GRUP YARIŞMALARI GENEL AÇIKLAMALAR
Grup yarıĢmalarında iki gruplu fikstür uygulaması durumunda, grubunda 2 inci olan
takımlar yarı finale katılma hakkı kazanabilmek için eleme müsabakası yapacaktır. 4 üncü
gün yapılacak bu müsabakaya katılacak takımların mağduriyet yaĢamaması için grup
yarıĢmalarına katılan takımların onaylarını 4 gün üzerinden (yol hariç) alınması
gerekmektedir. Gençlik Hizmetleri ve Ġl Müdürlüklerimiz avans kapatma iĢlemlerinde
takımların grup merkezlerinden aldıkları ayrılıĢ yazılarında bu hususa dikkat edeceklerdir.
YARIŞMA
BASKETBOL KÜÇÜK KIZLAR-ERKEKLER GRUP
YARIġMALARI
YARIŞMA
TARİHİ
17-19 MART 2015
TEKNİK
TOPLANTI
16 MART 2015 SAAT: (17.00)
YARIŞMA
MERKEZLERİ
ANTALYA, GAZĠANTEP, GÜMÜġHANE, KIRKLARELĠ
(LÜLEBURGAZ), KÜTAHYA, NEVġEHĠR, ORDU, SĠĠRT,
ZONGULDAK (EREĞLĠ)
Küçük erkek kategorisinde; Ġstanbul 1-2-3, Bursa 1 ve KKTC 1,
Küçük kız kategorisinde; Ġstanbul 1-2, Antalya 1, Çanakkale 1 ve
KKTC 1 doğrudan yarı finalden baĢlayacaktır.
12 takım katılırsa;
A Grubu 4, B Grubu 4 ve C Grubu 4 takım olarak belirlenir.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
11 takım katılırsa;
A Grubu 4, B Grubu 4 ve C Grubu 3 takım olarak belirlenir.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
10 takım katılırsa;
A Grubu 4, B Grubu ve C Grubu 3 takım olarak belirlenir.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
9 takım katılırsa;
AÇIKLAMALAR
3 erli 3 grup yapılır.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
8.7.6 takım katılırsa;
2 grup oluĢturulur.
Gruplarında 1 inci olan takımlar yarı final grubuna direk katılım hakkı
kazanır. Grup 2 ncileri çapraz eleme müsabakası oynar ve kazanan
takım yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.
5 ve daha az takım katılırsa; Tek grup ve tek devreli lig usulüne göre
müsabakalar oynanır. Ġlk üç sırayı alan takımlar yarı final grubuna
katılmaya hak kazanır.
(Yarı final grubunda yerleĢimleri ise A Grubu 1 = Grup 1 incisi, B
Grup 1= Grup 2ncisi, A grubu 2 ncisi ve B grubu 2 ncisi maçı galibi =
Grup 3 üncüsü)
2014-2015 Öğretim Yılı Basketbol Küçük Kızlar-Erkekler Grup Yarışmaları / 17-19 Mart 2015
Sayfa 1
Download

2014-2015 basketbol küçükler grup yarışmaları açıklamaları