Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı
Elemanı 2014/1. Müracaat İlanı
İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı
Doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanun’unun 3’üncü maddesinin
ikinci fıkrasına istinaden ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere kamu
görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır.
İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük
gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Aynı ilçede boş pozisyon sayısından fazla başvuru olması durumunda, öncelik yükseköğretim
kurumlannm Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyeni
bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla
başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Ekte belirtilen boş pozisyonlara kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak
çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde 12/05/201421/05/2014 tarihleri arasında mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
Söz konusu pozisyonlara;
1-a) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim
kuramlarının ebelik, Hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
b) Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru
yapabilecektir.
2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun
4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre
çalışanlar v.b) Başvuramayacaktır. (Dilekçe örneği aşağıdadır.)
4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi
tarafından Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aile Hekimliği
Atama Birimine yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
5- Başvuru sonucu yapılacak yerleştirme işlemi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının
03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı uyarınca oluşturulacak komisyon tarafından
yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti (Geçici Mezuniyet
Belgesi Kabul Edilmemektedir),
- ilgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten
sağlık raporu, (tek hekim raporu geçerlidir.)
- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 (altı) ay öncesine kadar
başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.
Kişiye ait bu belgelere ek olarak;
- ilimizde görev yapmakta olan ve ekli listede yer alan aile hekimliği birimlerinden herhangi
bir sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kisi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden
imzalı dilekçe de bulunacaktır. (Dilekçe örneği aşağıdadır.)
5- Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli
aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
İLANA ÇIKMA TARİHİ
: 09/05/2014
MÜRACAAT BAŞLAMA TARİHİ : 12/05/2014
MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ
: 21/05/2014 Mesai Bitimine Kadar.
KOMİSYON TOPLANMA TARİHİ : 22/05/2014
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
: 02/06/2014
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI PERSONELİNİN ( SAĞLIK
MEMURU, EBE, HEMŞİRE VE ACİL TIP TEKNİSYENİ) MÜRACAAT EDECEĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ
mmk
F*r
ASMADI
AHB KODU
Van İpekyolu
Merkez 9Nolu
ASM
65.01.042
Nolu AHB
2
Van İpekyolu
Ortanca ASM
65.01.077
Nolu AHB
Dr. Nuh BARUT
0432 259 20 58
3
Van Tuşba Merkez
4 Nolu ASM
65.13.019
Nolu AHB
Dr. Süleyman POLAT
0432 210 15 75
4
Van Tuşba Merkez
5 Nolu ASM
65.13.023
Nolu AHB
Dr. Ahmet CÜCE
0432 231 00 01
5
Van Tuşba Merkez
6 Nolu ASM
65.13.017
Nolu AHB
Dr. R.Ebru GÜLER
0432 223 21 62
6
Van Tuşba Alaköy
ASM
65.13.024
Nolu AHB
Dr. Ekrem KARAKAŞ
0432 258 21 61
7
Van Tuşba
Kasımoğlu ASM
65.13.026
Nolu AHB
Dr. Mahmut KESKİN
0432 253 40 91
8
Van Tuşba
Kasımoğlu ASM
65.13.027
Nolu AHB
Dr. Mahmut KESKİN
0432 253 40 91
9
Van Tuşba
Gedikbulak ASM
65.13.028
Nolu AHB
Dr. Sezayi ATABEY
0432 251 20 55
10
Van Tuşba
Gedikbulak ASM
65.13.030
Nolu AHB
Dr. Sezayi ATABEY
0432 251 20 55
11
Başkale Eşmepınar
ASM
65.03.12
Nolu AHB
Dr. Nadir KOCAMAN
0432 671 32 28
12
Çaldıran Kilimli
ASM
65.04.16
Nolu AHB
Dr. Mustafa GEZİCİ
0432 418 10 37
13
Çatak Merkez 1
Nolu ASM
65.05.06
Nolu AHB
Dr. Süleyman
BOGOKŞAYAN
0432 512 25 51
14
Çatak Konalga
ASM
65.05.07
Nolu AHB
Dr. Yunus Emrah KOŞUT
0432 512 25 51
15
Edremit Merkez 1
Nolu ASM
65.06.03
Nolu AHB
Dr. Beyza DURAN
0432 312 29 22
16
Edremit Merkez 6
Nolu ASM
65.06.17
Nolu AHB
Dr. Gökhan GÖRKEM
0432 217 89 46
1
AİLE HEKİMİ
ADI VE SOYADI
TELEFON
05073384555
Dr. İrem GÖREKE
17
Edremit Merkez 6
Nolu ASM
65.06.22
Nolu AHB
Dr. Şükrü POLATER
0432 217 89 46
18
Erciş Merkez 3
Nolu ASM
65.07.12
Nolu AHB
Dr. Engin KÖYLÜ
0432 3512606
19
Erciş Merkez 7
Nolu ASM
65.07.26
Nolu AHB
Dr. Efsun AKIN
0432 3542964
20
Erciş Çelebibağı 1
Nolu ASM
65.07.27
Nolu AHB
Dr. Metin KOÇAK
0530 391 1065
21
Erciş Çelebibağı 2
Nolu ASM
65.07.30
Nolu AHB
Dr. Tezcan KAYRAN
0432 3774242
22
Erciş Çelebibağı 2
Nolu ASM
65.07.32
Nolu AHB
Dr. Erhan KALKAN
0432 3774242
23
Erciş Keklikova
ASM
65.07.33
Nolu AHB
Dr. Nurettin ÖZTÜRK
0432 373 40 97
24
Erciş Kocapınar
ASM
65.07.35
Nolu AHB
Dr. Halime ERBILEN
0432 3712074
25
Erciş Yukarı Işıklı
ASM
65.07.41
Nolu AHB
Dr. Murat ERSOY
0432 3543996
26
Gevaş Güzelkonak
ASM
65.08.07
Nolu AHB
Dr. Eylem DOLU
0432 612 24 24
27
Gevaş Güzelkonak
ASM
65.08.08
Nolu AHB
Dr. Ali ÇETINKAYA
0432 612 24 24
28
Gürpınar Güzelsu
ASM
65.09.06
Nolu AHB
Dr. Fidan KİMYONGÜR
0432 571 41 42
29
Gürpınar Tutmaç
ASM
65.09.08
Nolu AHB
Dr. Fidan KİMYONGÜR
0432 571 41 42
30
Muradiye Babacan
ASM
65.10.09
Nolu AHB
Dr. Mehmet KAÇIRA
0432 475 62 00
31
Muradiye
Doğangün ASM
65.10.10
Nolu AHB
Dr. Omer GOCEN
0432 451 38 69
32
Özalp Dorutay
ASM
65.11.14
Nolu AHB
Dr. Çağrı POLATOĞLU
0432 724 20 78
Dr. Yakup İMREN
HalklSağlığı Müdürü
Download

Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum