sürdürülebilir dünya için kurumsal çözümler
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİNE GİRİŞ EĞİTİMİ
Kimler Katılmalı
.
“Sürdürülebilirlik ve Yönetimi” konusunda şirketleri içinde henüz bir aksiyon almamış olsa
dahi, konuyla ilgili kavram karşamaşalarından arınmış olarak yapılandırılmış bir eğitim almak
isteyen tüm uzman ve orta düzey yöneticiler
Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlayacak
.
Bu eğitim, Türkiye’de faaliyet gösteren ve sürdürülebilirlikle ilgili performanslarını yönetmek
ve sonrasında raporlamak isteyen tüm şirketlerin, farklı bölümlerinden uzman ve orta düzey
yöneticilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu eğitimde temel amaç, sürdürülebilirlik çerçevesindeki tüm kavramlara açıklık getirmek,
sürdürülebilir kalkınma ve şirketler için sürdürülebilirlik yönetimi konularını geniş bir
perspektifte katılımcılara aktarmak, faaliyet gösterdikleri sektörlerden de en iyi örneklerini
inceleyerek kendi şirketleri için bir yol haritası belirlemelerini kolaylaştıracak, çok yönlü bir
vizyon kazanmalarını sağlamaktır. On farklı sektörde ve her uygulama seviyesinde raporlar
hazırlamış olan, 2010’dan bu yana Global Reporting Initiative (GRI) Organizasyon Paydaşı
olarak GRI’a katkıda bulunan, 2013’de LACP tarafından (Amerikan İletişim Profesyonelleri
Ligi) Altın Sertifika ile ödüllendirilen eğitmenimizin vereceği eğitim, katılımcılara teorik ve
pratik anlamda sürdürülebilirlik uygulamalarını öğrenme imkanı sunacaktır.
Eğitim İçeriğinde Yer Alacak Başlıklar









Eğitim Malzemeleri



.
Eğitim öncesi okuma malzemesi e-mail ile gönderilecektir. (Araştırma ve makaleler)
Sunumların görselsiz yazıcı çıktıları
Eğitim sonrası okuma malzemesi eğitim sonunda dijital ortamda katılımcılara
dağıtılıcaktır. (Sürdürülebilirlik içerikli küresel raporlar ve rehberler)
Önemli Notlar

..
Sürdürülebilirlik yönetiminin 5N1K’sı
Sürdürülebilirlik ve ilgili kavramlar
İş dünyasının yeni kuralları ve küresel sürdürülebilirlik girişimleri
Sürdürülebilirlik yönetiminin şirketin farklı departmanları için anlamı
Stratejik sürdürülebilirlik konularının tespiti
Sürdürülebilirlik yönetiminde paydaş katılımının önemi
Sürdürülebilirlik yönetiminde ölçümleme ve veri toplamanın önemi
Gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmesine yönelik pratik bilgiler
Sürdürülebilirlik performansının izlenmesi, raporlama ve iletişimi
(Eğitimin tüm aşamalarında uluslararası şirketlerin en iyi uygulamaları
incelenecektir.)
.
Eğitim öncesi ve sonrası okuma malzemeleri ağırlıklı olarak İngilizce’dir.
Sertifikasyon
.
Katılımcılara SKD tarafından sertifika verilecektir.
Eğitim Süresi
.
1 gün
Eğitim Ücreti
1.000 TL + KDV
SKD üyelerine %20 indirim uygulanacaktır.
.
Download

skd tanıtım