ARSİYONDER ÜYELİK KATILIM
TALEP VE BİLGİ FORMU
(ARFORM-YNTM-1013)
(ÜYE NO:
DERNEK TARAFINDAN VERİLECEKTİR
)
634 sayılı kat mülkiyeti mevzuatı gereğince oluşturulmuş yönetimler, derneğe üye olmak için bu formu EK’leri ile
birlikte Dernek Yönetim Kurulu değerlendirmesine mail –faks veya fiziki olarak iletirler. Form el yazısı ile doldurulur.
Talep ilk Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirmeye alınıp, sonuç başvuru tarihinden azami 30 gün içinde
muhataba bildirilir. Bu bildirimle birlikte, formun asıl nüshası Dernek Genel Sekreterliğine ulaştırılır.
YÖNETİM BİLGİLERİ (YK KARAR DEFTERİ ÖN KAPAĞINDAKİ BİLGİLER)
YÖNETİM ÜNVANI
(karar defteri açılış
formu üstündeki
unvan)
DEFTER BİLGİLERİ (YK KARAR DEFTERİ ÖN KAPAĞINDAKİ BİLGİLER)
NOTER
YEMİYE NO
HESAP DÖNEMİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
POSTA ADRESİ
E-MAİL
FAKS
TEL
WEB
ÖRNEK YÖNETİM KURULU/YÖNETİCİ KARAR METNİ :
“ARSİYONDER “ APARTMAN REZİDANS SİTE YÖNETİLERİ DERNEĞİNE” tüzük hükümlerini kabul ederek üye
olunmasına, dernekle iletişimde ………nın …….mail ve …….posta adresi üzerinden temsilci olarak görevlendirilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.”
TAAHHÜT METNİ
ARSİYONDER –APARTMAN REZİDANS SİTE YÖNETİMLERİ DERNEĞİ- tüzüğünü okuduk ve kabul ettik. Ek ‘te
Yönetimimize ait karar defterinin ilzam-görev bölümü ile derneğe üyelik karar sayfaları ve defter noter açılış sayfası
ASLI GİBİDİR kaşe-imzalı kopileri bulunmaktadır. Derneğe üyeliğimizin yapılmasını rica ederiz.
…… YÖNETİM KURULU DERNEK TEMSİLCİSİ BİGİLERİ VE İMZASI
ADI-SOYADI
GÖREVİ
İMZA
FOTOKOPİ EKLER:
1.İLZAM-GÖREV BİLDİRİMİ SAYFASI
2.İLK-NOTER AÇILIŞ SAYFASI
3.DERNEĞE ÜYELİK KARAR SAYFASI
SİTE YÖNETİM KURUL BAŞKANI İMZA/TARİH/KAŞE
Download

yönetimlerin derneğe üyelik başvuru evrakları