T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/800/1707652
Konu: Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve 1563288 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması" ile ilgili yazı ekte
gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin
belirtilen adrese gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı Örneği (4 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Ortaokul/ Liseler
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden34c1-59cf-3180-9069-4c47 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1563288
Konu: Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması
12/02/2015
....................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 05/02/2015
tarih ve 1268808 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Gençlerden
Ecdada Mektup Yarışması ile ilgili ilgi yazısı ve yarışma şartnamesi ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ekli yazı ve şartname doğrultusunda gereğinin yapılarak eserlerin
belirtilen adrese gönderilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
Yazı Örneği (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 14. Sok.(Özbuğday Lisesi Yanı). Ayrıntılı Bilgi İçin: Şef Ruhide KARAOĞLU
Antakya/HATAY
Santral : 0 326 - 2276868- ( Çoklu HAT)
Mail : [email protected]
Faks : 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenccea-9095-3c60-a4f9-ccd3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/1268808
Konu: Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması
05/02/2015
………… .VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 15/01/2015 tarihli ve 84037561/821.05/438311
sayılı yazısı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, tek vatan, tek
devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, toplumda tarih şuurunun
yerleşmesini sağlamak, dilin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için 11-29
yaş arasındaki gençlere yönelik Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100.Yılında 100 Bin Mektup
sloganı ile ''Gençlerden Ecdada Mektup'' yarışmasının 3.'sünü düzenleme talebine ilişkin
ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
G.S.B. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için : Harun ÇETİNKAYA (Uzm. Öğrt.)
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend17f-73fc-3a22-99d0-5ab5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 84037561/821.05/438311
Konu: "Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması"
15/01/2015
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 sayılı yazı,(Genelge No:2012/13),
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/01/2015
tarihli ve 62786568-000/91 sayılı yazısı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tek vatan,
tek devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunun toplumda
yerleşmesini sağlamak, dilin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek okuyan,
düşünen ve yazan gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Zaferi ve
Sarıkamış konu başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100.Yılında 100 Bin Mektup"
sloganıyla "Gençlerden Ecdada Mektup" yarışmasının 3 üncüsünün düzenlenmesi ilgi (b)
yazı ile talep edilmiştir.
Bir örneği yazımız ekinde gönderilen söz konusu yarışmanın Türkiye geneli 11-29
yaşları arasında gençlerimize yönelik yapılacak olması nedeniyle konunun ilgi (a) Genelge
doğrultusunda Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yaşar KOÇAK
Daire Başkanı
EK: İlgi yazı (1 sayfa)
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:Muammer AKSOY
Tel: (0 312) 4131511
Faks: (0 312) 4180739
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenaa16-2fa7-37cd-82eb-b23b kodu ile teyit edilebilir.
Download

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması