Grafik ve Animasyon
Uzaktan Eğitim Ders Notları
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yrd. Doç. Dr. Zekeriya PARLAK’a aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak
hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders içeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik,
fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.
Her hakkı saklıdır © 2014 Zekeriya PARLAK
2
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Grafik ve Animasyon
Temel Bilgiler
Hedefler
Grafik ve ve Animasyonların uygulama alanlarını tanır
Çözünürlük ve Piksel Kavramı bilir
Ekran Görüntülerinin nasıl oluştuğunu bilir
Grafik formatlarını bilir
Hexadecimal (Onaltılık) Renk Kodlamasını yapabilir
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
Önsöz
Çağımız bir tasarım çağıdır. Birçok ürünün pazarlanması büyük oranda sahip olduğu
tasarım özelliklerine göre değişmektedir. Başarılı bir tasarım çoğu zaman başarılı bir
ürün olarak algılanır. Tüm bunlar göz önüne alındığında grafik tasarımı tasarım
dünyasının en önemli bileşenidir. Birçok sektör günümüzde özellikle bilgisayar
ortamında yaratılmış olan grafikleri kullanmakta ve bunun değerini her geçen gün
daha iyi algılamaktadır.
İnsanların kendi yeteneklerini farklı sektörlerde kullanabilmesi günümüz
koşullarında teknoloji şirketleri içinde bir hedef haline gelmiştir. Sadece grafik
tasarlayabilen bir insanın hiçbir programlama bilgisi olmadan web siteleri
yapabilmesi buna bir örnek olarak verilebilir.
Bu açıdan bu derste öğreneceğimiz grafik ve animasyon programları aslında bize
birçok farklı sektöründe kapılarını açacaktır.
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Sakarya,2014
3
4
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Kısaltmalar
Adobe Fw : Adobe Fireworks
Adobe Fl : Adobe Flash
GIF
: Graphics Interchange Format
JPG
: Joint Photographic Experts Group
PNG
: Portable Network Graphics
TIFF
: Tag Interchange File Format
PPI
: Pixels Per Inch
PPC
: Pixels Per Centimeter
DPI
: Dots Per Inch
RGB
: Red-Green-Blue
ICO
: Icon
PCD
: Photo CD
TGA
: Targa
TTF
: True Type Font
WMF
: Windows Meta File
PSD
: Photoshop Document
PSP
: Paint Shop Pro
EPS
: Extended Post Script
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
İçindekiler
1.
Giriş
2.
Uygulama Alanları
3.
Çözünürlük ve Piksel Kavramı
4.
Renk Görüntüleri ve Piksel Derinliği
5.
Resim Formatları
5.1.
6.
Grafik Dosya Formatları
5.1.1.
BMP(Bitmap)
5.1.2.
GIF (Graphics Interchange Format)
5.1.3.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
5.1.4.
PNG(Portable Network Graphics)
5.1.5.
TIFF(Tag Interchange File Format)
Hexadecimal (Onaltılık) Renk Kodlaması
5
6
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
1. Giriş
Günümüzde basın sektörü, reklam sektörü, film sektörü, televizyon sektörü, oyun
programlarının tasarımı, çoklu-ortam tasarımı, vb. alanlarda grafik ve animasyonlar sıklıkla
karşımıza çıkmaktadır.
Grafikler günümüz koşullarında bilgisayarlar ile hazırlamakta ve bunlara Bilgisayar
Grafikleri, denmektedir. Bundan dolayı, bilgisayarın ekranında gördüğümüz her türlü şekil,
renk, resim, logo, yazı, menü, vb. her türlü bilgisayar nesnesi bilgisayar grafiklerinin
konusu içerisinde yer alır.
Animasyon ise belirlenen bir zaman içerisinde ekranda gerçekleşen pozisyon
değişimi, dönme, ölçekleme, renk değişimi, yüzey değişimi, vb. görsel değişiklikler olarak
tanımlanabilir.
