Sayı:
Konu:
14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2015/36-13330
Brezilya-Anti Damping Soruşturması Hk.
Mersin, 28/12/2015
Sayın Üyemiz,
İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.12.2015/149072 sayılı yazı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Brezilya tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada menşeli ‘’Kauçuktan Dış
Lastik’’ (4011.61, 4011.69, 4011.92, 4011.99, 4011.62, 4011.63 ve 4011.93 Gümrük Tarife
Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup
konuya ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/brazil-new-anti-dumpinginvestigation-on-agricultural-tires/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.”
Söz konusu gelişmenin ülkemizin bahse konu üründe Brezilya’ya ihracatında mezkûr
ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği hususunda bilgilerinizi rica
ederim.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince İSMAİL
ÇETİN (28.12.2015 15:43:52)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:11257370720151228145453
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:11257370720151228145453. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Brezilya-Anti Damping Soruşturması