HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
10-14 MART 2014
Haftanın Konusu: FED AÇIK PİYASA KOMİTESİ (FOMC)
Haftanın Verisi: PERAKENDE SATIŞ VERİLERİ
Haftanın Göstergesi: HAREKETLİ ORTALAMALAR
10-14 MART 2014
HAFTANIN KONUSU: FED AÇIK PİYASA KOMİTESİ (FOMC)
Para Politikası dediğimizde aklımıza Merkez Bankaları tarafından yürütülen düzenlemeler gelmektedir. Paranın
maliyetini (faiz oranını) etkileyen ve ulusal ekonomik çıkarları destekleyen Merkez Bankalarından biri de Fed’dir.
1913’de Federal Reserve Bank (FED), ABD’de Para Politikasını yürütmek üzere görevlendirilmiştir.
Fed, para politikasında temel olarak 3 aracı kontrol etmektedir. Açık Piyasa İşlemleri, Reeskont Faiz Oranı ve
Zorunlu Karşılık Oranlarıdır. Fed Yönetim Kurulu, sistem içerisinde reeskont faiz oranını ve zorunlu karşılık
oranlarını kontrol etmektedir. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC-Fed Open Market Committe) ise Açık Piyasa
İşlemlerini kontrol etmektedir. Bu üç aracı kullanarak Fed, fon talebini, fon arzını ve Fed bünyesinde tutulan
finansal kurumların karşılıklarını yönetmektedir. Fed’in kontrol ettiği faiz oranı, gecelik olarak finansal kurumlar
arasındaki nakit akışında oluşan faiz oranıdır. Fed’in belirleyeceği faiz oranlarındaki değişim, diğer kısa dönem
faiz oranlarını, döviz kurlarını, uzun dönem faiz oranlarını ve nihayetinde istihdam, üretim, mal ve hizmetler gibi
ekonomik değişkenlerin tamamını etkileyecektir.
FOMC’un Yapısı
Fed Açık Piyasa Komitesinde toplamda 12 üye bulunmaktadır ve komitede bulunan 7 üye, Fed Yönetim
Kurulunu Oluşturur. Fed Başkanı aynı zamanda New York Federal Bank’ın Başkanıdır. Kalan 4 üye ise diğer 11
Fed Başkanlarından oluşmaktadır ve 4 üye yıllık olarak değişmektedir. Oy hakkı bulunmayan Fed Başkanları da
Komite toplantısına katılmaktadırlar ve tartışmalarda söz hakları bulunmaktadır. Ayrıca ekonomi ve politika
seçeneklerinin belirlenmesinde söz alabilmektedirler. FOMC, Yılda 8 Kez toplanır. Bu toplantılarda Komite,
ekonomik ve finansal görünümü değerlendirirler, para politikasının duruşunu belirlemektedirler. En önemlisi de
fiyat istikrarı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin önündeki riskleri değerlendirmektedirler.
FOMC 2014 Üyeler
Janet L. Yellen: Fed Başkanı (aynı zamanda New York Fed Başkanı) Charles I. Plosser: Philadelphia Fed Başkanı
William C. Dudley: New York Fed Başkan Yardımcısı
Jerome H. Powell: Yönetim Kurulu Üyesi
Richard W. Fisher: Dallas Fed Başkanı
Sarah Bloom Raskin: Yönetim Kurulu Üyesi
Narayana Kocherlakota: Minneapolis Fed Başkanı
Jeremy C. Stein: Yönetim Kurulu Üyesi
Sandra Pianalto: Cleveland Fed Başkanı
Daniel K. Tarullo: Yönetim Kurulu Üyesi
FOMC 2014 Vekil Üyeler
Charles L. Evans: Chicago Fed Başkanı
John C. Williams: San Francisco Fed Başkanı
Jeffrey M. Lacker: Richmond Fed Başkanı
Christine M. Cumming: New York Fed 1.
Dennis P. Lockhart: Atlanta Fed Başkanı
Başkan Yardımcısı
FOMC Toplantıları
1. 28-29 Ocak
2. 18-19 Mart
3. 29-30 Nisan
4. 17-18 Haziran
5. 29-30 Temmuz
6. 16-17 Eylül
7. 28-29 Ekim
8. 16-17 Aralık
Bilindiği üzere Amerikan Doları dünya ölçeğinde en yaygın kullanılan para birimidir. Diğer para birimleri ile olan
ilişkileri de bu bağlamda önem kazanmaktadır. Dolar’ın değerinin belirlenmesinde Fed, en önemli ve en
güçlü kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Fed, kullandığı teknik araçlar ile faiz oranlarını belirlerken
açıklamaları ile de Dolar üzerinde güçlü etkiye sahiptir. Temel Analiz çerçevesinde Merkez Bankaları
değerlendirilirken FOMC’un açıklamaları takip edilmelidir.
