Bel ağrısı, ileri görüntülemenin
kullanımı ve istismarı
İstismar nasıl önlenir?
Dr. Murat Hancı
Amacım
Ulema iş başında
İnternet şimdiye değin icat edilmiş en kafa karıştırıcı araçtır
Klinisyen Gözüyle Radyolog
Do you do imaging studies in patients with non-­‐specific low back pain?
Is it overused?
Aynı Sorun Her Yerde !?
Daha fazla tetkik Daha fazla girişim Daha fazla maliyet
İnstabilite paranoyası yarat
Tedavi için implant kullan 3600 , 5400 , …….
Daha fazla implant daha iyidir
Komplikasyon mu oldu
Malpraktis suçlaması tehlikesi
Tazminat ödeme korkusu
Giderler arttı endikasyonları genişlet
Avukat
Sigorta
Önlenemez !
NEDENLER ? • Hastalar ileri tetkikleri talep ediyor • Hastayı ayrıntılı muayene etmek için gerekli zaman kısıtlılığı • Defansif tababet uygulama gereksinimi • Ekonomik güdüleme
Ö
n
l
e
m
l
e
r
Matrix Hapı
Eğitim (OECD’nin önerisi)
Yeni Sağlık Politikamız
OLAĞAN ŞÜPHELİ
Performans !
Çözüm Önerileri • Kanıta dayalı tababet uygulamaları yap • Kırmızı bayraklar • Yok ise 6 hafta ampirik tedavi yap • Geçmez ise ileri görüntüleme yöntemine baş vurabilirsin • Var ise tetkik istemene müsade edilebilir
Yanlışlarımız
Hatalarımızdan ders almadığımız sürece bunları tekrarlarız ve bunları komplikasyon olarak niteleyip huzur bulmaya çalışırız
Hekimin kendisini koruyabilmesi
için hukuki öğütler
Demokles
Yargıç
ABD’de 12 hekimden biri için yasal şikayette bulunulmakta
Ülkemizde bu oran 30 da 1 ABD’de ödenen malpraktis sigorta primlerinin %57’si avukatlara gitmektedir
Download

Murat Hanci