Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Turkey Office - Macedonian Office
This project is funded
by the European Union.
Technical Assistance to the Civil Society Organizations 2 (TACSO 2) from the IPA Beneficiaries
EuropeAid/133642/C/SER/Multi
Katılımcılar için Açık Çağrı
TACSO Türkiye
“Hemzemin: Sosyal Fayda İletişimi İçin Deneyim Paylaşımı Konferansı’na STK Katılımı”
25-26 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye
Arka Plan Bilgisi
TACSO Projesinin genel hedefleri, AB Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA) kapsamındaki yararlanıcı ülkelerde
STK’ların kapasitelerini güçlendirmek, hesap verebilirliklerini ve hizmet kalitelerini arttırmak, demokratik
süreçler içerisinde sürdürülebilir bir rol oynamalarını sağlamaktır. Projenin temel amaçları ise:
 STK’ların kapasitelerinin ve hareket alanlarının geliştirilmesi
 STK’ların demokratik rollerinin güçlendirilmesidir
TACSO projesinin hedeflerinden biri, STK’ların görünürlüğünün arttırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda
TACSO, STK’ların görünürlük ve iletişim alanlarında bilgi ve becerilerinin arttırılması ve kamuoyunda STK
faaliyetlerinin görünürlüğünün ve bilinirliğinin artması için çalışmalar yapar.
TACSO, bu çalışmaları kapsamında İstanbul’da 25 Şubat 2015’te düzenlenecek İletişim Atölyesine ve 26
Şubat 2015’te İstanbul’da düzenlenecek HEMZEMİN Konferansına İstanbul dışından 10 STK’dan bir
temsilcinin katılımını destekleyecektir.
HEMZEMİN Konferansı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve iletişimcilerin “sorumlu
iletişim” konusunu alanında öncü isimlerin konuşmalarıyla iyi uygulamalar ve zorluklarıyla ele alacakları, bu
yıl ilk kez 26 Şubat’ta, Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecektir. “Daha İyi Bir Sivil Toplum İletişimi İçin Deneyim
Paylaşımı” hedefiyle ve bu alanda çalışan Avrupalı ajansları bir araya getiren DNS Network’ün katılımıyla
düzenlenmektedir.
Konferansın Hedefleri
HEMZEMİN konferansı, daha iyi bir sivil toplum iletişimi için Avrupa ve Türkiye’deki deneyimleri paylaşıma
açarken, sivil toplum iletişimi ve sosyal iletişim üzerine uluslararası bir temas ve bilgi aktarımına olanak
sağlayacaktır. Konferansın hedeflerinden biri de, sosyal fayda zemininde yapılan iletişim tasarımının, ticari
iletişimden farklarını ortaya koymak ve bu alanın özgünlüğüne dikkat çekmektir. HEMZEMİN programı
kapsamında, 25 Şubat 2014’te bir günlük iletişim atölyesi gerçekleştirilecek, Konferans sırasında ise sosyal
fayda iletişimi konulu bir afiş sergisi açılacaktır.
TACSO, konferansa İstanbul dışından 10 STK’nın katılımını destekleyerek iletişim ve görünürlük konusunda
kapasitelerinin güçlenmesini hedeflemekte, katılımcı STK’ların edindikleri bilgileri üye oldukları ağlardan
yaygınlaştırması ile daha geniş bir yararlanıcı gruba ulaşmasını planlamaktadır.
Technical assistance for Civil Society Organisatios - TACSO
SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
• Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Turkey Office - Macedonian Office
This project is funded
by the European Union.
Etkinliğe Katılım için TACSO tarafından desteklenmek üzere Kimler Başvurabilir?
TACSO, bu çalışmaları kapsamında İstanbul’da 25 Şubat 2015’te düzenlenecek İletişim Atölyesine ve 26
Şubat 2015’te İstanbul’da düzenlenecek HEMZEMİN Konferansına İstanbul dışından 10 STK’dan bir
temsilcinin katılımını destekleyecektir.
Konferansa katılım için TACSO’nun destekleyeceği STK ve başvuru sahibi temsilcilerinin aşağıdaki nitelikleri
taşıması gerekmektedir:





STK’nız şu alanlardan birinde aktif olarak çalışıyor olmalı: Kadın hakları, çocuk hakları, engelli
bireylerin hakları, gençlik, çevre, hassas grupların haklara erişimi ve toplumsal katılımı, LBTQI
bireylerin hakları
STK’nızın ana faaliyetleri şunları içermelidir: Politika ve karar almaya katılım için Savunuculuk,
lobicilik, kampanya, farkındalık geliştirme, kapasite geliştirme.
STK’nızın bölgesel ya da ulusal bir ağa üye olması, ağın içinde aktif olarak iletişim ve kampanyalara
katılması beklenmektedir.
STK’nızın, TACSO desteği ile katıldığı konferans sonrasında ağında bulunan diğer üyelere
bilgilendirme ve deneyim paylaşımında bulunma konusunda bir taahhütte bulunması
beklenmektedir.
STK’nız adına konferansa katılacak temsilcinin kuruluşunuzda halihazırda şu alanlardaki görevleri
üstleniyor olması gerekmektedir: İletişim, dış ilişkiler, kampanya, veya bu görevleri içeren yönetici
pozisyonu.
Başvuru Süreci
İlgili STK’ların temsilcilerinin, 18 Şubat 2015 tarihine kadar [email protected] adresine “Hemzemin
Konferansı Katılım Başvurusu” konu başlığı ile şu bilgileri içeren bir e-posta iletmeleri gerekmektedir:
 STK’nın çalışma alanı ve ana faaliyetleri
 STK’yı temsilen katılacak kişinin görevi ve iletişim bilgileri
 STK’yı temsilen katılacak kişinin konferansa ve atölye çalışmalarına katılımına ilişkin motivasyonu
Değerlendirme süreci 19 Şubat 2015’te tamamlanacaktır. Yalnızca katılım için seçilen başvuru sahipleri
ile iletişime geçilecektir. Sorularınız için TACSO Türkiye Ofisi ile [email protected] adresinden irtibat
kurabilirsiniz.
Technical assistance for Civil Society Organisatios - TACSO
SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
• Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Download

Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey