ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ÇAN / ÇANAKKALE
Müdürlüğünüzce ilan edilen 2015 yılı Sanayi amaçlı kömür satış duyurusu firmamızca incelenmiştir.
2015 yılında sanayi amaçlı kömür alınarak sanayi kuruluşlarına satışı düşünülmektedir. İhtiyacımız olan ve
aşağıda cins ve miktarı belirtilen kömürü İşletmenizden almak istiyoruz.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. // 2014
Firmanın İştigal Konusu (işaretleyiniz) :
( ) Çimento
( ) Toprak Sanayi (Tuğla –Kiremit)
( ) Tekstil
( ) Gıda (Yağ- Süt Ürünleri vb.)
( ) Kimya Sanayi
( ) Diğer (……………………………)
Adı Soyadı:
TC Kimlik :
TALEP EDİLEN KÖMÜRÜN CİNS VE MİKTARI
(TON)
0-30mm TOZ KÖMÜR
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Firmanın Adresi-Telefonu ve Vergi No
Download

aracı firma talep dilekçe örneği 2015