TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN KONGRE MERKEZİ
20 – 24 EKİM 2014, EDİRNE
http://uhsk.org
Kongre Eş Başkanları
Kongre Sekreteri
Düzenleme Kurulu
Faruk Yorulmaz
Tacettin İnandı
Burcu Tokuç
Alp Ergör
C. Tayyar Şaşmaz
Ferruh Ayoğlu
Galip Ekuklu
Gamze Çan
Gamze V. Saraçoğlu
Melikşah Ertem
Mine Yenice
Muzaffer Eskiocak
Ufuk Berberoğlu
Değerli Meslektaşlarımız,
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve
HASUDER işbirliği ile 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre
Merkezi’nde sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir.
Kongremizin ana teması hem dünyada hem ülkemizde giderek çok daha büyük bir önem kazanmakta
ve halkın sağlığı üzerinde daha büyük etkileri gözlenmekte olan “Sanayileşme, Çevre ve Halk Sağlığı”
olacaktır.
Kongremizde, konu ile ilgili tüm sektörleri buluşturmak, halkın sağlığını merkeze alan bir yaklaşım ile
sanayileşmenin olumlu ve olumsuz yanlarını, yol açtığı sorunları ve nedenlerini, çözüm önerilerini hep
birlikte tüm yönleri ile tartışmak istiyoruz. Yanı sıra sizlerden gelen öneriler doğrultusunda uzmanlık
alanımızın kapsamı içinde yer alan diğer halk sağlığı konuları da ele alınacaktır.
Kongremize halk sağlığı alanında yetişmekte olan her düzeyde öğrenciler, bu alanda lisansüstü eğitim
almış olanlar, halk sağlığı alanında sahada çalışanlar, akademisyenler, sağlık yöneticileri, halk sağlığı
ile ilgili alanlarda çalışan hekim, hemşire, diş hekimi, veteriner, sağlık memuru, çevre sağlığı
teknisyeni olmak üzere tüm sağlık çalışanları davetlidir.
Halk Sağlığı ile ilgilenen tüm dostlarımızla, 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde Edirne’de birlikte
olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
Prof. Dr. Faruk YORULMAZ
Kongre Eş Başkanı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Tacettin İNANDI
Kongre Eş Başkanı
HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı
GENEL BİLGİLER
Kongre Yeri: Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi /Edirne
Kongre Tarihi: 20 – 24 Ekim 2014
Kongre Dili: Türkçe
Kredilendirme: Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme
Kurulu tarafından kredilendirilecektir.
Davet Mektubu: Çalıştıkları kurumdan izin alarak kongreye katılmak isteyenlere, istekleri üzerine
davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubu sahibi katılımcıların kayıt, konaklama ücretleri
kendilerine aittir.
Önemli Tarihler:
Bildiri kabul başlangıcı
Bildiri gönderme son günü
Kongreye erken kayıt indirimi son gün
15 Nisan 2014
30 Temmuz 2014
20 Ağustos 2014
Yaka Kartı: Kayıt yaptıran tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Yaka kartlarının tüm etkinliklerde
takılması rica olunur.
Kayıt-Danışma Masası: Kayıt-Danışma masası kongre süresince açık olacaktır.
Kayıt İşlemleri: Kongre kayıt işlemleri kongre web sayfasından yapılacaktır.
Kayıt işlemi için «kongre kayıt ücretii»nin ödenmiş olma şartı aranmamaktadır.
Bu işlemi yapmanız kongre ile ilgili her türlü gelişme ve bilginin e-posta adresinize gönderilmesini
sağlayacaktır. Ancak kayıt işlemi yaptırmış olmak erken kayıt indirimi sağlamaz.
Erken kayıt indirimi için 20 Ağustos 2014 tarihine kadar «kongre katılım ücreti»nin ödenmesi
gereklidir.
Kongre web sitesi: http://uhsk.org
Katılım Belgesi: Kongreye kayıt yaptıran ve kayıt ücreti yatırmış olan ve kongreye katılanlara
23.Ekim 2014 tarihinden itibaren kayıt-danışma masasından katılım belgesi verilecektir.
Kongreye günlük katılım yapanlara “Günlük Katılım Belgesi” verilecektir.
GENEL BİLGİLER
Kongre Katılım Ücreti İşlemleri:
Öğretim Üyesi ve Uzman Doktor
Diğer Katılımcılar
Refakatçi
20.08.2014 ve Öncesi
21.08.2014 ve Sonrası
350 TL
450 TL
175 TL
250 TL
50 TL (Gala yemeği katılımı: 25 TL)
Günlük katılım: tüm katılımcılar için 100 TL/gün
Kongre Kayıt ve Kurslar için Hesap Numarası:
Yapı ve Kredi Bankası HACETTEPE Şubesi
Hesap Adı: HASUDER 17.UHSK
Hesap Numarası: 71093099
IBAN: TR51 0006 7010 0000 0071 0930 99
Kayıt İptal Koşulları: Kongreye yapılmış kayıtların iptali ve ücret iadesi istemleri düzenleme kuruluna
yazılı başvuru ile yapılacaktır.
1 Eylül 2014 tarihine kadar yapılan başvurularda banka masrafları hariç katılım bedelinin tamamı,
30 Eylül 2014 tarihine kadar yapılan başvurularda banka masrafları hariç katılım bedelinin yüzde ellisi
geri ödenecektir.
30 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılan başvurularda iade yapılmayacaktır.
Geri ödemeler kongre bitiminden sonraki ilk ay içinde gerçekleştirilecektir.
Kongre katılım ücretine; kongre çantası ve çanta içinde yer alacak diğer dokümanlar yanında kongre
kitapçığını içeren CD, kongre katılım belgesi, panel ve konferanslara katılım, kahve araları ve gala
yemeği dâhildir.
Kurslar: Kongre kapsamında açılacak kurslar ve kurs ücretleri web sayfasından ilan edilecek, aynı
zamanda kongreye kayıt işlemi yaptıranların (kayıt ücreti ödeyip ödemediğine bakılmaksızın) e-posta
adreslerine, Anabilim Dalı Başkanlarının e-posta adreslerine ve hasuder e-posta grubuna üye olanlara
gönderilecektir.
Kayıt veya Kurslar için yapılacak ödemeler yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılmalıdır. Ödeme
sırasında açıklama kısmına “KONGRE KAYIT ÜCRETİ” veya “KURS ÜCRETİ” ibaresi yazılmalı ve ödeme
yapan kişilerle iletişime geçilebilmesi için “CEP TELEFONU NUMARASI” eklenmelidir. Yapılan
ödemenin banka dekontunun bir örneği kongre sekreterliğinde bildirilen iletişim adresine
([email protected] ) gönderilmelidir.
KONAKLAMA
OTEL
FİYATLAR
İLETİŞİM §
İki Kişilik Odada Tek
kişi Konaklama
İki Kişilik Odada
İki Kişi Konaklama
Üç Kişilik Oda
RYS Otel
(30 Mayıs 2014’e kadar)
HILLY Hotel
120 TL
160 TL
0 530 957 78 13
75 TL
100 TL
ŞİMŞEK Hotel
Edirne Palace Hotel
Edirne Öğretmenevi
Gençlik ve Spor İl
Müd. Misafirhanesi
90 TL
100 TL
---
120 TL
140 TL
---
0 284 214 45 59
0 284 214 45 70
0 284 236 60 00
0 284 214 74 74
0 284 225 12 20
0 284 212 03 13
0 284 212 04 93
170 TL
---
§ Rezervasyon sırasında Ulusal Halk Sağlığı Kongresi katılımı için olduğu belirtilmelidir.
6 Diğer otel seçenekleri kongre web sayfasında duyurulacaktır
* Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü öğrenciler Trakya Üniversitesi Misafirhanesi için
20.08.2014 tarihinden önce Araş. Gör. Dr. Ceren ARKANT (Tel: 0 533 557 13 46) ile
iletişime geçebilirler.
SOSYAL PROGRAM
GEZİ
TARİH
ÜCRET
Edirne Gezisi
24 Ekim 2014 – Cuma
(14.00 – 17.00 Arası)
Ücretsiz
Yunanistan
(Selanik & Kavala Turu 1 gece konaklamalı)
25 – 26 Ekim 2014
İki kişilik odada kişi başı :100 Euro
1.
Edirne Gezisi – 24.10.2014 Saat: 14.00 – 17.00 (Ücretsiz)
Tek kişilik oda farkı 40 Euro
Yunanistan
25 Ekim 2014 - Cumartesi
65 Euro
(Günübirlik
Kavala–&Selanik
İskeçe && Kavala Turu - 25-25 .10 2014 (İki kişilik odada kişi başı : 100 Euro)
2. Yunanistan
Gümülcine Turu)
(Tek kişilik oda farkı 40 Euro)
Yunanistan
(Günübirlik Thassos Adası &
Kavala Turu)
25 Ekim 2014 - Cumartesi
80 Euro
* Edirne gezisi dışındaki geziler yeterli talep olması durumunda yapılacaktır.
