İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2015
Elmas Benzeri Karbon (DLC) Kaplamaların Sınır Yağlama
Koşullarındaki Tribolojik Performansları
Dr. Hacı Abdullah Taşdemir
25 Şubat 2015, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Özet
Elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalar yüksek sertlik, kimyasal inertlik, çok düşük sürtünme katsayısı ve
yüksek aşınma dayanımı gibi üstün mekanik ve tribolojik özelliklerinden dolayı son yıllarda birçok endüstriyel
uygulamalarda kullanılan yaygın bir kaplama yöntemidir. DLC kaplamaların mekanik ve kimyasal özellikleri
kaplama yöntemine, hidrojen içeriğine, karbonun hibridizasyonuna ve katışım elementine göre büyük
farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun yanında, bu tür kaplamaların tribolojik özellikleri nem, sıcaklık, çalışma
ortamının hava değerleri, karşı malzeme gibi dışsal faktörlerden veya test ortamından önemli derecede
etkilenmektedir. Son yıllarda DLC kaplamalar taşıtların motor elemanları ve güç aktarım organlarında
sürtünme ve aşınma dayanımlarının kontrol edilmesi açısından umut vadeden bir uygulama olabileceği
öngörülmektedir. Diğer taraftan, birçok motor elemanı yağ içeren ortamlarda çalıştığından ve ticari olarak
temin edilebilen motor yağları demir veya çelik yüzeyler için formüle edildiklerinden, DLC kaplamaların yağ
içeren ortamlardaki tribolojik performansları, hâlihazırdaki motor yağları ve katkı maddeleriyle etkileşimleri
tam olarak bilinmemektedir. Bu seminerde DLC kaplamaların sınır yağlama koşullarındaki tribolojik
performansları, motor yağları ve katkı maddeleriyle etkileşimleri hakkında kısa bir sunum yapılacaktır.
Özgeçmiş
Hacı Abdullah Taşdemir, lisans eğitimini 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliğinde
tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği adına
yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi almaya hak kazanan Taşdemir, yüksek lisans derecesini 2011
yılında Purdue Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliğinde ve doktora derecesini 2014 yılında Nagoya
Üniversitesi (Japonya) Makine Bilimi ve Mühendisliği bölümünde tamamlayarak, 2014 kasım ayından
itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliğinde görev yapmaktadır. Triboloji, yağlama teorisi,
sıvı-katı yağlayıcılar, yüzey modifikasyonları, sert ince kaplamalar ve çevreci, organik yağlama sistemleri
üzerine bilimsel araştırmalar yapmaktadır.
Download

makina fakültesi 70. yıl seminerleri 2015