8.2.2015
Sayı 15
Coğrafya Gazetesi
BU
HABERE
DİKKAT
KÖŞESİ !
Ramsar Sözleşmesine
İlk dahil edilen yerler:
Göksu deltası - Mersin
Burdur Gölü—Burdur
DİKKAT
RAMSAR
Ramsar alanı, Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış alanları ifade
eder. Ramsar, İran'da bir şehirdir. Sözleşme Ramsar'da imzalandığından
bu adla anılır.
Seyfe Gölü—Kırşehir
Manyas Gölü (Kuş Gölü) - Balıkesir
Sultan Sazlığı- Kayseri
(13. Temmuz 1994)
!!!
Ramsar (İran)'da 1971 yılında imzalanan Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamında özel korumaya alın uluslararası öneme sahip bir çevre koruma alanıdır.
Ramsar Sözleşmesine
en son dahil edilen yer
Nemrut Kalderası (Bitlis
- 2013)
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
Download

Coğrafya Gazetesi - Kpss Coğrafya Rehberi