAX®.
Podrobnější informace:
Stefan Schmidt, T +49 911 395-3108, [email protected]
Wolfgang Seubold, T +49 911 395-3570, [email protected]
Skupina GfK
GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu
a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK
kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s
80letými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK
poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních
trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a
vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na
inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat
konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých
spotřebitelů a zákazníků.
Podrobnější informace naleznete na našem webu www.GfK.com, nebo nás
můžete sledovat na Twitteru: : https://twitter.com/GfK_en
Responsible under press legislation
GfK SE, Corporate Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
D-90419 Nuremberg
T: +49 911 395 4087
[email protected]
Download

Tisková zpráva