sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler
İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA DERNEĞİ
Dünya değişiyor…
Toplumlar değişiyor…
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ
ORTAYA
ÇIKIŞI çıkışı
Sürdürülebilirlik
kavramının
ortaya
1972: Meadows
Raporu
1972: BM Çevre
Konferansı
1972: Çevresel limitleri göz
önüne almadığımız bir
dünya mümkün değil.
1987: BM Dünya Çevre
Kalkınma Komisyonu
1992: Brezilya- Rio
Dünya Zirvesi
“Geleceğimiz
Hepimizindir”- Bruntland
Raporu
178 ülke bir araya geldi.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI
1995: Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi
Dünya Çevre için Endüstri
Konseyi ile
İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği birleşti.
1997: Kyoto Protokolü
2012: RİO +20
Endüstrileşmiş ülkelerin
Karbon salımlarını azaltmak
üzere taahhütte bulunması.
“İstediğimiz Gelecek”: BM’nin
düzenlediği en geniş
kapsamlı toplantı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
NEDİR ?
Sürdürülebilir
Kalkınma
Nedir?
Sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler
KISACA SKD TÜRKİYE
SKD, Türkiye’de 13 özel sektör lideri tarafından kuruldu.
Ekim 2004 yılında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi
ile iş ortaklığı imzaladı.
Şu anda 45 üye firması 150 katılımcı üyesi bulunmaktadır.
Misyonumuz MİSYONUMUZ
Ekonomik büyümenin ve toplumsal
refahın, kaynakların sürdürülebilir
yönetimi ile artırılmasına dayanan
Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ile;
Türkiye’de politika
gelişimine katkıda
bulunmak
VE
Türk iş dünyasının
rekabetçiliğini
sürdürülebilir
kalkınma yaklaşımı
rehberliğinde
artırmak
HEDEFLERİMİZ
Sürdürülebilir Kalkınma kavramını iş dünyasına ve kamuoyuna
tanıtmak
Sürdürülebilir Kalkınma konusu ile ilgili örnek teşkil edecek iyi
uygulamaların artmasını teşvik etmek ve tanıtılmasını sağlamak
Sürdürülebilir Kalkınma konusuna ilişkin politikaların
oluşturulmasına katkı sağlamak
Sürdürülebilir Kalkınma konusunda uygun araç ve kanallar
kapasite geliştirmek
Üyelerimiz
ÜYELERİMİZ
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu
VİZYON 2050:
•
9+ milyar nüfus
•
Tümü iyi koşullarda
•
Gezegenimizin limitleri
dahilinde yaşamalıdır.
Küresel Vizyon 2050 Raporu
15
SON DÖNEM ETKİNLİKLERİMİZDEN ÖRNEKLER
16
Rio+20 En İyi Uygulamalar Süreci
Türk İş Dünyası’nın Sürdürülebilirlik
Uygulamaları Değerlendirme Raporu
Entegre Raporlama Bilgilendirilmesi
Sürdürülebilir Finans Forumu
Binalarda Enerji Verimliliği
Bildirgesi
İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması
Türkiye’de Suyun Durumu ve
Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar:
Çevresel Perspektif
TEŞEKKÜR EDERİZ…
www.skdturkiye.org
Download

SKD