13.2.2015
Sayı 16
Coğrafya Gazetesi
BU
HABERE
DİKKAT
KÖŞESİ !
DİKKAT
NÜFUS–
!!!
1
NÜFUS POLİTİKALARI
1-Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusu arttırıcı bir politika izlenilmişti.
2-1960-70’li yıllardan sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politika izlenmiştir.
3- Günümüzde ise nüfusumuzun nicelikten ziyade niteliksel değişimi üzerinde durulmaktadır.

2012 ‘den sonra nüfus artış hızını arttırmaya yönelik
Nüfus Artışı
Bir yerde doğum oranlarının ölüm oranlarının fazla olmasıyla gerçekleşen nüfus artışına doğal nüfus artışı,
doğum ve ölümlerin yanında göçlerle birlikte meydana gelen nüfus
artışına ise gerçek (reel) nüfus artışı denir.
Bir ülkenin ya da bölgenin gerçek yıllık nüfus artışının doğal artıştan fazla olması göç aldığını gösterir.
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
Download

COĞRAFYA GAZETESİ – Nüfus 1