T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 47955063/410.02/5186118
11/11/2014
Konu: Sertifika İptalleri
■ m 5 .y J t ....K A V M A K A M U Ğ I N A
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İL EMNİYET MÜDÜRLÜ GÜN E
Konya ili Meram ilçesinde faaliyet gösteren Özel Konya Öz Lider MTSK
kursiyerlerinden, Konya Valiliğinin 02.10.2014 tarihli 2629172 sayılı yazısı ve ekindeki
25.06.2014 tarihli 2629172 sayılı onaya istinaden sertifikaları iptal edilenlerin isim listesi
ekte gönderilmiş olup, Müdürlüğünüzce gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını rica ederim.
Hasan GUL
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Güver
^ :A
¡zäh
vdit
J L jJ i
EK: Liste (1 Adet)
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
A dres; Dumlupmar Mah. GMK Buî v.Y e nişeh ir/MERS İN
Bilgi için: Özel Öğretim Kurumlan Şubesi
Kamer ÇETİN/Şef Filiz KARCI / Şef VVebAdresi: http://mers*n,meb.gov.İr E-posta A d resi: ozelogrenm33^meb,gov,tr
Telefon :(0 324) 329 14 8 İ (4Hat)
Dahili Hat: 1i 8-204
Faks : (0 324) 327 35 IS-19
Bu evrak güvenli elektronik imza tle imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
4c77-5 14 b ~ 3 fOl -a78c-ad74 kodu ile teyit edilebilir
Haşan HOL
B sınıfı Sertifikası iptal Edilecekler
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
49333827830
G Sınıfı Sertifikası iptal Edilecekler
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
Ali KEMEN
20332070298
Bekta? TAŞDELENOGLU
57496165508
Erkan KEMEN
20305071154
Recep SUSLU
43372614550
Adalettin BİLDİRİCİ
50887075134
Davut AVŞAR
33496951044
Soner CURA
62521446224
Metin CURA
62695440400
Tuncay YIGIT
33658649352
Duran PEHLİVAN
59791073854
Mustafa AKKUŞ
15986555734
Cemal KAHRIMAN
23815147180
Gülseren YILDIRIM
46546537112
Haşan HÖL
49333827830
Dursun TOYDEMİR
10589735446
Erol CESUR
35110896700
Rafet AYDIN
11537633616
Kadir ÖZKAN
45628546516
Mehmet ORHAN
28897808202
Yaşar ÇOLAKLAR
29902774550
Abdullah AÇIKEL
18020473544
Süleyman UYSAL
22682015332
Celalettin YILDIZ
41284395444
14450592640
Recep TÜFEKÇİ
57550163754
Mustafa TAŞDELENOGLU
Erkan ŞAN
43681626770
Şükrü ALADAG
21400249158
Zeki ÖZKAN
58303147786
30479265242
Musa KILIÇ
Hüseyin CEVAHİR
29438402620
57547163828
Yılmaz TAŞDELENOGLU
48049481176
Erkan SİNEM
15293261694
Mehmet GİDER
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
OAbdiilaziz Mah. Atatürk Cad. 42040
Meram/KONYA
Tel:0332 353 30 50
Faks:0332 351 59 40
Web : http://konya.meb.gov.tr
E-Posta: [email protected]
Özel Öğretim:
Bilgi: Haru ÖZ (VHKİ)
0332 353 30 50 (1161)
[email protected]
Download

^ :A ¡zäh - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü