7.2.2015
Sayı 14
Coğrafya Gazetesi
BU
HABERE
DİKKAT
KÖŞESİ !
Vejetasyon Dönemi
Bitkinin tohumdan
gelişip tekrar tohum
verecek hale gelene
kadar geçen dönemdir.
TÜRKİYE’ DE
Ağaç Formasyonu
DİKKAT
!!!
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Akdeniz kıyılarında makilerin tahribiyle oluşmuş daha bodur bitkilerin oluşturduğu örtüye garig veya firigana denir. Bunlara örnek olarak kekik otu,
süpürge çalısı lavanta çiçeği gibi bitkiler verilebilir.
Antropojen Step; Orta Anadolu ve özellikle Ergene Havzası’nda tahrip edilen orman alanlarında iklim şartlarının yeniden ağaç yetişmesine uygun
olmadığı alanlarda görülen bitki topluluğudur.
Kıyı bölgelerdeki ormanların tahribiyle psödomaki ( yalancı maki) ortaya
çıkar. Örneğin fındık
(Orman)
İğne Yapraklılar
Karışık Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Çalı Formasyonu
Maki
Garig
Psödomaki
Ot Formasyonu
Bozkır
Antopojen Bozkırlar
Çayırlar
Alpin Çayırlar
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
Download

Bitki Örtüsü 2 - Kpss Coğrafya Rehberi