KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL)
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı
Sözleşmeli Personel alınacaktır.
SIRA
NO
1
UNVANI
Tabip
SINIFI
ADEDİ
EĞİTİM DURUMU
S.H.
2
Üniversitelerin Tıp
Fakültelerinden mezun olmak
ARANAN DİĞER ŞARTLAR:
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-Özgeçmiş (cv)
4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
5-2 adet vesikalık fotoğraf
6-Adli sicil belgesi
7-657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair
beyanı
8-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.
9-Sağlık raporu
BAŞVURU:
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 19/12/2014 Cuma
günü saat 16 : 30’ a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAV:
Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 22/12/2014- Saat 14 :00)
Aykurt NUHOĞLU
Belediye Başkanı
Download

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) TAM ZAMANLI