Hedef : Grafik ve ve Animasyonların uygulama alanlarını tanır
2. Uygulama Alanları
Bilgisayar grafiklerinin ve animasyonlarının birçok uygulama alanı vardır. Bunlar
aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:
1. Resim, Eğlence ve Yayın: Bu başlık altındaki uygulamalar film sektörü (filimler, çizgi
filimler, reklam filmleri, vb.), oyun grafikleri ve çoklu-ortam (multimedya) tasarımı olmak
üzere 3 sınıfta toplanabilir. Film ve oyun sektöründe, cisimlerin ya da hayalimizde
ürettiğimiz olguların 3 boyutlu olarak bilgisayarda modellenmesi, modellenen cisimlere
çeşitli animasyonlar kazandırarak hareketli hale getirilmesi, oluşturulan grafiklerin
düzenlenmesi, çeşitli efektler kazandırılması, vb. tüm işlemler tamamen bilgisayar
grafiklerine endekslenmiştir. Çoklu-ortam tasarımı web sayfaları, CD dizaynı, kitap,
magazin, haberler, vb. konuları kapsamakta olup, grafiğin en fazla kullanıldığı alandır.
2. Bilgisayar Destekli Tasarım: Farklı branşlardaki mühendislerin ya da mühendislik
hizmeti sunan şirketlerin çeşitli tasarımlar için zaman, işgücü ve para kazanımı amacıyla
bilgisayar ve bilgisayar grafiklerini kullandıkları alanlardır. Örneğin, İnşaat mühendislerinin
yapmak istedikleri evin, barajın, tünel ve köprülerin bilgisayarda çizilmesi (2 yada 3 boyut)
ve oluşturulan grafiklere bağlı olarak çeşitli hesaplamaların yapılmasıdır. Mimarlar, bir evi
kağıt üzerinde çizmekten ziyade 3 boyutlu grafik olarak çizip, istediği işlemleri yapmak için
kullanırlar. Aynı şekilde makine, tekstil ve gıda mühendislerinin makine çizimlerini,
endüstriyel tasarımcıların da ürün görüntülerini oluşturmalarında etkin bir şekilde
kullanılmaktadır. Ayrıca, Elektronik mühendisleri tarafından elektronik devrelerin çizimi,
sistem analistlerinin veri akış ve sistem akış şemalarının çizimi, iletişimcilerin ağ hiyerarşisi
oluşturması ve gösterimi de bu grup içerisinde yer alır.
3. Görüntü İşleme (Image Processing) ve Görselleştirme (Visualization): Bu
uygulama alanı, verinin en doğru bir şekilde bilgisayar tarafından algılanıp, anlaşılabilecek
grafik formatlarına dönüştürülmesi ile ilgilenir. Örnek olarak fabrikadan gelen verilerin
anlaşılır hale getirilmesi, uzaydan gelen verilerin ya da moleküler araştırma sonucunda
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
oluşan verilerin görselleştirilmesi, insan vücudundan alınan verilerin çeşitli tıp cihazlarına
aktarılması ve görselleştirilmesi, vb. alanlarda kullanılır.
4. Eğitim ve Benzetim: Kişilerin öğrenmelerini hızlandırmak için bir sistemi
modellemek ve benzetim haline dönüştürmek gibi uygulamalarda kullanılır.
Hedef : Çözünürlük ve Piksel kavramı bilir
3. Çözünürlük ve Piksel Kavramı
Piksel, bir bilgisayar tarafından ekranda görüntüyü resmi meydana getiren binlerce
noktadan biridir. Diğer bir deyişle bir piksel, görüntünün en küçük birimidir.
Çözünürlük, bir resmi boyut olarak tanımlamak için getirilen bir kavramdır ve
ekrandaki resmin 1 inch’lik uzunluğa (2,54 cm) kaç piksel sığdırılabileceğini ifade eder.
Görüntü için yaygın olarak kullanılan birim, PPI/PPC’dir. PPI (Pixels Per Inch), bir
inch’e düşen piksel sayısı olarak tanımlanırken, PPC (Pixels Per Centimeter) ise bir
santimetreye düşen piksel sayısı olarak tanımlanır.
Resmin PPC veya PPI’ı ne kadar yüksekse, görüntü hassasiyeti de o derece yüksek
olur. Fakat, PPC veya PPI arttıkça, resim dosyasının sabit diskte kapladığı alan da doğru
orantılı olarak artacaktır.
