AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/47-593
ANTREPO ŞİKAYET HATTI HK.
Mersin, 21/01/2015
SAYIN ÜYEMİZ
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 99 sayılı yazıda;
‘’Antrepolarda bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından gerçekleştiren
tespit işlemleri, Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve
gümrük memurları tarafından müştereken yerine getirilecek olup, işlemlerin yapılması sırasında
işletici, kullanıcı ya da ilgili diğer kişilerin karşılaşacağı sorunların hızlı bir şekilde çözümü esas
alınmıştır.
Bu nedenle, Bakanlığımız resmi internet adresinde(www.gtb.gov.tr) antrepolar konusundaki
yeni düzenlemeler sonrasında, işlemlerin mevzuata uygun şekilde aksamadan yürütülmesini
sağlamak amacıyla, yeni bir şikâyet hattı oluşturulmuştur. Antrepolarla ilgili şikayetlerin
Bakanlığımıza bildirimi Türkiye’nin her yerinden 444 84 82 no’lu çağrı merkezi aracılığıyla
gerçekleştirilebileceği gibi, ayrıca bu çerçevede Bölge Müdürlüklerimiz bünyesinde ‘’Antrepo
Şikayet Hatları’’ oluşturulmuş ve Bölge Müdürlükleri şikayet hatlarına ilişkin telefon numaraları
da aynı internet adresinde belirtilmiş olup, şikayetlerin bu yolla Bakanlığımıza iletilmesi
mümkündür. Bu kapsamda Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak telefon
numaramız 0324 241 28 92 olup, bu husus da üyelerimizin bilgilendirilmesi rica olunur’’
denilmektedir.
Bilgilerinize Rica Olunur.
Ümit SARI
Genel Sekreter Yrd.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (21.01.2015 17:13:40)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:10074989922015121165649
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:10074989922015121165649. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

antrepo şikayet hattı hk. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri