Temel Sağlık Hukuku
Sertifika Programı
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI
THE HEALTHCARE ACADEMY e-Learning
Temel Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere tıbbi malpraktis, hasta
hakları, mobbing, gıda güvenliği gibi güncel konulara ilgi duyan ve temel sağlık hukuku
sorunlarına çözüm arayan herkes sertifika programından yararlanabilir.
Programın amacı, toplumdaki tüm bireylerin “sağlık hakkı” konusunda
bilinçlenmesini sağlayarak bu konuda farkındalık oluşturmaktır.
Eğitim programında, sağlık hukukunun temel konuları genel hatlarıyla incelenerek,
anlaşılırlığı artırmak için yargı kararları ve örnek olay analizleri ile desteklenmiştir. Böylece
hukuk eğitimi almamış ancak sağlık hukuku ile ilgilenen katılımcıların programdan yeterli
ölçüde yararlanmaları sağlanmaktadır.
BAŞVURU
Formu doldurarak [email protected] adresine iletin.
EĞİTİM
Sertifika programı içeriği mailinize gönderilecektir.
DEĞERLENDİRME
Eğitime başladıktan 15 gün sonra mail adresinize gönderilecek olan
değerlendirme formunu doldurarak [email protected] adresine iletin.
BELGELENDİRME
Değerlendirme formunun incelenmesine müteakip sertifikanız adresinize
yollanır.
HUKUK DESTEĞİ
Programa katılanlara 2 yıl süreyle sağlık hukuku alanında hukuki destek
sağlanmaktadır.
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI
THE HEALTHCARE ACADEMY e-Learning
SERTİFİKA PROGRAMI KONULARI
1 - SAĞLIK HUKUKU
Temel Kavramlar, İlgili Kurumlar ve Mevzuat
Sağlık Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri
Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Hakları
2 - TIBBİ MALPRAKTİS VE HUKUKTA YERİ Defansif Tıp
3 - TIBBİ MÜDAHALE, TIBBİ MALPRAKTİS ve SONUÇLARI
Tıbbi Müdahale Kavramı, Müdahale Şartları
Hastanın Rızası
Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli ve Kapsamı
Doktorlar ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Özel Hastane ve Muayenehanede Çalışan Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Kamu Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu
Cezai Sorumluluk ve Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Sağlık Suçları
4 - HASTA GÜVENLİĞİ Hasta Hakları, Hasta Hakları Mevzuatı
5 - HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ Hekimin Tıbbi Sorumluluğu, Türleri
6 - HEKİM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7 - HASTANELERİN TIBBİ UYGULAMADAN DOĞAN SORUMLULUKLARI
8 - İLAÇ VE HUKUK Ürün Sorumluluğu, Hukuksal Niteliği ve Koşulları, Orijinal, Jenerik,
Sahte, Taklit İlaç Kavramları, İlaç Endikasyonu, Eczacının İlaç Kullanımı Yönünden Hukuki
Sorumluluğu, Hekimin İlaç Kusuru Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu
9 - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
10 - MEDYA ve SAĞLIK HUKUKU
11 - SAĞLIK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUN ve YAKLAŞIMLAR
Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar
Gıda Güvenliği
Estetik Amaçlı Müdahalelerde Hekimin Sorumluluğu
Engelli Çocuk ve Tazminat
Mobbing
Çevre ve Sağlık
Sağlık Kurumlarının Reklam ve Tanıtımı
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI
THE HEALTHCARE ACADEMY e-Learning
SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA
Soru : Sertifika programından kimler yararlanabilir?
Cevap : Herkes yararlanabilir. Sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri, ilaç üretici ve depoları, hastane
yöneticileri gibi sağlık profesyonelleri yanı sıra hasta, hasta yakını ya da sağlıklı yaşamın hukuki
boyutuna ilgi duyan herkes için sertifika programı yararlı olmaktadır.
Soru : Mobbing (psikolojik baskı) mağduruyum. Bu konu sağlık hukuku kapsamında nasıl
değerlendiriliyor?
Cevap : Mobbing, çalışma yaşamında sıkça rastlanan bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve sağlık
hukukunun güncel konuları arasında yer almaktadır.
Soru : Burun estetiği ameliyatı oldum. Ancak sonuç beklediğimden çok farklı oldu. Nasıl bir hukuki yol
izleyebilirim?
Cevap : Estetik operasyonlar sağlık hukukunda geniş yer bulmaktadır. Eser sözleşmesi kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Soru : Hastanede çalışan doktorum. Yaptığım bir tıbbi müdahale dava konusu oldu. Davalı tarafın
hastane olması gerekmiyor mu?
Cevap : Hastanenin özel ya da kamu hastanesi olması ve dolayısıyla doktor olarak tabii olduğunuz
personel rejimine göre davalı taraf değişebilmektedir.
Soru :Sağlık hukukunun kapsamı nedir?
Cevap :Sağlık hukuku sadece hastalıkla karşılaşıldığında ya da sağlığa yeniden kavuşma mücadelesi
sırasında değil, esasen sağlığın korunması ve sağlıklı yaşama koşullarının oluşturulması
bakımından tüm bireyleri, kamu yönetimini, sağlık kurum ve çalışanlarını bir bütün olarak
ilgilendirmektedir.
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI
THE HEALTHCARE ACADEMY e-Learning
KATILIM SERTİFİKASI
İRSayın _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T
İR
K
T
Temel
Sağlık
Hukuku
Sertifika
Programını
EK
başarı
NEile tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.
N
R
Ö
ÖR
Av.
Program Direktörü
Eğitim Tarihi :
Eğitim Süresi :
Dr.
Vakıf Başkanı
Sertifika No :
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI
THE HEALTHCARE ACADEMY e-Learning
Download

Temel Sağlık Hukuku SP