Ayrıca, monitör çözünürlüğünün hesaplanmasında da en iyi referans, PPI ve PPC'dir.
Örneğin 22 inch bir ekranda, 1680*1050 modunda çalışan bir ekranın diagonalinde
(çarpraz boy) en ve boy boyutunun çarpanının karekökü kadar (1328) piksel vardır. Bu
durumda ekran çözünürlüğü, 1328/22=60 PPI'dir.
Bir de DPI kavramı vardır. DPI (Dots Per Inch), baskı cihazlarının (yazıcı) çözünürlüğü
için kullanılan bir terim olup, inch başına vurulan nokta sayısı ile ölçülür. Ortalama olarak
bir görüntünün çözünürlüğü, baskı cihazının sahip olduğu çözünürlüğün 1/4 kadarı olabilir.
Örneğin en son çalışma, 300 dpi çözünürlüğe sahip bir yazıcı ile basılacaksa, inch başına
75 piksel (300/4) görüntü çözünürlüğü yeterlidir.
Hedef : Ekran Görüntülerinin nasıl oluştuğunu bilir
4. Renk Görüntüleri ve Piksel Derinliği
Bilgisayarlardaki görüntüler RGB renk modeli olarak adlandırırılan 3 saf rengin
(Kırmızı, Yeşil, Mavi) beyaz ışığa katılması ile oluşur (Şekil 1).
7
8
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Şekil 1. Görüntü ekranları için RGB renk modeli
İşletim sistemi, her pikselin rengini ekranda kontrol edebilmek için belleğinde her
piksele karşılık bir yer ayırır. Ekran görüntüsü için ayrılan bu belleğe, "video RAM" ya da
"VRAM" denir.
En basit formuyla siyah beyaz ekranlarda, her piksel için bellekte bir bit yer ayrılır, bu
her piksel için ayrılan bit sayısı olarak tanımlanır. Her bir bit bellek ya pozitif ya da negatif
(0 yada 1) olabileceğinden, bir bitlik görüntü sistemi, her piksel için siyah yada beyaz olmak
üzere sadece 2 rengi görüntüleyebilir (Şekil 2).
Şekil 2. Bir bitlik siyah beyaz görüntü
Eğer her piksel için 8 bitlik bir bellek ayrılmışsa, bu görüntünün alabileceği renk sayısı,
8 bit'in alabileceği olasılık olan 28=256 ile sınırlıdır. Bu, her piksel renginin 256 renkten biri
olabileceğini ifade eder. Bu tür ekran görüntülerine, "8-bitlik" ya da "256-renk" denir. Şekil
3’te de görüldüğü gibi, 1 piksel için tahsis edilmiş olan bellek alanı, 1 bayttır. Buna bağlı
olarak, 2x2 piksel boyutunda (toplam 4 piksel) ve 8 bit piksel derinliğindeki bir görüntü 4
bayt belleğe gereksinim duyacaktır.
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
Şekil 3. 8 Bit yada 256 Renk Görüntüsü
Bir piksel için 24 bit tahsis edilen resim türüne RGB denir. RGB resmi, Kırmızı (Red),
Yeşil (Green) ve Mavi (Blue) renklerinin farklı tonlarda karışımından oluşturulur. Renklerin
gerçek yaşamdaki gibi görünmesi amacıyla Yeşil, Kırmızı ve Mavi renkler için birer bayt (8
bit) bellek ayrılır. 24 bitlik görüntünün temsil edebildiği renk sayısı, 224= 16.777.216 (16.7
Milyon) renktir. Böyle bir görüntüde 2x2 piksel boyundaki bir görüntü, 96 bayt bellek
alanına gereksinim duyar.
