Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
Ayın Yatırım Sözü:
“Elden gelen öğün olmaz; o da vaktinde bulunmaz.”-Türk Ata Sözü
Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi
Yılbaşından Beri Performans
(31 Aralık 2013-29 Ağustos 2014)
Ata A Tipi Değişken Fon
BIST-100 Endeksi
Nispi Getiri
Fonun Başlangıcından Beri Performans
(17 Haziran 2010 – 29 Ağustos 2014)
Ata A Tipi Değişken Fon
: %101.3
BIST-100 Endeksi
: %42.4
Nispi Getiri
: %58.9
: %22.7
: %18.5
: %4.2
Fonun Risk Göstergeleri (Yıllık)
Sharpe Rasyosu
: 0.86
Standard Sapma *
: %23.3
* Standard sapma, getirilerinin ortalama değerinden sapmasını ölçer ve fonun oynaklığını gösterir. (Kaynak: Bloomberg: ATYADEG TI)
Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Grafiği
(Fonun fiyatı IMKB-100 değeri ile endekslenmiştir ve 17 Haziran 2010 tarihiyle 100 olduğu kabul edilmiştir.)
240
220
200
180
Ata A Degisken
BIST-100 Endeksi
BIST-100 (Temettu Dahil)
KYD Mevduat Endeksi
160
140
120
100
80
60
Haz/2010
Oca/2011
Ağu/2011
Mar/2012
1
Eki/2012
May/2013
Ara/2013
Tem/2014
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
Ağustos’ta Fon’larımız Piyasadaki Dalgalanamaya Rağmen Olumlu Performansını Sürdürdü
Ağustos ayında Türk piyasaları bir miktar kar satışı yaşadı. 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi beklenti
dahilinde sonuçlandı. Ancak takiben kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalar not düşüşü
ihtimalini gündeme getirdi. Yeni hükümette ekonomi yönetimi belli olana kadar yaşanan belirsizlik de eklenince
aylık bazda Dolar/TL kuru %1.2 yükselirken, Borsa Istanbul da %2.2 düşüş yaşadı. Ancak ay sonunda belli olan
hükümette ekonomi yönetiminin eksiksiz devam etmesi ve TCMB’nin dengeli faiz kararı sayesinde tahvil
piyasaları sakin bir seyir izledi.
Küçük çaplı bir dalgalanma yaşanan Ağustos ayında Fon’larımız kendi Benchmark’larının üstünde getiri
sağlamaya devam ettiler. Hisse Fon’umuz Ata A Değişken, BIST-100’deki %2.2 kayba kıyasla %1.6 kayıpla
kapattı. Yıl başından beri %22.7 getiri sağlayan hisse fonumuz %18.5 getiren BIST-100 endeksinin %4.2 puan
önünde gidiyor. Bu Fon’umuz başlangıcı olan 18 Haziran 2010’dan bu yana geçen 4+ yılda yatırımcısına net
%101.3 getiri sağlarken aynı dönemde %42.4 getiren BIST-100 endeksine %58.9 fark attı.
Piyasa nötr strateji ile yönettiğimiz Ata Serbest Fon Ağustos ayında sağladığı %0.84 getiri ile son üç aylık getirisi
%4’ü aşmış durumda. Kullandığımız VIOP hedge stratejisi sayesinde hisse senedi fonunun riskini (standart
sapma) altıda birine indiren bu fonun hedefi yılda %12 civarı getiri ile mevduat faizinin üstünde getiri
sağlamaktır.
Piyasa
BIST-100
Tahvil
TL/USD
TL/EUR
Sepet Kur
ATA Fonları
Ata Hisse Fonu
Ata Karma Fon
Ata Serbest Fon
Ata Uzun Vadeli TB Fonu
Ata Özel Sektör Fonu
31/07/2014
82,157
8.55%
2.1420
2.8697
2.5059
31/07/2014
0.081
17.967
0.011
0.052
0.015
2
29/08/2014
80,313
9.07%
2.1623
2.8502
2.5063
29/08/2014
0.079
17.645
0.011
0.052
0.015
Değişim
-2.2%
52 bps
1.2%
-0.7%
0.0%
% Değişim
-1.6%
-1.8%
0.8%
-0.3%
0.8%
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
Eylül’de Yapısal Reform Beklentisiyle Piyasalar Güçlü Seyredebilir
Eylül ayında piyasaların olumlu seyretmesini bekliyoruz. Hükümette Ali Babacan liderliğinde ekonomi
yönetiminin cari açığı azaltamaya yönelik yapısal reformlar açıklamasını bekliyoruz. Temmuz ayına ilişkin dış
ticaret rakamları cari açıkta daralama sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Kuzey Irak ve Suriye nedeniyle
durduğu sanılan bu düzelme sürecinin devam ediyor olması kredi notu düşüşü ihtimalini de azaltacaktır. Bu
nedenle Ağustos’ta yükselen kurlar Eylül’de bir miktar gevşeyebilir ve Borsa Ağustos ayının kayıplarını telafi
edebilir.