HAFTANIN VERİSİ: PERAKENDE SATIŞLAR
10-14 MART 2014
Perakende Satışlar, Dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi, eğilimi ve trendi gösteren veridir.
ABD’den gelen bu veri aylık olarak, izleyen ayın genellikle ikinci haftasında açıklanır. Rapor, mağaza satışlarının
yanında, gıda ve içecek, tekstil ve otomobil gibi satış gruplarını içerir. Otomobil satışları, aylık olarak yüksek
değişkenlik gösterdiği ve veride oynaklığa neden olduğu için Çekirdek Perakende Satışlar verisi üretilmiştir.
Perakende satışlardan otomobil satışları çıkarıldığında Çekirdek Perakende Satışlar verisine ulaşılır. Tüketimin
tutarlı analiz edilebilmesi için takip edilmesi gereken önemli bir veridir. Tüketim ve harcamalar ekonominin en büyük
kısmını oluşturduğu için bu verideki değişikliklerin piyasaya etkisi incelenmelidir. Perakende satışlar toplam
GSYH’nin (GDP) önemli bir bileşenidir. Perakende satışlardaki artış ABD ekonomisindeki büyümeye ve
iyileşmeye işaret eder. Bu iyileşme daha güçlü bir doları ifade eder. Perakende satışlardaki yukarı yönlü
değişim altın ve gümüş gibi emtialarda değer kaybına neden olabilir. Bununla birlikte ilgili ülkenin bu veriler
ışığında bir ekonomi politikası belirleyebilmesi için, verinin aylık olarak değil bir trend dahilinde belirli bir periyot göz
önünde bulundurularak değerlendirildiği unutulmamalıdır. Bireysel yatırımcılar ise veri açıklanmadan önce,
açıklandığı anda ve açıklandıktan sonra oluşan piyasa oynaklığını işlem yapmak amacıyla değerlendirebilmektedir.
Bu durumda açıklanan verinin bir önceki veriye ve beklentilere uzaklığı analiz edilmelidir. Beklenti
seviyesinde açıklanan veriler piyasada kararsız hareketler görülmesine neden olabilir.
10-14 MART 2014
HAFTANIN GÖSTERGESİ: HAREKETLİ ORTALAMALAR
Grafik çalışmalarının en önemli göstergelerinden olan Hareketli Ortalamalar, belirli bir zaman aralığındaki fiyat
dizisinin ortalamasının hesaplanması için kullanılan yöntemi ifade eder. “Hareketli” kelimesi ortalamanın durağan
olmayıp zaman içinde eklenen veriye göre sürekli olarak yeniden hesaplanmasını anlatır. Hareketli ortalama
hesaplamaları basit, üssel, ağırlıklı, değişken, üçgensel, Walles Wilder yöntemleri gibi farklı metotlarla yapılabilir.
Bu yöntemle fiyatın hareketi yumuşatılır ve kolay gözlemlenebilir hale getirilir. Hareketli ortalamalar trend yapan
piyasalarda tercih edilmelidirler. Yatay piyasalarda fiyatın hareketli ortalamanın etrafında oluşması sürekli al-sat
sinyali üreteceği için yatırımcının fazla risk almasına neden olabilir. En popüler kullanımı, fiyat ortalamayı yukarı
yönlü keserse al, aşağı yönlü keserse sat şeklindedir. Aynı şekilde iki farklı vadeli ortalama kullanıldığında da kısa
dönemli ortalamanın uzun dönemli ortalamayı yukarı yönlü kesmesi alış sinyali, aşağı yönlü kesmesi ise satış
sinyali olarak değerlendirilir. Fiyatın hareketli ortalamanın üzerinde seyretmesi boğa piyasası için, fiyatın
hareketli ortalamanın altında seyretmesi ayı piyasası için bir teyit olarak kullanılabilir. 5 günlük hareketli
ortalama 1 haftalık, 20 günlük hareketli ortalama 1 aylık, 200 günlük hareketli ortalama ise 1 yıllık fiyat
analizi için tercih edilebilecek vadelerdir. Vade kısaldıkça ortalamanın fiyat hassasiyetinin artacağı
unutulmamalıdır. Nispeten uzun vadeli grafik çalışmalarında basit hareketli ortalamalarla da çalışılabilir fakat kısa
vadeli analizlerde sert fiyat hareketlerinin ortalamaya etkisini minimuma indirgemek için üssel hareketli ortalama
daha tutarlı sonuçlar üretilebilir. Hareketli ortalamalar destek-direnç seviyelerinin tespiti ve stop seviyelerinin
belirlenmesi açısından da oldukça kullanışlı göstergelerdir.
Download

haftalık eğitim bülteni