Şekil 4. 24 bit gerçek renk görüntüsü
9
10
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Bir piksele tahsis edilen bit değerlerine bağlı olarak desteklenen renk sayısı, Tablo1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Piksel derinliğine bağlı olarak desteklenen renk sayısı
Piksel
Matematiksel
İfade
Renk Sayısı
1 Bit
8 Bit
16 Bit
24 Bit
Derinliği
Piksel başına
Bayt sayısı
1/8 Bayt
1 Bayt
2 Bayt
3 Bayt
21
28
216
224
32 Bit
4 Bayt
232
İki Renk; Siyah/Beyaz
256 Renk veya Gri Skala
65.536 Renk, Çoklu Renk
16.777.216 Renk, RGB Gerçek
Renk
4.3 Milyar Gerçek Renk
Örnek:
1680*1050 piksellik bir ekran görüntüsünün 32 BIT renk derinliği olduğuna göre ne
kadarlık bir ekran belleğine ihtiyaç vardır?
Böyle bir ekran modu için: 1680*1050*4 Bayt = 7056000 Bayt = 7 MB gereklidir.
Sıra Sizde
1024*768 piksellik bir ekran görüntüsünün 24 BIT renk derinliği olduğuna göre ne
kadarlık bir ekran belleğine ihitiyaç vardır?
Bir Windows işletim sisteminde ekran çözünürlüğü ve piksel derinliğini Denetim
Masası > Ekran Çözünürlüğü penceresi açılarak görülebilir. Bilgisayar monitörleri
genellikle 32 BIT’lık renk derinliği ile çalışırlar. Bunlardan 24 BIT’i RGB renkleri için geriye
kalan 8 BIT ise saydam renkleri göstermek içindir.
Şekil 5. Windows’ta ekran çözünürlüğü ve piksel derinliği ayarı
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
Hedef : Grafik formatlarını bilir
5. Resim Formatları
Bitmap ve vektör olarak iki dijital grafik tipi vardır. Her iki grafik tipinin de bir takım
avantaj ve dezavantajları vardır. Grafikler üzerinde etkili işlem yapabilmek için bu tipler
arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Bitmap grafikleri piksel(pixel) tabanlı grafiklerdir. Bu tip grafiklerin en büyük
dezavantajları, boyutları değiştirildiğinde görüntü kalitesinin de düşmesidir. Bir grafik
düzenleme programında açılan bir bitmap grafiği üzerinde yakınlaştırma(zoom) efekti
uygulandığında, grafiği oluşturan piksellerin birer dikdörtgene benzediği görülecektir
(Şekil 6).
Şekil 6. Bir bitmap grafik üzerindeki bir bölgenin
yakınlaştırılması ile pikseller görülmekte
Vektör grafikleri tamamen matematiksel yöntemlerle tanımlanmış grafiklerdir.
Vektör grafikleri bilgisayar programları tarafından birer nesne olarak algılanır. Uygulama
programlarının bu tipteki grafikler üzerindeki düzenleme yetenekleri oldukça fazladır.
Nesneler, geometrik olarak çizgi veya eğrilerle birbirine bağlanmış olan bir ızgara üzerine
yerleştirilmiş noktalardan oluşmaktadır.
Örneğin bir çember nesnesi, yarıçapı belli olan kapalı bir eğri kullanılarak elde edilir.
Şekil 7.(a) da yarıçapı 3 birim olan bir çember görülmektedir. Vektör grafikleri üzerinde
belli bir renkle doldurma, şekli bozma, boyut büyütme/küçültme, döndürme işlemleri
rahatlıkla yapılabilmektedir.
Şekil 7.(a)
Şekil 7.(b)
Şekil 7.(c)
Şekil 7.(d)
Şekil 7.(b) de çemberin bozulmuş hali, (c) de içi kırmızıyla doldurulmuş ve kenarlık
rengi mavi yapılmış hali, (d) de ise bozulmuş ve döndürülmüş hali görünmektedir.
11
12
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Vektör grafiklerin boyutları 20 kata kadar kayıpsız bir şekilde büyütülüp
küçültülebilir. Vektör grafikleri karmaşık çizimler oluşturma çok zordur, daha çok basit
şekillerin kombinasyonları kullanılır.
Tablo 2. Bitmap ve Vektörel Grafiklerin Özellikleri
Özellik
Bitmap Grafikleri
Vektör Grafikleri
Boyutlandırma (Büyütme,
Küçültme)
Görüntü kalitesi düşer.
Görüntü kalitesi değişmez.
Bozma (Resmi orantısız
değiştirme)
Resim tamamen bozulur.
İstenilen değişiklik
yapılabilir.
Dosya Boyutu
Daha büyük
Nispeten daha küçük
Görüntü Kalitesi
Kullanılan renklere
bağlıdır.
Renklerden bağımsızdır.
Geometrik olmayan çizimler
Rahatlıkla yapılabilir.
Yapılması zordur.
Kullanıldığı alanlar
Web, Fotoğraflar,
Kitaplar, v.s.
Çoğunlukla animasyonlar
Platformlar arası taşınabilirlik
Daha kolay
Nispeten daha zor
5.1.Grafik Dosya Formatları
Grafik dosya formatları, grafik boyutlarını düşürmek amacıyla geliştirilen
matematiksel algoritmalardır. Çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan birçok grafik dosya
formatı vardır.
5.1.1. BMP(Bitmap)
PC platformunda kullanılan standart bir dosya formatıdır. BMP basit bir dosya sistemi
olduğundan yapısı gayet açıktır. BMP dosyaları her zaman RGB verilerini içerir. RGB
verileri, ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavi ile bunlar arasında kalan diğer tüm renkleri
matematiksel bir şekilde tanımlayan bilgilerdir. Bir BMP dosyası 1-bit (2 renk-siyah, beyaz),
4-bit(16 renk), 8-bit(256 renk), veya 24-bit(16,777,216 renk) olabilir.
5.1.2. GIF (Graphics Interchange Format)
GIF, daha çok web üzerinde kullanılan resimler için uygun bir dosya formatıdır. Bir
GIF resmi, 0 - 255 arasında istenilen sayıda renk içerebilir. GIF renk tablosundaki her renk,
her değer 0 ile 255 arasında, RGB değerleri ile tanımlanmıştır.
GIF dosya formatı iki şekilde oluşturulabilir: Normal ve Aşamalı(Interlaced). Aşamalı
form, genellikle internet üzerinde yayımlanan belgelerde kullanılır. Bu formdaki GIF resmi
hep birden değil, piksel piksel ekrana gelir. GIF dosya formatının hareketli şekli de vardır.
Buna "Animated GIF" denir ve yine çoğunlukla internet üzerinde yayımlanan belgelerde
kullanılır.
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
5.1.3. JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Sık kullanılan diğer bir resim formatı ise JPEG formatıdır. JPEG veya JPG formatının
özelliği gerçek renk (24 bit) değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik yani doğal,
fotoğraf gibi gerçek renkli görüntülerin gösterilmesinde kullanılır.
JPG formatında, resmin kalitesinden bir miktar ödün verilerek sıkıştırma uygulanır.
Daha çok gerçek renk uygulamalarında tercih edilen JPG formatında, bir resme 0 ile 100
arasındaki bir faktör değeriyle sıkıştırma yapılabilir, ama genellikle 5-95 arası değerler
kullanılır.
5.1.4. PNG(Portable Network Graphics)
Bu dosya formatı GIF' in daha gelişmiş bir versiyonu olarak kabul edilebilir. Web
yayıncılığında kullanılan PNG, 24 bitlik saydam arka plan (transparency) ve kayıpsız
sıkıştırma yöntemi gibi avantajlı özelliklere sahiptir PNG, GIF’in kullandığı algoritmaya göre
daha iyi sıkıştırma işlemine sahiptir. Bundan dolayı PNG formatında JPEG’deki bilgi kaybı
olmadan daha küçük bir dosya boyutu elde edilebilir.
5.1.5. TIFF(Tag Interchange File Format)
Adobe Corporation tarafından geliştirilen bir dosya formatıdır. Bu dosya formatı
birçok uygulama programı tarafından ve bütün platformlar tarafından desteklenmektedir.
Dosya uzantısı .TIF 'tir. TIFF gerçek renk RGB, CMYK, Lab gibi neredeyse tüm renk
görüntülerini destekler. Bu avantajlara karşılık TIFF formatı biraz kompleks olduğundan
genellikle bir çok TIFF dosyası, GIF veya JPEG dosyalarından daha büyük boyuta sahip olur.
