HSYK atama fırtınası, 97 hakim savcıya yer değişikliği
Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet
Korkusuz, İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına atandı
Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun yeni kararnamesi
ile 96 hakim ve savcının görev
yeri değiştirildi. HSYK’nın 159
sayılı kararnamesiyle 79′u adli,
17′si idari olmak üzere toplam
96 hakim ve savcının görev yeri
değiştirildi. Balyoz davasına
bakan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken,
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığına, Bakırköy Ağır.
HERKES
22 ocak 2014
İÇİN
çarşamba
ADALET
günlük hukuk gazetesi
HSYK kararnamesiyle arasında
Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır,
Samsun cumhuriyet başsavcılarının
Balyoz davasına bakan İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ömer Diken, Bakırköy Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ahmet Korkusuz, İstanbul Ağır
Ceza Mahkemesi Başkanlığına
atandı. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş,
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına,
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı
Ali Yeldan, Adana Cumhuriyet
Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin, Uşak
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan
Solmaz,
Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı
İsmail Alkan, Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş,
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana
Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman
Bağrıyanık, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.
Balyoz davasına bakan İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ömer Diken, Bakırköy Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz, İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Balyoz davasına bakan İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ömer Diken, Bakırköy Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz, İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Ömer
Diken’in
görev
yerinin değiştirilmesinde yeniden
yargılamayla
ilgili
yaptığı
açıklamaların
etkili
olduğu
öğrenildi.
79′u adli, 17′si idari yargı hakim ve
savcılarını içeren kararnamedeki
hakim ve savcılardan, başsavcılar ve
Ömer Diken’in dışındakilerin mazeret bildirdikleri, bu nedenle görev
yerlerinin değiştirildiği belirtildi.
gençbaro
www.gencbaro.org
Teklif yasalaşırsa... HSYK Adalet
Bakanlığı şubesi olur
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
HSYK YASA TEKLİFİ AÇIKLAMASI
7 Ocak 2014 tarihinde 78 milletvekilinin imzası
ile Türkiye Millet Meclisi’ne sunulan 52 maddeden oluşan Kanun Teklifi ile Hakimler Savcılar
Yüksek Kurulu’nda Genel Kurul’a ait bir çok
yetki ve görev Adalet Bakanı’na geçmektedir.
Adalet Bakanı ve Müsteşarın varlığıyla yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren
HSYK’nın oluşumunda, bu kez neredeyse tüm
yetkilerin Adalet Bakanına devredilmesiyle yargı
bağımsızlığı karanlıklara gömülmektedir.
Son yıllarda sıkça yapıldığı gibi güne, olaya,
kişiye özel hukuk yaratma telaşı ile hiçbir sivil
toplum kesimi ile paylaşılmadan alelacele verilen bu teklifin hukuki dayanaktan yoksun olduğu
açıktır.
Hukuk devletinin ve demokrasinin güvencesi,
kişiler değil sistemdir. HSYK’nın bu şekilde
yeniden yapılandırılması ve siyasi iktidara tama-
men bağımlı hale getirilmesi hukuk güvenliğini
ortadan kaldıracak ve yargıda büyük bir tahribata yol açacaktır.
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakimlerin
değil vatandaşın teminatıdır.
HSYK ile ilgili teklifte;
- Genel Kurul’un neredeyse tüm yetkilerinin
Adalet Bakanına devrediliyor oluşu,
- Kurul içindeki dairelerin başkanlarının seçiminde yine bakanın etkili olacağı bir hükmün
konulması,
- Adalet Bakanlığı Müsteşarına HSYK Dairelerinde başkan seçilebilme hakkının verilmesi,
- Hakim ve savcıların tepesinde “Demokles’in
Kılıcı” gibi duran Teftiş Kurulunun başkan
ve başkan yardımcılarını doğrudan Adalet
Bakanının ataması,
-Görev yapacak müfettişlerin belirlenmesinde s
eçilecekleri teklif eden konumunda bulunması,
- Yönetmeliklerin çıkarılması yetkisinin dahi
Adalet Bakanına verilmesi,
- HSYK’nın bütün personelinin görevinin sona
erdirilmesi ve yeni şekillendirmenin Adalet
Bakanı tarafından yapılmasının sağlanması,
HSYK’nın bağımsız ve tarafsız bir Kurul olmaktan çok Adalet Bakanlığının bir şubesi konumuna
düşeceğinin göstergesidir.
Bu halde, Anayasamızda yerini bulan ve hukuk
devletinin omurgasını oluşturan yasama, yürütme ve yargının yasal sınırlar içerisinde kalarak
hareket etmesini emreden “kuvvetler ayrılığı”
ilkesi de ortadan kalkmış olacaktır.
Tüm ilgilileri, kendi hukukunu yaratmaktan
vazgeçip, evrensel ilkeler doğrultusunda ve kuvvetler ayrılığı gereği kendi sınırlarına çekilmesine ve kendi sınırlarını bilmesine çağırıyoruz.
Aksi durumda demokrasimiz büyük yara alacak
ve kişi özgürlüklerimiz tamamen güvencesiz olacaktır. Ülkemizde yargıya olan güveni
ortadan kaldıracak ve ileriye dönük bir kaos
ortamına neden olacak bu teklifin gündeme dahi
alınmamasını talep ediyoruz.
Vergi Mahkemesi, cmk
görevinde yol gideri kazanç değildir kdv ve gelir vergisine tabi olmaz
Saygıyla kamuoyuna duyurulur.
Savcı İlker Başbuğ’un tahliyesi
yönünde mütaala verdi ancak
mahkemeden ret geldi 14. ağır
ceza mahkemesi tahliye talebini reddetti.
Başbuğ’un başvurusunu
değerlendiren savcılık tahliyesi
yönünde mütalaa verdi. Başbuğ’un
tahliye talebi reddedildi.
Ergenekon Davası’ndan müebbet
hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Org. İlker
Başbuğ’un savcı Zafer Koç tarafından
tahliyesi istendi.
Sabah gazetesinin haberine göre,
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
duruşma savcısı olarak görev yapan
Zafer Koç,, Ergenekon davası hükümlüsü Başbuğ’un tahliyesi edilmesi
yönünde mütalaa verdi.
Başbuğ’un resmi Twitter hesabından
“Savcının tahliye yönündeki
mütalaasına rağmen 13. Ağır Ceza
Mahkemesinin kararına itirazımız reddedildi” şeklinde açıklama yapılarak
talebin reddedildiği duyuruldu.
Download

Genç Baro gazetesi 22.01.2014 pdf