İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem
Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. “ÖĞRENEN
OKUL” Modeli Oluşsun
İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli;
Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.
İstiyoruz ki; Okul Toplumunu Oluşturan Her Birey (Yönetici, Öğretmen,
Destek Personeli, Öğrenci,Veli) Rolünü ve Sorumluluğunu Bilsin, Bu Rolü
Mükemmelliğe Ulaşmak İçin Oynasın.
İstiyoruz ki; Mükemmelliğin Sonu Yoktur. Okulumuzda Herkes, Gelişen
Teknolojik Yeniliklerden Yararlanarak Her Gün Daha İyiye Ulaşmak İçin Çalışsın,
Kendini Yenilesin – Geliştirsin.
İstiyoruz ki; Sürekli Geliştirme Süreci Yaptığımız Her Şeyde Devam Etsin.
İstiyoruz ki; Okulumuzda Verilen Eğitim ve Öğretim, Öğrencide İstendik
Davranış Değişikliklerine Dönüşsün, Öğrencilerimiz Girdikleri Her Ortamda
Davranışlarıyla Dikkat Çeksin.
İstiyoruz ki; Her Öğretmen Okulumuzda Çalışmaktan, Her Öğrenci de Bu
Okulda Öğrenimini Gerçekleştirmekten Zevk Alsın.Sevgi Ortamında Yarınlara
Güvenle ve Umutla Bakan Nesiler Yetişsin.
“VİZYON GÖRÜLEMEZ OLAN ŞEYLERİ
GÖREBİLME SANATIDIR.”
Doküman No
KEK
Revizyon No
04
04.11.2014
Yayın Tarihi
17.01.2007
Revizyon Tarihi
Ufuk BAYRAKTAR
Ömer YAHŞİ
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü
Okul Müdürü
1/ 5
Biz; Öğrencilerimizi Bir Üst Öğrenime, Çağımızın Gereklerine Ve
Teknolojik Gelişmelere Uyum Sağlayacak Şekilde, Ruh Ve Beden Sağlığı
Yerinde Kendisine Güvenen, Bilgili, Teknik Ve Becerilerle Donanımlı Olarak
Hazırlamak, Yüzyılımızın Gelişen İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Beceriler
Kazandırmak,
“En Güzel Ve Coğrafi Vaziyette, Üç Tarafı Denizle Çevrili Olan
Türkiye; Endüstrisi, Ticaret Ve Sporu İle En İleri Denizci Millet Yetiştirmek
Kabiliyetindedir. Bu Kabiliyetten İstifade Etmeyi Bilmeliyiz; Denizciliği
Türk’ün Büyük Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli Ve Onu Az Zamanda
Başarmalıyız” M. Kemal Atatürk
(1 Kasım 1937 TBMM. Beşinci Dönem Üçüncü
Toplanma Yılı Açılış Konuşmasından) İlkesini Hedef Edinmiş.
Ulusal Denizcilik Bildirgesinde İfade Edilen Ticaret Denizciliğinin
Geliştirilip Güçlendirilmesini Türk Ulusunun Ülküsü Kılmak İçin Yılmadan Ve
Usanmadan Çaba Harcayacak Öğrenciler Yetiştirmek İçin Varız.
Denizcilik Herkese Göre Değildir. Önce: Terbiye, Disiplin,
Gelenek,Temizlik, Görgü İşidir. BECEREMEYEN YAPAMAZ.”
Geleneğinden Ve Köklü Denizcilik Geçmişinden Yola Çıkarak Dün Olduğu
Gibi Bu Gün De Ailesine, Ülkesine Yararlı, Araştırıcı Üretici, Atatürk İlkelerine
Bağlı Nesiller Yetiştiren Bir Eğitim Öğretim Kurumuyuz.
Öğrencilerimize, Ailelerine, Bir Üst Öğrenim Kurumuna, Türk Ve
Dünya (IMO -Uluslararası Denizcilik Örgütüne) Denizcilik Sektörüne Hizmet
Sunuyoruz.