• Turlarla ilgili ayrıntılı program kongre web sayfasında duyurulacaktır.
BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Temel Halk Sağlığı
Sağlık Yönetimi
Epidemiyoloji
Sağlık Ekonomisi
Demografi ve Sağlık
Tıp İçin Sosyal Bilimler
Sağlık Eğitimi
Çevre Sağlığı
Sağlığın Geliştirilmesi
10. Toplum Beslenmesi
11. Bulaşıcı Hastalıklar
12. Afetler/Kazalar
13. Kadın Sağlığı/Üreme Sağlığı
14. Çocuk Sağlığı
15. Kronik Hastalıklar ve Engellilik
16. İş Sağlığı
17. Sağlık Politikaları
BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI
Bildiriler kongre web sayfası üzerinden kabul edilecektir. http://uhsk.org
Bildiri son gönderme tarihi 30 Temmuz 2014'tür.
Tarih uzatılmayacaktır ve geç gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kongreye gönderilen bildirilerin tümü değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kongre kitapçığında
bildirinin basılabilmesi için yazarlardan en az birinin 30 Temmuz 2014 tarihine kadar kayıt yaptırması
zorunludur
Bildiri gönderen kişiye en geç yedi işgünü içerisinde "alındı" bilgisini içeren bir e-posta
gönderilecektir. Alındı bilgisi bu süre içerisinde gelmez ise Kongre sekreterliği ile iletişime geçilmesi
uygun olur.
Gönderilen bildiriler Kongre Bilim Kurulu'nda yer alan üç hakemin değerlendirmesine sunulacaktır.
Bildiri ile ilgili karar (kabul/düzeltme/ret) hakemlerin ve editörler kurulunun değerlendirmesine göre
verilecektir. Düzeltme istenen bildirilerin en geç iki hafta içinde düzeltilerek yeniden gönderilmesi
istenecektir.
İLETİŞİM
Doç. Dr. Burcu TOKUÇ (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Tel: 0 (284) 235 76 41-1563
E - posta: [email protected]
YAZAR KILAVUZU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daha önce her hangi bir ulusal ya da uluslararası dergide yayınlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.
Son iki yıl içinde olmak koşuluyla, HASUDER’in etkinlikleri dışındaki ulusal ya da uluslararası etkinliklerde daha
önce sunulmuş çalışmalar, sunuldukları yer ve zaman belirtilerek gönderilmek koşuluyla kabul edilecektir.
Bildiri, gönderilen halk sağlığı alanına uygun olmalıdır.
Derleme özetleri, konu üzerinde özelleşmiş ve deneyimli yazarlar (derleme konusunda biri SCI olmak üzere en az
üç yayını olmak) tarafından ve tek isimli olarak gönderildiği takdirde, değerlendirmeye tabii tutulmadan kabul
edilecektir.
Hakem değerlendirmesi, gönderilen bildirinin niceliksel veya niteliksel çalışma olmasına göre, önceden
standartlaştırılmış iki ayrı değerlendirme formu ile yapılacaktır.
Sorumlu yazar bildirisini sunma biçimini sözel/poster olarak belirtmelidir; ancak sözlü sunumlara ayrılabilecek
zaman darlığı nedeniyle, sözel sunum istemlerinin tümünün karşılanamayabileceği başvuru sırasında
öngörülmelidir. Sözel sunum talebi fazla olduğu takdirde hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda bazı bildirilerin
sözel yerine poster olarak sunulması yoluna gidilecektir.
Bildirilerde yazar(lar)ın ya da çalışma yapılan yerin tanınmasını sağlayacak bölümlerin özet metni içerisinde yer
almaması yazarların sorumluluğundadır.
Kongreye bildiriler özet olarak kabul edilecek, yazarlardan tam metin istenmeyecektir.
Özet metni 600 sözcüğü aşmayacak biçimde yazılmalıdır.
Bildiride tablo, şekil vb. görseller kullanılmamalıdır.
Bildiri başlığı çalışma ile uyumlu, çalışma içeriğini yansıtacak biçimde, açık ve olduğunca kısa olmalıdır, tüm başlık
boşluklu olarak 99 karakteri geçmemeli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır
Yazar ismi/isimleri ad ve soyadların ilk harfleri büyük olarak, unvan belirtilmeden, formdaki ilgili kısma "yazar ekle"
seçeneği ile yazılmalı, yazarların kurum isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde herhangi bir yazar ve
kurum adı bulunmamalıdır.
Özet metni “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” alt bölümlerinden oluşmalıdır.
