Dergi/Journal
: Technological Applied Sciences
Yayıncı/Publisher
: NWSA
ISSN
: 1308 7223
Yıl/Year
: 2016
Cilt/Volume
: 11
Sayı/Number
: 1
Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee
Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Published three-montly (January, April, July, and October).
EBSCO PUBLISHING veri tabanında taranmaktadır.
Indexed in EBSCO PUBLISHING index.
Yazışma Adresi/Address of Corespondence
1) NWSA Fırat Teknokent TGB ArGe 2 Binası No:63/18 Elazig-Turkey
2) NWSA P.K. 23 Elazig-Turkey
www.newwsa.com
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php?p=institution_journals&q=NWSA+Akademik+Dergiler
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi/Chief Editor and Owner
Dr. Cevdet Emin Ekinci
Fırat University
Teknolojik Uygulama Bilimleri Yayın Yönetmeni/Technological Applied Sciences Editor
Dr. Uğur Çalıgülü
Fırat University
Editör/Editor
Dr. Uğur Çalıgülü
Dr. Halil Ceylan
Dr. Cevdet Emin Ekinci
Fırat University
Iowa State University
Fırat University
Editör Yardımcıları/Subeditors
Dr. Emre Sancak
Dr. Gökhan Durmuş
Dr. Mahir Dursun
Dr. Murat Ciniviz
Dr. Serkan Subaşı
Dr. Tahir Gönen
Süleyman Demirel University
Gazi University
Gazi University
Selçuk University
Düzce University
Tunceli University
Yazı İşleri Müdürü/Desk Editor
Belkıs Elyiğit
Fırat Akademi A.Ş. (NWSA)
Yayın Sekreterleri/Editorial Secreteries
Elif Müge Orakoğlu
Beijing Jiaotong University
Melek Dikmen
Tunceli University
Nurdan Baykuş
Kilis Yedi Aralık University
İstatistik ve WEB Sorumlusu/Statistics and WEB Master
Özgür Aydın
ODEMKO
Yayın Kurulu/Editorial Board
Dr. Adnan Kakilli
Dr. Ali Jamshidi
Dr. Aynur Kazaz
Dr. Engin Avcı
Dr. Erol Tutumluer
Dr. Hanifi Güldemir
Dr. Hiregoudar Yerrennagudaru
Dr. İbrahim Türkoğlu
Dr. Jaroslaw Zubrzycki
Dr. Meor Othmam Hamzah
Dr. Murat Gündüz
Dr. Metin Arslan
Dr. Messaoud Saidani
Dr. Nilgün Tosun
Dr. O.Ayhan Erdem
Dr. Recep Kanıt
Dr. Sinan Çalışkan
Dr. Sabit Oymael
Dr. U. Teoman Aksoy
Marmara University
Hokkaido University
Akdeniz University
Fırat University
Illinois University
Fırat University
Visvesvaraya Technological University
Fırat University
Lublin University of Technology
University Sains Malaysia
Middle East Technical University
Gazi University
Coventry University
Trakya University
Gazi University
Gazi University
Dundee University
Trakya University
Fırat University
Hakemler-Danışmanlar/Academic Referee-Advisers
Dr. Abdülmecid Güldaş
Gazi University
Dr. Adem Kurt
Gazi University
Dr. Adnan Kakilli
Marmara University
Dr. Dinçer Buran
Dumlupinar University
I
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Ercan Özgan
Gülsüm Gülnaz Gültekin
Hakan Dilipak
Hasan Bayındır
Hüseyin Altun
Kadir Özkaya
Murat Ciniviz
Niyazi Özdemir
Nursal Arıcı
Osman Şimşek
Ömer Keleşoğlu
Resul Daş
Salih Taner Yıldırım
Serkan Subaşı
U. Teoman Aksoy
Düzce University
Gazi University
Gazi University
Dicle University
Fırat University
Pamukkale University
Selçuk University
Fırat University
Gazi University
Gazi University
Fırat University
Fırat University
Kocaeli University
Düzce University
Fırat University
Sayının Diğer Hakemleri-Danışmanları
Other Academic Referees-Advisers For Issue
Dr. Çetin Özay
Fırat University
Dr. Erol Kılıçkap
Dicle University
Dr. Hamit Adin
Batman University
Dr. Yahya Çelik
Batman Universtiy
İçindekiler/Contents
Küreselleştirme Isıl İşlemi Uygulanmış AISI 1050 Çeliğin
Tornalanmasında Esas Kesme Kuvvetlerinin Yapay Sinir
Ağları ile Modellenmesi
Şehmus Baday
NWSA.2016.11.1.2A0091
(Özgün Çalışma/Original Study)
1-9
İkincil Dönel Eksenli ile Klasik Düzlem Yüzey Taşlama
NWSA.2016.11.1.2A0092
Mekanizmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne (Özgün Çalışma/Original Study)
Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Oktay Adıyaman
10-23
II
Download

Yazışma Adresi/Address of Corespondence 1) NWSA Fırat