Bundan dolayı, çok renkle uğraştığınızda zaman önemli, fakat dosya boyutu çok önemli
değilse, TIFF formatı kullanmanızda fayda vardır.
Bu dosya formatlarının dışında, .ICO(Icon), .PCD(Photo CD), .TGA(Targa), .TTF(True
Type Font), .WMF(Windows Meta File), .PSD(Photoshop Document), .PSP(Paint Shop Pro),
.EPS(Extended Post Script), gibi tanınmış grafik dosya formatları vardır.
13
14
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Hedef : Hexadecimal (Onaltılık) Renk Kodlamasını yapabilir
6. Hexadecimal (Onaltılık) Renk Kodlaması
RGB renklerinin kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere herbirinin 0 ile 255 arasında değer
aldığından bahsetmiştik. Bu sayı aralığı 10’luk sayı sistemindedir. Örneğin kırmızı tonu 140,
yeşil tonu 50, mavi tonu 212 (RGB:140 50 212)olan renk aşağıda görülen renk olacaktır.
Ancak grafik uygulamalarında bu renk değerleri onaltılık (hexadecimal) sayı
sisteminde de gösterilmeleri yaygındır.
16'lik sayı sisteminde de toplam 16 rakam var bunlar.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Burada rakamlar 9’dan sonra harfler ile ifade edilirler. Sırayla A=10, B=11, C=12, D=13,
E=14 ve F=15 ‘dir.
Bir RGB renk değerinin onaltılık sayı sisteminde nasıl ifade edileceğine gelecek
olursak.
Örnek:
Yukarıda örneğini verdiğimiz renkte kırmızının değeri 140’tı, bunun onaltılık
sistemdeki karşılığının ne olduğunu hesaplamak için bu sayıyı 16’ya bölmek ve bölüm
sonucunda çıkan sayı ile kalan sayıya bakmamız gerekir.
Bölüm sonucu 8 ve kalan 12’dir. 12 sayısı onaltılık sayı sisteminde C’ye karşılık
geldiği için RGB renk kodlamasında 140 olan sayı onaltılık sistemde 8C olmaktadır.
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
Yeşil için verilen 50 yine onaltılık sayı sisteminde 32, Mavi için verilen 212 ise
D4’e karşılık gelmektedir. Bu durumda bu renk hexadecimal sistemde #8C32D4 olarak
gösterilir.
Not:
Onaltılık renk
kodlamasında sayıların
başında # sembolü yer
alır.
Sıra Sizde
64 ve 198 sayılarının onaltılık sistemde kaç olduğunu siz
hesaplayınız?
Bazı renklerin onaltılık karşılığı aşağıda verilmiştir.
#000000=black(siyah)
#000080=navy(lacivert)
#0000FF=blue(mavi)
#008000=green(yesil)
#008080=teal(koyu yesil)
#00FF00=lime(parlak yesil)
#00FFFF=aqua(turkuaz)
#800000=maroon(visne çürügü)
#800080=purple(mor)
#808000=olive(zeytuni
yeşil)
#808080=gray(gri)
#C0C0C0=silver(gümüşî
gri)
#FF0000=red(kırmızı)
#FF00FF=fuchsia(parlak
pembe)
#FFFF00=yellow(sari)
#FFFFFF=white(beyaz)
15
16
Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PARLAK
Tartışma Konuları
1. Baskı için hazırlayacağınız bir grafiğin hangi dosya formatında ve hangi
çözünürlükte olması gerektiğini tartışınız
2. Dijital fotoğraf makinelerinin niçin JPEG formatında resim çektiklerini tartışınız.
3. GIF formatının JPEG’e göre avantajlarının ne olduğunu tartışınız.
4. Vektörel grafikler hangi sektörde kullanılması gerektiğini tartışınız
GRAFİK ve ANİMASYON TEMEL BİLGİLER
Kaynakça
Macromedia Fireworks 8 Kaynağından Eğitim, Medyasoft Yayınları
17
Download

Grafik ve Animasyon - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim