İLAN
İZMİR T.C. BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :
Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içersinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık
teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
İŞİN NEV'İ
TAHMİNİ YILLIK
MUHAMMEN
BEDEL
203/35 Sokak No:14/A- 1.320,00 TL
14/B ve 203/37 Sokak
No:8 Kuruçeşme
Pazaryeri WC
Yavuz Sultan Selim
Caddesi 278/1 Murathan
1.200,00 TL
Pazaryeri WC
Dede Korkut Caddesi
1.980,00 TL
No:7 Çağdaş Mahallesi
WC
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
İHALE ŞEKLİ
HALİ HAZIR
DURUM
İHALE GÜNÜ SAATİ
VE YERİ
39,60TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 14:45
8.Kat Encümen Salonu
36.00 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 15:00
8.Kat Encümen Salonu
59.40 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 15:15
8.Kat Encümen Salonu
256/3 Sokak No:7/A
Buca Pazaryeri WC
5,000.00 TL
150,00 TL
Açık Teklif Arttırma
Üsulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 15:30
8.Kat Encümen Salonu
206/29 Sokak No:4 4.800,00 TL
Yıldız Pazaryeri WC
144,00 TL
Açık Teklfi Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 15:45
8.Kat Encümen Salonu
232
Sokak
Dükkan
225,00 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 16:00
8.Kat Encümen Salonu
No:2/A 7.500,00 TL
1310 Sokak No:8/B
Dükkan
7.800,00 TL
234,00 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 16:15
8.Kat Encümen Salonu
254/40 Sokak No:21/1
Çamlıkule Pazaryeri
Çay Ocağı
1.800,00 TL
54,00 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 16:30
8.Kat Encümen Salonu
96.500,00 TL
2.895,00 TL
Açık Teklif Arttırma
Usulü
Boş Olarak
27 Ocak 2015 Salı 16:45
8.Kat Encümen Salonu
Buca İlçesi Muhtelif
Yerler 165 Adet
Billboard, 8 Adet
Megalıhgt, 3 Adet Led
TV
İhale ile alakalı Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Buca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin: Tüzel kişi olarak katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı belgeler geçici teminat mektubu veya geçici teminatın
Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile birlikte kimlik belgeleriyle;
İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların : Mahalle Muhtarlardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus
aslı ile birlikte geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Keyfiyet ilan olunur.
Download

İlan Detayı - Buca Belediyesi