1
• Sürdürülebilir Doğa Turizmi
• İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon
• Samsun İli Genel Özellikleri
• Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri
• Doğa Turizmi Stratejileri
• Sonuç ve Öneriler
2
Nispeten
bozulmamış,
dokunulmamış
doğal
alanlara, bu alanların yabanıl bitki ve hayvanlarını,
manzaralarını
ayrıca
kültürel
çekiciliklerini
dışlamadan öğrenmek, duygusal olarak tatmin
olmak gibi özel amaçlarla seyahat…
3
Her yıl % 10-30 arası büyüyen bir sektör
238 milyar $’lık yıllık hasıla (1994 verisi)
4
Doğa turizmi bazı illerimiz hariç Türkiye’de yeni yeni gelişme
göstermektedir.
5
Sürdürülebilir doğa turizmi, kırsal ekonominin
çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakış açısı
yaratılması,
yoksulluğun
ve
kırsal
göçün
azaltılmasında en önemli seçeneklerden birisidir.
6
KAMU KURUM
VE KURULUŞLARI
VALİLİK VE
KAYMAKAMLIKLAR
BELEDİYELER
MUHTARLIK VE
KOOPERATİFLER
ÜNİVERSİTELER
TURİZM FİRMALARI
GÖNÜLLÜLER
ZİYARETÇİLER
DERNEKLER
İŞLETME
SAHİPLERİ
Doğa turizmi uygulamalarında başarılı olmanın temel koşulu, ilgi
grubunun iyi tanımlanması, belirlenmesi ve katılımının sağlanması
7
ile güçlü bir işbirliği mekanizmasının kurulmasıdır.
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ve en büyük şehri
8
1.251.722 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin
16. büyük şehri
9
Karadeniz’e açılan kapı
10
Samsun dağlık
oluşmaktadır.
alanlar,
yaylalar
ve
ovalardan
11
Samsun’da Eosen, Kretase ve Neojen dönemli
oluşumlara sıkça rastlanmaktadır.
12
• Kunduz yaylaları
• Akdağ yaylaları
• Tavşan Dağı yaylaları
• Nebiyan Dağı yaylaları
• Havza ve Alaçam yaylaları
13
•Kunduz Dağı
•Akdağ
•Nebiyan Dağı
•Kocadağ
•Hacılar Dağı
14
•Kızılırmak
•Yeşilırmak
•Terme çayı
•Mert Irmağı
•Kürtün çayı
•Tersakan çayı
•Istavroz çayı
•Esenli çayı
•Uluçay
15
•Çarşamba Ovası
•Bafra Ovası
•Vezirköprü Ovası
16
•Liman Gölü
•Simenit Gölü
•Ladik Gölü
17
•Altınkaya
•Hasan Uğurlu
•Suat Uğurlu
•Derbent
•Çakmak
•Vezirköprü
•Ondokuzmayıs
18
• Ilıman bir iklim
• Yıllık ortalama sıcaklık 15 derece
• Sahil kesimi ve iç kesimlerde farklı iklim
19
Türkiye’nin
önde
gelen
önemli tarım bölgelerinden
birisi
432.718 hektar tarım alanı
20
Önemli bir eğitim merkezi
Her yönüyle bölgesinde lider
21
• 1324 bitki türü
• 111 endemik ve nadir takson
• 342 adet kuş türü
• Kızılırmak Deltası
• Yeşilırmak Deltası
• Kunduz ve Akdağ
• Göller ve Şelaleler
• Altınkaya Baraj Gölü
• Şahinkaya Kanyonu
• Diğer Jeolojik Oluşumlar
22
Samsun
Turizm
Bakanlığı
Türkiye
Turizm
Stratejisi
Kavramsal Eylem Planı'nda ekoturizm odaklı gelişme
bölgesi içine alınmıştır.
23
Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri
(Doğa Turizmi Çeşitleri)
• Botanik turizmi
• Kamp karavan turizmi
• Mağara turizmi
• Trekking
• Dağcılık
• Akarsu turizmi / rafting
24
Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri
(Doğa Turizmi Çeşitleri)
• Kayak
• Yayla turizmi
• Kuş gözlemciliği turizmi
• Foto safari
• Yaban hayatı gözlemciliği
• Sportif olta balıkçılığı
25
Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri
(Doğa Turizmi Çeşitleri)
•Bisiklet turizmi
• Su altı dalış
• Çiftlik turizmi
• Yamaç paraşütü
• Atlı doğa yürüyüşü
26
• Vezirköprü: 39 değer
• Bafra: 33 değer
• Ladik: 30 değer
27
Samsun’da
ekoturizm
merkezi
olarak
değerlendirilebilecek yerler; Kızılırmak ve Yeşilırmak
Deltası, Kunduz Dağı, Akdağ, Altınkaya Baraj Gölü,
Ladik Gölü’dür. Kocadağ ve Nebiyan Dağı’da bu
merkezlere eklenebilir.
28
29
30
31
33
37
• Teşvik ve yatırım
• Doğa turizmi ürünlerinin işlenmesi
• Turizmi öne çıkarma
• Ürün çeşitliliğini artırma
38
• Tanıtım ve pazarlama
• Sertifikasyon
• Alternatif ürün sunma
39
• Koruma ilkeleri ve ziyaretçi yönetim
kriterlerinin ile yaygınlaştırılması
40
• Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin
izlenmesi
41
Samsun’da belirlenen doğa turizmi koridorlarının
DOKAP Yeşil Yol Projesi’ne dahil edilmesi veya ayrı
bir proje olarak ele alınarak uygulanması
Kunduz’a Yayla Evleri ve Tabiat Parkı
Şahinkaya Kanyonu’na Statü Kazandırılması
Altınkaya Baraj Gölü Üzerinde İskeleler Yapılması
42
 Kızılırmak Deltası’nda düzenlemeler yapılması
 Ev pansiyonculuğunun özendirilmesi
Altınkaya Baraj Gölü’ne hızlı ve kapasitesi yüksek
tekne alımı
Yeşilırmak Deltası’nda düzenlemeler yapılması
43
 Kabaceviz Şelaleleri’ne statü kazandırılması
 Karacaören Şelalesi’ne statü kazandırılması
Doğa Turizmi Konseyi kurulması
 Eğitim ve farkındalık oluşturulması
 Hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi
44
Download

Samsun İli Doğa Turizmi Master Planı