“Geleceği Tahmin Etmenin En İyi Yolu Onu Yaratmaktır.
Doküman No
Yayın Tarihi
HAZIRLAYAN
KEK
17.01.2007
Ufuk BAYRAKTAR
Kalite Koordinatörü
Revizyon No
Revizyon Tarihi
04
04.11.2014
ONAYLAYAN
Ömer YAHŞİ
Okul Müdürü
2/ 5
KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGILI OLMAK,
İNSANA ODAKLI OLMAK,
İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLMAK,
ÖNERİLERE VE YENİLİKLERE AÇIK OLMAK,
DÜRÜST OLMAK,
ŞEFFAF OLMAK,
TARAFSIZ OLMAK,
HOŞGÖRÜLÜ OLMAK,
GÜVEN,
ÇÖZÜM ÜRETMEK,
VERİLERLE YÖNETİM
Doküman No
Yayın Tarihi
HAZIRLAYAN
KEK
17.01.2007
Ufuk BAYRAKTAR
Kalite Koordinatörü
Revizyon No
Revizyon Tarihi
04
04.11.2014
ONAYLAYAN
Ömer YAHŞİ
Okul Müdürü
3/ 5
Anayasamızda İfadesini Bulan Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Bağlıyız,
Başarı Hepimizindir, Biz Bilinciyle Çalışırız,
Başarının Ancak Takım Çalışmasıyla Elde Edileceğine İnanırız,
İnsanlara Ön Yargılı Davranmayız Süreçleri Sorgularız,
Çalışanların Kendilerini Geliştirmelerine İmkan Tanırız,
Çalışmalarımızda, Eşitliğe Ve Dürüstlüğe Önem Veririz,
Çalışanları Tanır Yeteneklerine Göre Değerlendiririz,
Teknolojik Gelişmeleri Takip Eder Teknolojinin Kullanılmasına Önem
Veririz,
Başarının Destek Ve Ödüllendirme İle Artacağına İnanırız,
Niteliğin Nicelikten Üstün Olduğuna İnanırız,
Eleştiriye Açığız, Hataları Kabul Ederiz,
Çevreye Karşı Duyarlıyız,
İnsanlara Eşit Davranırız,
Geçmişte Edindiğimiz Tecrübelerimiz Işığında Geleceğe Yönelik
Çalışırız,
İşbirliği Ve Dayanışmaya Önem Veririz,
Yenilikçiyiz.
Doküman No
Yayın Tarihi
HAZIRLAYAN
KEK
17.01.2007
Ufuk BAYRAKTAR
Kalite Koordinatörü
Revizyon No
Revizyon Tarihi
04
04.11.2014
ONAYLAYAN
Ömer YAHŞİ
Okul Müdürü
4/ 5
MÜDÜR
Kalite
Koordinatörü
Müdür Başyardımcısı
KGE
OGYE
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Teknik İşler
Öğrenci İşleri
Müdür Yardımcısı
Öğrenci Pansiyonu
Öğretmenler Kurulu
Yetiştirme Kursları
İnsan Kaynakları
Personel
Denizcilik
STCW- Eğitimleri
Alanı şefi
Yat Kaptanlığı ve Kurslar
Gemi Yönetimi Dal
Şefliği
Makine Zabitliği Dal
Şefliği
Rehberlik Servisi
Organizasyonel ilişkiler Milli eğitim Bakanlığı Tarafından hazırlanan tüzük, yönetmelik yönerge
ve genelgelerle belirlenmektedir.Ayrıca Organizasyon Şamasındaki Görev dağılımları için “PR14”
nolu “Görev Tanımları Prosedürü” hazırlanmıştır.
Doküman No
Yayın Tarihi
HAZIRLAYAN
KEK
17.01.2007
Ufuk BAYRAKTAR
Kalite Koordinatörü
Revizyon No
Revizyon Tarihi
04
04.11.2014
ONAYLAYAN
Ömer YAHŞİ
Okul Müdürü
5/ 5
Download

Vizyon-Misyon - Milli Eğitim Bakanlığı