Ayrıca 1,31’e kadar gerileyen Euro/Dolar paritesinden de anlaşıldığı üzere küresel piyasalarda Avrupa Merkez
Bankası’ndan (ECB) yeni bir parasal genişleme beklentisi giderek güçleniyor. Olduğu taktirde böyle bir gelişme
Türkiye piyasalarına olumlu yansıyacaktır.
Eylül ayına ilişkin en önemli risk ise enflasyonda yüksek seyrin sürmesidir. Nitekim Rusya’ya gıda ihracatının
başlaması cari açığı azaltırken içerde gıda fiyatlarını yükselterek enflasyonun düşmesini geciktirebilir. Bu
düşünceyle tahvil/bono alokasyonlarımızı %9 faiz seviyesinden azaltıp serbest fon ve özel sektör tahvil fonuna
kaydırdık. Özel portföy yönetimi kapsamında varlık dağılımını yaptığımız normal risk profilinde bir müşteri için
önerdiğimiz varlık dağılımı şu şekildedir:
Varlık Sınıfı
Ağırlık
Hisse Senedi
Tahvil Bono
Özel Sektör Tahvil Fonu
Serbest Fon
20.00%
5.00%
45.00%
30.00%
Cari Açık Düşmeden Faiz ve Enflasyon Düşmez
Türkiye’de faiz-enflasyon ilişkisine çıplak gözle bakılınca sanki faizler artıp daha sonra enflasyona yansıyor gibi
bir algı oluşabilir. Mesela 2011 ve 2013 gibi yabancı sermaye girişinin azaldığı dönemlerde piyasada günlük
oluşan döviz kurları ve faizler hızla yükselir. Aylık açıklanan enflasyon ise takip eden aylarda yükselmektedir.
Yani enflasyonun düşmeyişinin nedeni yüksek faizler değil, cari açık nedeniyle bir kaç yılda bir ani yükseliş
gösteren döviz kurları ve %5 enflasyon hedefine tam inanç oluşmamasıdır. Döviz kurlarında yaşanan %25’lik
artış yıllık enflasyona 2009, 2011 ve 2013 yıllarında %3 ek katkı yapmıştır. Yıllık zam gören mal ve hizmetlerde
yıllık zamların %5’ten ziyade %10 civarında yoğunlaştığını çeşitli anekdotlarla gözlemliyoruz.
3
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
Son 12 yılda Türkiye’de, güçlü mali istikrar ve düşük küresel faizlerin yardımıyla eflasyon ve faizler birlikte
geriledi. Son bir kaç yılda ise enflasyon %7-8’de takılınca faizler de %9-10’larda takıldı. Bir sonraki aşama
enflasyonu %4-5’e, faizleri %5.5-6’ya indirmek olmalı. Bunun için sadece para politikası ve bütçe disiplini yeterli
olmuyor. Türkiye’nin yüksek cari açığının neden olduğu döviz kuru dalgalanmalarını azaltması gerekiyor. Bunun
için ise Türkiye uluslararası alanda rekabetçi ürün ve şirketler yaratabilmelidir. Bu konuda en güzel örnek
Samsung, Hyundai ve Kia gibi dünya şirketleri çıkaran Güney Kore’dir. Güney Kore’nin cari fazlası 90 milyar
Dolar, enflasyonu %2; faizleri ise %3 seviyesindedir.
