FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (II. ÖĞRETİM)
2013-2014 Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı
GÜN
SAAT
II. SINIF
IV. SINIF
MET 226 Döküm Tek. ve Uyg.
16,15-17,00
Yrd.Doç.Dr. İ. Somunkıran
Çelik Metal. Diz.
17,15-18,00
(II grup) (Mavi Anfi)
MET 310 Kompozit Malzemeler
Doç.Dr. Sermin Ozan
18,15-19,00
Döküm Lab.
Prof.Dr. N. Özdemir (Yeşil Anfi)
(M31)
19,15-20,00
MET 226 Döküm Tek. ve Uyg.
MET 308 Toz Metal. Yntm.
MET 404 Triboloji
20,15-21,00
Doç.Dr. Mehmet Kaplan
Prof.Dr. M. H. Korkut
Prof.Dr. Halis Çelik (T. Resim)
21,15-22,00
(I grup) (Mavi Anfi)
(Yesil Anfi)
Döküm.Lab.
"
22,15-23,00
SALI
III. SINIF
MET 428
(Tek. Seç.)
15,15-16.00
PAZARTESİ
I. SINIF
MET 230
Tahribatlı Mal.
Muay. Ynt.
MET 324 Tahrbtsız Malz.Mua.Ynt
15,15-16.00
MET 230
Tahribatlı
Malz.Mua.Ynt
MET 426
(Tek. Seç.)
Yrd.Doç Dr.
Tülay Yıldız (I.
Grup)
Doç.Dr. Uğur Çalıgülü
Kaynak Konst. Tekn.
16,15-17,00
Yrd. Doç Dr.
Ayhan Orhan
(II. Grup) teori
17,15-18,00
"
Yeşil anfi
''
Prof.Dr. N. Özdemir
18,15-19,00
(Yeşil Anfi-Met.
Lab. 1-2)
"
(Tek. Resim) (Met. Lab. 1-2)
(Mavi Anfi)
19,15-20,00
MET 224 Malzeme Bilgisi II
MET 304 Malz. Karekteriz.
20,15-21,00
Prof.Dr. Hüseyin Turhan
Y.Doç.Dr. Soner Buytoz (Y.Anfi)
21,15-22,00
(Mavi Anfi)
ÇARŞAMBA
22,15-23,00
15,15-16.00
MET 442 Seramik Malz. Krkt.
16,15-17,00
Doç.Dr. Mustafa Taşkın
17,15-18,00
MET 212 Metalurji Termodinamiği
MET 302 Katılaşma Tekniği
(Teknik Seçmeli Ders)
18,15-19,00
Prof.Dr. Nuri Orhan (Y. Anfi)
Doç.Dr. Sermin Ozan (Mavi Anfi)
(Teknik Resim)
19,15-20,00
MET 228 Faz Diyagramları
MET 376 M. İngilizce III (Sos)
20,15-21,00
Doç.Dr. Mustafa Taşkın (Y. Anfi)
Yrd.Doç.Dr. A. Kaya GÜR (seminer S)
17,15-18,00
AIT 217 Ata. İlk. ve İnk. Tar. II
MET 374 Müh. Etiği (Sos. Seç.)
18,15-19,00
Yrd. Doç. Dr. Özcan Tatar (M. Anfi)
Yrd.Doc.Dr. H. Demirören (T. Res.)
19,15-20,00
MET 202 Mühendislik Matematiği
MET 312
(Tek. Seç.)
MET 316
(Tek. Seç.)
20,15-21,00
Prof.Dr. Vedat Asil
İşçi Sağ.İş
Güv.
Ferro Alaşımlar
21,15-22,00
(mavi anfi)
Prof.Dr. M. H.
Korkut
Yrd.Doc.Dr. Gül
Tosun
(Yeşil Anfi)
(T. Resim)
21,15-22,00
22,15-23,00
15,15-16.00
PERŞEMBE
16,15-17,00
22,15-23,00
MET 306 PŞV Tek. Ve Uyg.
15,15-16.00
CUMA
Yrd.Doç.Dr. Tülay YILDIZyanf
MET 434 İnd. ve Metal Erg.
(Tek. Seç.)
Grup II
Grup I
Doç.Dr. Mehmet Kaplan
17,15-18,00
MET 250 (Sos)
Müh. Ekonomisi
MET 256 (Sos)
Mes. İngilizce
Prof.Dr. H.
Turhan
Yrd.Doc.Dr. H.
Demirören
“
18,15-19,00
Y.Doç.Dr. Soner
Buytoz (Y. Anfi)
Y.Doç.Dr. Ayhan
Orhan (M31)
(Mavi Anfi)
(Atelye Sınıfı)
(Teknik Resim Sınıfı)
16,15-17,00
19,15-20,00
MET 330 Demirdışı Met. Kaynağı
(Tek. Seç.)
MET 408 Kaynak Met. Ve Tek
20,15-21,00
Yrd.Doç.Dr. Yusuf Er
Doç.Dr. Uğur Çalıgülü (yeşil Anfi)
21,15-22,00
“
22,15-23,00
(mavi anfi)
1. MET 401 kodlu 2 saat uygulamalı Bitirme Projesi dersi seçilen öğretim üyesinin dersi olmadığı saatlerde yapılacaktır.
NOT
Met406 Refrakter Malzemeler
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (II. ÖĞRETİM)
2013-2014 Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı
Download

2013-2014 Bahar