YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Balıkesir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Merkezi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
Tarih
:10.01.2015
Saat
:10.00
Sınav Yeri :Necatibey Eğitim Fakültesi
Sınava Kimler Başvurabilir: 1-Balıkesir Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimi
Görmek isteyenler
2-Yabancı Dil Seviyesini belgelendirmek isteyenler.
Başvuru Tarihleri
:
22 Aralık 2014 – 07 Ocak 2015
Başvuru Şekli
:
1- Başvurular internet üzerinden online olarak yapılacaktır.
2- Üniversitemizin Halk Bankası Balıkesir Şubesindeki TR03 0001 2009 2410
0006 0000 44 iban nolu hesabına sınav ücreti olarak 20.00-TL. yatırdıklarına
ilişkin banka dekontu,
(Banka dekontunda; Sınava girecek olan adayın Adı-Soyadı, TC.Kimlik Numarası ve
“Yabancı Dil Sınav Ücreti” için ödeme yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.)
3- 1 Adet vesikalık fotoğraf (online başvuru formuna yüklenecek)
Sınava başvurmak isteyen adaylar; online başvuru sistemine buradan giriş
yapabilirler.
Tel: 6121253
Download

Merkezi Yabancı Dil Sınavı