Grafik: Faiz ve Enflasyon Cari Açığa Bağlı
%35
%20
Cari Açık (% GSYH, Sağ eksen)
%30
%25
%18
Faiz (2 Yıllık Gösterge Tahvil)
%16
Enflasyon (Yıllık TÜFE)
%14
%12
%20
%10
%15
%8
%6
%10
%4
%5
%2
%0
06-2005
%0
07-2006
08-2007
09-2008
10-2009
11-2010
12-2011
01-2013
02-2014
TCMB’ye Baskı Not Düşürme Nedeni Olabilir
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Fitch ve Moody’s politik riskin devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’nin kredi
notuna dair negatif yorumlar yaptılar. Öyle gözüküyor ki Fitch, 3 Ekim’de kredi notunun görünümünü
durağandan negatife indirip Moody’s ile aynı noktaya gelecek. Çünkü Moody’s 5 Aralık’ta Türkiye’nin kredi
notunu kırıp yatırım yapılamaz seviyeye indirirse Fitch’in yatırım notu tek ve büyük ölçüde etkisiz kalacak. Bu
yüzden bu iki kurumdan birinin kararı diğerini etkileyecek. Daha önemli olan Moody’s’in Aralık’taki kararı ise
esas olarak bir ekonomik bir de siyasi kritere göre şekillenecek:
4
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
1) Ekonomik Kriter - Cari açığın seyri: Irak ve Suriye ihracat pazarlarındaki kayıp cari açıktaki düzelmeyi
Haziran itibarı ile sekteye uğratmaya başladı. Buna mukabil Rusya’ya gıda/hayvancılık ürünleri satışının
başlaması ve petrol dahil emtia fiyatlarında gerileme Türkiye’nin lehine gelişiyor. Dengenin ne yöne
gittiğini Eylül-Kasım arası gözlemleyip Moody’s Aralık’ta kararını olgunlaştıracak.
2) Siyasi Kriter - TCMB bağımsızlığı: Kredi kuruluşlarının bahsettiği siyasi risk seçimler ve sonuçları olarak
algılandı. Oysa siyasi risk ile daha geniş anlamda hukukun üstünlüğü, kurumların bağımsız ve sağlıklı
işleyişi kastediliyor. En bariz gösterge olarak TCMB para politikası ve hükümetin buna tavrı önümüzdeki
aylarda mercek altında olacak. Ali Babacan’ın kabinede kalması konusu işte bu açıdan sembolik bir
değer kazanmış durumda.
Sn. Ali Babacan’ın “elden gelen öğün” diye tanımladığı cari açık bu sene 45-50 milyar Dolar (milli gelirin %5.56’sı) civarında olacak. Doğru yönde gitmekle birlikte bu cari açık oranı çok yüksektir ve dış koşullara göre elden
gelen öğün her vakit gelmeyebeilir. Türkiye cari açığı %3-4’ler civarına indirdiğinde faiz ve enflasyon birlikte
düşecektir.
Mehmet Gerz
Ata Portföy Yönetimi
Genel Müdür / CIO
5
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
1 Eylül 2014
ATA Fonları Performans Tablosu
Ata Portföy Yönetimi Hisse Fonları
(% Getiri)
29-Ağustos-14
Yatırım Stili
ATA Hisse Fonu (Ata A Değisken Fon)
Hisse
ATA Karma Fon (Ata A Karma Fon)
Hisse + Tahvil
2014
22.65
16.07
2013
-6.96
-4.53
2012
64.14
34.72
2011
-12.1
-11.7
2010
26.8
13.7
-13.31
2012
53.33
2011
-22.3
2010
24.9
Piyasa Benchmarkları
18.45
BIST-100 Endeksi (Hisse Piyasası Benchmarkı)
Ata Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar
(% Getiri)
29-Ağustos-14
ATA Para Piyasası (Likit Fon)
ATA B Değisken
ATA Sabit Uzun Vadeli (Tahvil/Bono)
ATA Özel Sektör Tahvil
ATA BES Fonu
Piyasa Benchmarkları
KYD Tüm (Tahvil Benchmarkı)
KYD Brüt Repo (Para Piyasası Benchmarkı)
Yatırım Stili
Para Piyasası
Yabancı Menkul
Uzun Vadeli Tahvil
Özel Sektör Tahvili
Bireysel Emeklilik Fonu
2014
5.46
-1.64
7.60
7.37
13.44
2014
10.05
6.19
2013 2012 2011 2010
5.22 7.56 4.1 3.2
4.38 15.74 0.1 5.7
3.06 19.64 1.0 7.3
5.66
NA NA NA
-2.51
NA NA NA
2013 2012 2011 2010
-0.56 16.54 4.4
11
5.78 7.84 7.3 6.8
Yasal Uyarı:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece Ata Portföy Yönetimi A.Ş. (“ATA”)’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ata Portföy
Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı
yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı
ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
6
Download

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 1 Eylül 2014 Ayın Yatırım Sözü: