T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 66995690-010.07.01/1405051
Konu
: Maden Sahalarında Rehabilite
Çalışmalarının Arşive Edilmesi
14.07.2014
27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
: a) 04.02.2011 tarihli ve B.18.1.OGM.0.07.04.10.07-342 sayılı yazımız.
b) 31.01.2012 tarihli ve B.23.1.OGM.0.18.04.010.07.134 sayılı yazımız.
İlgi
İlgide kayıtlı yazılarımızda orman sayılan alanlarda madencilik faaliyeti için izne konu edilen
sahalarda madencilik faaliyetinin başlamasıyla birlikte rehabilite çalışmalarınında dahil yapılan
tüm çalışmaların safahatını gösterir belli periyotlarla farklı açılardan çekilmiş fotoğrafların, teknik
gözlemlerin ve diğer görsel materyalin Bölge Müdürlüğünüzde arşive edilmesi istenilmişti.
Maden sahalarında yapılan rehabilite çalışmalarının görsel materyal hazırlanırken, rehabilite
çalışmalarının net bir şekilde görülebileceği noktaların tespit edilerek bu noktalardan fotoğraf /
video çekimlerin yapılması, belli periyotlarla yapılan rehabilitenin gelişimini takip edebilmek için
aynı noktalardan fotoğraf / video çekimlerin yapılması, çekilen görsel materyallerde koordinatların
da muhakkak surette bulunması gerekmektedir.
Hazırlanan görsel materyallerin bölge müdürlüğünüzce hazırlanacak sunumlarda kullanılması ve
istenildiğinde Genel Müdürlüğümüze gönderilebilmesi için daima güncel ve hazır halde bölge
müdürlüğünüzde bulundurulması hususunda,
Gereğini rica ederim.
İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
Dağıtım:
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 207 65 70 Belge Geçer No: 0312 207 65 71
e-posta: -- internet adresi:
1/2
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.N.KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
-27 Orman Bölge Müdürlüğüne
Peyzaj Yüksek Mimarı
Ş.Md.
D.Bşk.Yrd.
D.Bşk.
Genel Müdür Yardımcısı
: Ö.N.KOŞAR
: E.ÇETİN
: A.ÇELİK
: İ.YURTOĞLU
: M.Z.TEMUR
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 207 65 70 Belge Geçer No: 0312 207 65 71
e-posta: -- internet adresi:
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.N.KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı
Download

Maden Sahalarında Rehabilite Çalışmalarının Arşive Edilmesi