T.C.
………... KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM LİSTESİ
(FORM-D)
Dikkat:
1- Bu listede yer alan bilgiler, mahallelerdeki tespitler ve FormC deki bilgilerle karşılaştırılarak eksik bölümler tamamlanır.
2- Muhtarlar, listede olmayan ancak mahalle/köyde tespit ettikleri adresleri listenin sonuna takip eden sıra numarasıyla, forma uygun şekilde ilave edeceklerdir.
3- İlave ve düzeltmeler, koyu renkli tükenmez veya dolmakalem kullanılarak büyük harf ile okunaklı olarak yazılacaktır.
4- Listeler, muhtarlarca her ayın son haftası ilgili nüfus müdürlüğüne iade edilir.
GÖNDERİLEN MUHTARLIK:………….. MAHALLESİ
Sıra
No
Adres
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
AÇIKLAMALAR
(Muhtar Tarafından
Doldurulacaktır)
Taşınma
Tarihi
1
2
3
4
5
6
Onaylayan
Adı-Soyadı
:
Tarih
:
Evrak Kayıt No:
İmza
:
Bu rapor … kişi ve … sayfadan ibarettir.
Muhtarın
Adı-Soyadı
Tarih
İmza
Mühür
:
:
:
:
Download

FORM D - Ön Sayfa