TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KURU CALL (DÖVİZ ALIM) OPSİYONU
İŞLEMLERİNE BAŞLADI…
İhracatçılarımızın ihracat alacaklarını kur riskine karşı korumak için döviz kuru put (döviz
satım) opsiyonu işlemi gerçekleştirmekte olan Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz
yükümlülüklerini de kur riskine karşı koruma altına alabilmeleri için döviz kuru call (döviz
alım) opsiyonu işlemi hizmeti sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda ihracatçılarımız her iş günü
döviz kuru put ve call opsiyon işlemleri için Türk Eximbank’tan fiyat alabileceklerdir.
Ayrıca mevcut döviz kuru put opsiyonu işlemi uygulamasında ihracatçılarımız lehine
değişikler yapılmıştır. Yapılan değişiklerle opsiyon işlemlerinde vade sınırı 1 yıla yükseltilmiş
olup, bir firmanın taşıyabileceği maksimum risk bakiyesinin üst sınırı ve minimum işlem tutarı
kısıtları kaldırılmıştır. Mevcut uygulamada opsiyon işlemlerine konu döviz kurları EUR/TL,
USD/TL ve GBP/TL iken, yeni uygulamada bu döviz cinslerine ek olarak JPY/TL kuru cinsinden
de opsiyon işlemi yapılabilecektir. Döviz kuru put opsiyonu işlemi uygulamasında yapılan
değişiklikler döviz kuru call opsiyonu işlemi uygulaması için de geçerli olacaktır.
İhracatçılarımızın Türk Eximbank’ın döviz kuru put ve call opsiyonu uygulamalarından
yararlanabilmeleri için Türk Eximbank’ta kayıtlı ihracatçı olmaları, “Döviz Opsiyonu Çerçeve
Sözleşmesi” ile bu sözleşmenin eki olan “Risk Bildirim Formu”nu imzalamaları yeterli
olacaktır. Türk Eximbank’ta kayıtlı olmayan ihracatçılarımızın ise, yukarıda sayılanlara ek
olarak, “Firma Bilgi Formu”nu doldurmaları ve 6 aydan eski olmamak kaydıyla noter tasdikli
imza sirkülerini Türk Eximbank’a teslim ederek kayıt olmaları gerekmektedir.
Türk Eximbank yapılacak opsiyon işlemlerini kâr amacı gözetmeden yapacak olup, opsiyon
işlemlerinden prim haricinde hiç bir komisyon ve masraf talep etmeyecektir. Türk Eximbank
call opsiyonu işlemlerine 26 Ocak 2015 tarihinde başlayacak olup, opsiyon işlemlerini tanıtıcı
temel bilgiler Bankanın internet sitesinde (http://www.eximbank.gov.tr/TR,776/hazine-vefinansman.html) ilan edilecektir.
Download

(Döviz Alım) Opsiyonu İşlemlerine İlişkin Duyuru