“Giriş ve Amaç” bölümünde bu araştırmaya neden gerek duyulduğu ve çalışmanın amacı açık ve anlaşılır biçimde
belirtilmelidir.
“Gereç ve Yöntem” bölümünde: Araştırmanın tipi, zaman, yer ve kişi özellikleri, olguların kapsam içine alınması ile
ilgili ölçütler, evren ve örneklem, bağımlı ve bağımsız değişkenler, kullanılan araçlar ve ölçüm standartları, ölçüm
yönteminin geçerlik ve güvenilirliği, kullanılan istatistiksel yöntemlerin adı ve araştırma etiği ile ilgili yapılan
işlemlerin açıkça yazılması beklenmektedir.
“Bulgular” bölümünde çalışma sonucunda elde edilen bulgular; çalışmanın amacı, hipotezleri/araştırma soruları
dikkate alınarak açık, net ve anlaşılır biçimde, tarafsız ve yorumsuz olarak aktarılmalıdır.
“Sonuç ve Öneriler” bölümünde araştırmacının bulgularına dayanarak vardığı sonuç, yargı birkaç cümle ile
özetlenmelidir. Araştırmanın amacını ve elde edilen sonuçları aşan zorlama çıkarımlardan kaçınılmalı, araştırmanın
yol açtığı yeni sorular veya yapıcı öneriler belirtilerek hazırlanmalıdır.
Anahtar sözcük sayısı 3’ten az, 5’den fazla olmamalıdır.
Bildiri Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Çalışma için her hangi bir kaynaktan finansal destek alınması durumunda, bu destek açık olarak yazılmalıdır.
Yazarların tümünün bu çalışma ile ilgisi olabilecek biçimde her hangi bir kurum ya da kuruluşla çıkar ilişkisi
içerisinde olup olmadıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
Yazarlar bildirinin kabul edilmesi halinde, Kongre kitabında ve HASUDER’e ait sitelerde elektronik ortamda
yayınlanmasına ilişkin izni, telif hakkı istemeksizin vermiş olduklarını belirtmelidir.
EDİTÖRLER KURULU
Muzaffer Eskiocak
Emel İrgil
A. Öner Kurt
Nursen Nahcivan
Nilay Etiler
BİLİMSEL KURUL
A. Ferdane Oğuzöncül
A. Ruhi Toraman
Alpaslan Türkkan
Aslı Davas
A. Senih Mayda
Berrin Telatar
Beyhan Cengiz Özyurt
Birgül Özçırpıcı
Bülent Kılıç
Cangizhan Açıkel
Deniz Çalışkan
Didem Arslantaş
Ebru Turhan
Edibe Pirinçci
Elçin Balcı
Ertan Kara
Esin Ocaktan
Filiz Hisar
Hakan Demirhindi
Hatice Şahin
I.İrem Budakoğlu
Işıl Ergin
İskender Gün
Meral Saygun
Meral Türk
Metin Pıçakçıefe
Mustafa Necmi İlhan
Nalan Akış
Nazan Savaş
N. Ercüment Beyhun
Özlem Sarıkaya
Raika Durusoy
Reha Demirel
S. Erhan Deveci
Sarp Üner
Sevgi Canbaz
Şafak Taner
Türkan Günay
Zeynep Baykan
Ahmet Öztürk
Ali İhsan Bozkurt
Ali Osman Karababa
Aliye Mandıracıoğlu
Alp Ergör
Ayşe Emel Önal
Bahar Güçiz Doğan
Birgül Piyal
C. Tayyar Şaşmaz
Çağatay Güler
Dilek Aslan
Elçin Yoldaşcan
E. Didem Evci Kiraz
Erdal Beşer
Erkan Pehlivan
F. Nur Baran Aksakal
Ferdi Tanır
Feride Aksu Tanık
Gamze Çan
Gül Ergör
Gülsen Güneş
Gülseren Ağrıdağ
Günay Saka
H. Seval Akgün
Hilal Özcebe
Hülya Ellidokuz
Işıl Maral
Kayıhan Pala
Levent Akın
Levent Dönmez
Leyla Karaoğlu
Mahir Güleç
Mehmet Ali Kurçer
Mehmet Bostancı
Meltem Çöl
Mutlu Hayran
Nadi Bakırcı
Nazlı Atak
Nazmi Bilir
Necdet Aytaç
Onur Hamzaoğlu
Osman Günay
Pınar Ay
Pınar Okyay
Reyhan Uçku
Servet Özgür
Songül A. Vaizoğlu
Şennur Dabak
Yasemin Açık
Yaşar Keskin
Z. Aytül Çakmak
Download

buradan