Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey Office İnsandan İnsana (P2P) Konferansı: “AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Konferansı”
1. Gün: 12 Mart 2014
9:30-10:00: Açılış Konuşmaları
10:00-11:30: Paneller-Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Çerçevesinde Uluslararası Standartlar ve AB Politikaları
Oturumun amacı ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda AB standartları ve politikaları hakkında bilgilendirme
yapmaktır.
11:30-11:45: Kahve Arası
11:45- 13:00: AB ve IPA Ülkelerinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlikle ilgili Politika ve Mekanizmalar
Oturumun amacı ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda AB ve IPA Ülkeleri politikaları ve mekanizmaları
hakkında bilgilendirme yapmaktır.
13:00- 14:30: Öğle Yemeği
14:30-16:00: Panel- AB’den STK Deneyimleri: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Politika ve Mekanizmalarının
Geliştirilmesi ve İzlenmesi
Oturumun amacı ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda politika geliştirme ve izlemede AB’den STK’ların
deneyimlerinin paylaşılmasıdır.
16:00-16:30: Kahve Arası
16:30-18:00: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik konusunda STK Katılımında Fırsat ve Engeller
18:00- 20:00: Networking & Akşam Yemeği
2. Gün: 13 Mart 2014
Çalıştay I : Türkiye Bağlamında Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Oturumu (Türkçe)
9:00-9:30: Kayıt
9:30-10:30: Panel- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik konusunda Türkiye’de Yasal Çerçeve
Panelin amacı ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda Türkiyedeki yasal çerçeve ve mekanizmaların mevcut
durumu ile STK’ların politika geliştirmeye katılımlarına ilişkin bilgi paylaşılmasıdır.
10:30-11:00: Kahve Arası
Technical Assistance for Civil Society Organisatios -­‐ TACSO This project is funded by the European Union. SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania • Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia Technical Assistance for Civil Society Organisations Turkey Office 11:00-13:00: Atölye Çalışması: Yasal çerçeveye dahil olması gereken öncelikli konular neler olmalıdır? Engeller nedir
ve nasıl aşılabilirler?
Atölye çalışması farklı hassas grupların (Romanlar, Kadınlar, LGBTI bireyler, Azınlıklar, Göçmen ve
Sığınmacılar, Engelli bireyler vs) mevzuattan ne şekilde etkilendiklerine ilişkin bir sunumla bağlayacak ve çalışma
grupları ile devam edecektir.
13:00-14:30: Öğle Yemeği
14:30-15:30: Atölye Çalışması: Çalışma gruplarının çıktılarının paylaşılması ve politika geliştirmeye STK katılımının
artırılması konusunda ortak tartışma
15:30- 16:00: Kapanış
Çalıştay II: Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ Çalıştayı ( İngilizce- Ağ üyeleri ile Kapalı Oturum)
Bu çalıştay, Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ’ın koordinatörlüğünü yürüten Kaos GL tarafından ağ üyesi STK
temsilcilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Ağın, Balkanların yanısıra Orta Doğu ve Güney Kafkasya’dan üyeleri
bulunmaktadır. Çalıştayda üye STK’lardan toplam 24 temsilci bulunacaktır.
9:30-10:00: Kayıt
10:00-12:30: Bölgesel Ağ Üyelerinden Son Gelişmelere İlişkin Güncel Bilgilendirme: Ortak Fırsat ve Engeller
12:30-14:00: Öğle Yemeği ve Networking
14:00- 15:30: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konusunda Ağ Üyesi Ülkelerdeki Mevcut Durum
15:30-18:00: Ağ için Pozisyon Belgesi Oluşturulması ve Gelecek Döneme Yönelik Planlama
Technical Assistance for Civil Society Organisatios -­‐ TACSO This project is funded by the European Union. SIPU International AB Sweden • Ecorys International • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania • Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia 
Download

Gündem - tacso