BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
KURU İNCİR Hazırlayan Yücel AKOVA 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
KURU İNCİR TÜRKİYE’DE ÜRETİM İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu’dan, önce Suriye ve Filistin’e sonrasında da buradan Çin ve Hindistan’a yayılmıştır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
İncir, Akdeniz kıyılarının tipik meyvesidir. Yetişme açısından en uygun ekolojik koşulları Ege Bölgesindeki Büyük ve Küçük Menderes Havzalarında bulmuş, en fazla çeşit zenginliğini de bu bölgelerde göstermiştir. Özellikle İzmir ve Aydın en önemli üretim bölgeleridir. Ege bölgesi dışında üretilen incirler mahallinde taze olarak tüketilirken, Ege Bölgesinde üretilen incirlerin büyük bölümü kurutularak değerlendirilmektedir. Dünya Kuru İncir Üretici Ülkeleri Sıra 1 2 3 4 5 6 Üretici Ülke Türkiye İran ABD Yunanistan İspanya İtalya Toplam 2005 56.327 43.092 12.000 12.000 3.500 5.000 131.919 2006 60.393 43.000 12.000 12.000 3.500 5.000 135.893 2007 48.012 43.000 10.900 10.000 5.000 4.000 120.912 Kaynak: Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi Dünya kuru incir üretimi az sayıdaki ülkede ve sınırlı miktarlarda gerçekleştirilmektedir. Türkiye, dünya’nın en önemli taze incir üreticilerinden birisi olmasının verdiği bir avantajla, kuru incir üretiminde ve ihracatında lider ülke konumundadır. Ülkemiz, 2007 yılı içerisinde dünya kuru incir üretiminin % 39,7’sini karşılamıştır. Türkiye’de, 9,1 milyonu meyve veren olmak üzere, toplam 10,2 milyon adet incir ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçlardan elde edilen taze incir miktarı yılda ortalama 230­320 bin ton arasında değişmektedir. Türkiye’nin Yıllar İtibarıyla Kuru İncir Üretimi Yıllar Kuru İncir (Ton) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 49.001 48.028 52.462 54.571 55.631 56.327 60.393 48.012 Kaynak: Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi Türkiye’de bir çok tür incir çeşidi yetiştirilmesine rağmen, özellikle “Sarı Lop” adı verilen incir çeşidi, büyüklüğü, tadı, etli oluşu, açık rengi ve yumuşak kabuğu ile dünyada kurutmaya en uygun türlerlerden birisi olarak nitelendirilmektedir. Bu incir çeşidinin ülkemizdeki en önemli üretim alanı, Ege bölgesi, özellikle de İzmir ve Aydın civarıdır. Ülkemiz incir üretiminin % 90’ından fazlasını sarı lop çeşidi incirler oluşturmaktadır. Çiftçiler tarafından toplanan taze incirler, ağaçtan veya metalden yapılan yastıklara veya karton tekneler üzerine serilerek, güneş altında 2­4 gün sure ile kurutulur. Kurutma işlemi incirin depolama süresini artırdığı gibi, besin değerini de artırmaktadır. Taze incirler yaklaşık % 12 oranında şeker ihtiva ederken, kurutulduktan sonra şeker oranı % 50’ye yükselmektedir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 1 İhracatçılarımız tarafından satın alınan incirler tesislerde işlenmeden önce ürünün bozulmasına karşı yıkama, temizleme ve aflatoksin kontrolu için UV ışını uygulaması gibi işlemlere tabi tutulurlar. Kuru incir ihracatçılarımız daha çok Ege bölgesinde yerleşmiş olup, bu firmalar kuru incirin yanı sıra kuru kayısı ve kuru üzüm ticareti ile de ilgilenmektedirler. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Yüksek kalori değeri, mineral maddeler ve besin maddeleri içeriğiyle gıda maddeleri arasında özel bir yeri olan kuru incirin çok çeşitli tüketim alanları mevcuttur. Kuru incir, uluslararası pazarlarda, çerezlik olarak tüketildiği gibi pasta imalatında, çeşitli yemeklerin yapımında, dilimlenmiş olarak ekmek imalatında, şekerli mamüller imalatında ve meyve karışımlarında kullanılmaktadır. Kalitesi düşük olanlardan, pekmez, hurda incirlerden de etil alkol üretilmektedir. Etil alkolün üretimi esnasında ortaya çıkan incir çekirdekleri de boya, kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmektedir. Türkiye’de ve dünyada kuru incir tüketiminde, özellikle sağlıklı gıdalar pazarının hızlı gelişimine parelel olarak artan bir talep vardır. Yurtdışı pazarlarda Noel, yurt içinde de Ramazan dönemlerinde kuru incir talebinde belirgin artışlar görülmektedir. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ Kuru incir, Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinin başında gelmekte olup, 2007 yılı itibarıyla 83 ülkeye ihracatı yapılmıştır. 1990 yılına kadar 50 milyon Doların altında seyreden kuru incir ihracatımız, bu yıldan itibaren önemli miktarlarda artmış ve 1995 yılında 80 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. Kuru incir ihracatımız 2007 yılı içerisinde 150 milyon Doları, 2008 yılında ise 162 milyon doları aşmış olup, 2008 yılı ihracat değeri şimdiye kadar elde edilen en büyük ihracat geliri olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Kuru İncir İhracatı Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Miktar (Ton) 36.522 46.634 42.738 35.972 33.997 37.253 40.222 36.759 39.284 35.935 42.095 49.073 52.594 54.237 40.101 33.123 Değer (1.000 $) 65.345 72.975 79.994 69.334 62.000 71.630 70.277 59.802 66.216 72.375 78.064 85.596 105.076 120.697 150.527 162.908 Kaynak: TÜİK
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 2 Kuru incir ihracatımızda en önemli kalemleri, ekstra kuru incir ve birinci sınıf kuru incir oluşturmaktadır. İhracatımızın % 80’den fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olup, en önemli pazarlarımız sırasıyla Fransa,Almanya, İtalya ve İsviçre’dir. Önemli Ülkeler İtibariyle Kuru İncir İhracatımız (Miktar:Kg, Değer: ABD $) 2007 DOLAR MİKTAR DOLAR BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
MİKTAR 2008 FRANSA ALMANYA İTALYA İSVİÇRE İNGİLTERE RUSYA FED. İSRAİL İSPANYA İSVEÇ A.B.D. HOLLANDA JAPONYA AVUSTRALYA DANİMARKA AVUSTURYA KANADA ROMANYA PORTEKİZ BELÇİKA BREZİLYA SLOVAKYA POLONYA MACARİSTAN UKRAYNA NORVEÇ BAE 6.540.614 24.460.136 6.472.338 35.265.265 7.078.867 29.069.480 5.998.683 30.883.554 2.982.261 14.168.485 2.688.994 13.666.319 1.854.720 9.502.996 1.633.594 9.619.169 1.895.671 5.817.992 1.118.470 5.857.824 3.011.557 6.685.323 1.890.014 5.637.811 795.171 3.392.949 886.344 5.063.525 1.228.852 5.780.691 1.040.542 5.016.965 1.229.035 5.820.858 807.270 4.631.141 1.027.309 3.484.449 900.147 4.520.315 1.461.539 5.321.192 1.001.647 4.458.221 658.490 2.675.149 382.799 2.603.733 1.122.811 3.932.920 459.536 2.508.799 369.731 1.482.989 393.806 2.154.661 418.920 1.815.052 482.852 2.126.690 521.028 1.958.600 449.025 2.096.004 484.193 1.486.298 590.618 2.007.622 348.640 1.588.945 413.835 1.986.636 393.568 1.571.766 329.153 1.821.776 679.706 1.748.284 435.640 1.803.037 387.828 1.824.321 332.808 1.799.016 573.020 1.943.417 387.864 1.567.761 290.404 1.189.615 344.452 1.331.236 569.091 1.081.838 526.768 1.320.063 212.265 1.217.773 235.997 1.277.730 157.248 655.452 131.988 941.708 Kaynak: TÜİK DÜNYA TİCARETİ Dünya incir ticaret hacmi 2006 yılı itibariyle yaklaşık 200 milyon Dolar civarındadır. Dünya kuru incir ihracatında Türkiye % 55,2’lik payıyla en önemli ihracatçı ülke olarak güçlü bir konuma sahiptir. Ülkemizi, sırasıyla, ABD, İran, Almanya ve Yunanistan izlemektedir. Dünya kuru incir pazarındaki en önemli ithalatçı ülkeler sırasıyla; Almanya, Fransa, Hindistan, İtalya, İngiltere,Avusturya ve ABD’dir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 3 Dünya Kuru İncir Ticaretinde Önemli İthalatçı ve İhracatçı Ülkeler ­ 2006 İthalatçı Ülke Miktar (Ton) Değer İhracatçı Ülke (1000 Dolar) Miktar (Ton) Değer (1000 Dolar) 1 Almanya 2 Fransa 10.615 25.703 Türkiye 10.122 24.309 ABD 4.733 12.377 3 Hindistan 4 İtalya 9.657 23.122 İran 7.776 9.118 6.353 15.917 Fransa 1.448 6.608 5 Austria 6 Meksika 1.851 3.139 3.084 2.394 7.655 7.420 7 İngiltere 8 ABD 4.548 4.143 4.799 5.394 7.423 Fas 1.755 1.499 9 İsviçre 10 Hollanda 2.457 6.660 Hong Kong 1.176 1.384 2.301 5.897 Hollanda 1.232 3.004 11 Kanada 1.953 5.753 Sri Lanka 2.209 1.594 12 Rusya Fed. 3.381 3.058 Suriye 4.077 3.090 54.094 105.074 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Sıra Toplam 9.890 Yunanistan 7.888 Almanya 10.683 İspanya 85.710 203.960 Toplam 92.865 190.057 Kaynak: FAO İstatistik Veri Tabanı
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2009 4 
Download

kuru incir işletmesi ve satışı iş planı örnekleri