AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2014/2929-13260
YETKİ VERİLMESİ HK.
Mersin, 03/12/2014
E-POSTA
Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi
Malumunuz olduğu üzere ihracatımızda önemli pazarlardan biri olan Rusya Federasyonu’ na
taze meyve sebze ihracatında, ihracatçılarımızın Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirmekle yükümlü
olduğu bir takım işlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Form 1 belgesinin tasdiklenmesi bazı
bölgelerde İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılırken bazı yerlerde de yetki verilmediğinden
sadece Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.
Hatay Bölgesinin narenciye ihracatında lokomotif ilçelerinden olan Dörtyol’ da, ihracatçılar
Form 1 belgelerine tasdik alabilmek amaçlı 120 km uzaklıkta olan Hatay Tarım İl Müdürlükleri
bazında işlem gerçekleştirmekte bu durum da ihracatçı açısından mağduriyetlere sebep olmaktadır.
Duruma ilişkin ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntı ve zaman kayıplarını önlemek adına konu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmiş olup cevabi yazıda “ Rusya Federasyonu’ na
ihracatlarda Form-1 belgesinin Hatay ilinde, yeterli personeli bulunan İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerinde de düzenlenmesi ve onaylanması konusunda Hatay İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ ne talimat verilmiştir” denilmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
Ümit SARI
Genel Sekreter V.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanunAyrıntılı
gereğince
bilgiÜMİT
için: İDİL DİLAN ÖĞÜT - UZMAN YARDIMCISI
SARI (03.12.2014 11:36:17)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:894916915201412310630
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:894916915201412310630. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

yetki verilmesi hk. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri