İNŞAAT PROJELERİNDE
SÖZLEŞME VE TALEPYÖNETİMİ
INS5807
TEKLİF ŞARTNAMESİ
ÖRNEĞİ
(DERS-06, EK)
Doç. Dr. Deniz Güney
Y. Mimar Vedat Akan
07 Kasım 2014
1
BAŞLIK
LES OTTOMANS HOTEL PROJECT
ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİ
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
2
1
TEKLİF VE ŞEKLİ
İŞVEREN UNIT TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. TARAFINDAN
KURUÇEŞME’DE İNŞA EDİLECEK “LES OTTOMANS HOTEL
PROJECT” ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİNE İLİŞKİN EKTE
SUNULAN KROKİ’DE (EK-1) GÖSTERİLEN YERDE VE YİNE BU
ŞARTNAME EKLERİNDE VERİLEN PROJELERE, DETAYLARA VE
ŞARTNAMELERE UYGUN, ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİ
KAPALI ZARF İLE TEKLİF ALMA SURETİ İLE İHALE
EDİLECEKTİR.
3
TEKLİF VE ŞEKLİ
TEKLİF İSTENEN FİRMALAR BU TEKLİFLERİNİ, İŞBU İHALE
ŞARTNAMESİNDE
VE
EKLERİNDE
VERİLEN
TEKNİK
ŞARTNAMELERE
VE KEŞİF ÖZETLERİNE UYGUN OLARAK
HAZIRLAYACAKLAR VE ÖRNEĞE UYGUN TEKLİF MEKTUBU İLE
VERECEKLERDİR.
FİRMALAR ORTAK GİRİŞİM/KONSORSİYUM ŞEKLİNDE BİRLİKTE
TEKLİF VEREBİLİRLER.
4
2
TEKLİF VE ŞEKLİ
TEKLİF BELGELERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN DÖKÜMANLARDAN
OLUŞMAKTADIR:
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ VE EKLERİ (EK-1,2,3,4,5)
SÖZLEŞME TASLAĞI (6 SAYFA)
GENEL NOT (1 SAYFA)
AÇIPAN (DUVAR) İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ (7 SAYFA)
AÇIPAN (TAVAN) İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ (4 SAYFA)
İDARİ ŞARTNAME (... SAYFA)
KEŞİF ÖZETİ VE KEŞİF İCMALİ (3 SAYFA)
ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİ PROJE LİSTESİ VE
“CONCEPT” DETAYLARI (13 SAYFA)
5
 ZEYİLNAMELER (... ADET)








TEKLİF VE ŞEKLİ
BU BELGELER İŞVEREN’DEN ALINACAKTIR.
FİRMALAR, “LES OTTOMANS HOTEL PROJECT” ALÇIPAN
(DUVAR + TAVAN) İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMELER VE KEŞİF
ÖZETLERİNDEKİ BÜTÜN HİZMETLERİ YAPACAK, GEREKLİ DAİMİ
VE GEÇİCİ MALZEMELERİ VE EKİPMANI TEMİN EDEREK, İŞLER
DURUMDA TESLİM EDECEKLERDİR.
6
3
TEKLİFLERİN VERİLME,
AÇILMA TARİHİ VE YERİ
TEKLİFLER EN GEÇ 03 ARALIK 2002 SALI GÜNÜ SAAT
18:00’E KADAR İNSAT İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN
BÜYÜKDERE CD. GÜR APT. NO: 27-2 KAT: 1 ŞİŞLİ 80260
İSTANBUL ADRESİNE ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR.
GEÇ VERİLEN TEKLİFLER KABUL OLUNMAYACAKTIR.
7
TEKLİF VEREBİLME
ŞARTLARI
YAPILACAK İŞLERE TEKLİF VERECEK GERÇEK VE
TÜZEL
KİŞİLERDEN
ARANACAK
ŞARTLAR
ŞUNLARDIR:
 BENZER ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİNİ
TAMAMLAMIŞ
VEYA
TAMAMLAYABİLECEK
OLDUKLARINI
BELGELEMELERİ
(İŞ
BİTİRME
BELGESİ, VB.)
 BAĞLI OLDUKLARI TİCARET ODASINDAN İHALE
DAVET TARİHİNDEN SONRA ALACAKLARI ODA
8
KAYIT BELGESİNİ VERMİŞ OLMALARI
4
TEKLİF VEREBİLME
ŞARTLARI
 İŞYERİNİ GÖRMÜŞ OLDUĞUNU VE/VEYA YEREL
DURUM VE ŞARTLARA TAMAMI İLE VUKUF PEYDAH
ETTİĞİNİ KABUL ETMESİ
 TEKLİF BELGELERİ VE EKLERİNİN HER SAYFASINI
KAŞE+İMZA VEYA PARAF ETMİŞ OLMASI VE TEKLİF
MEKTUBUNA YASAL MİKTARDA DAMGA PULU
YAPIŞTIRIP İMZA ETMİŞ OLMASI
 TEKLİF TUTARININ EN AZ YÜZDE BEŞ’İ (% 5’İ)
TUTARINDA MUTEBER BANKA GEÇİCİ TEMİNAT
MEKTUBU TEMİN ETMELERİ VEYA AYNI TUTARDA
9
TEMİNAT SENEDİ VEYA ÇEKİ VERMELERİ
TEKLİF VEREBİLME
ŞARTLARI
 İMZA SİRKÜLERİ VE YETKİ BELGESİNİ VERMELERİ
 TEKLİF SAHİBİNİN KANUNİ İKAMETGAHI OLMASI VE
TÜRKİYE’DE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILABİLECEK
BİR ADRES BİLDİRMİŞ OLMASI
10
5
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
ZARF AŞAĞIDAKİ BELGELERİ İÇERECEKTİR:
 İŞYERİNİ GÖRMÜŞ OLDUĞUNU VE/VEYA YEREL
DURUM VE ŞARTLARA TAMAMI İLE VUKUF PEYDAH
ETTİĞİNİ KABUL ETTİĞİNİ BİLDİRİR YAZI (EK-1+EK-2)
 BAĞLI BULUNDUKLARI MESLEK ODASINDAN DAVET
TARİHİNDEN SONRA ALACAKLARI ODA KAYIT
BELGESİ
 MUTEBER BANKA GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (EK-3)
VEYA GEÇİCİ TEMİNAT SENEDİ VEYA ÇEKİ
11
 KANUNİ İKAMETGAH BİLDİRGESİ
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
 İMZA SİRKÜLERİ VE YETKİ BELGESİ
 BENZER ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİNİ
TAMAMLAMIŞ
VEYA
TAMAMLAYABİLECEK
OLDUKLARINA İLİŞKİN BELGELER (İŞ BİTİRME
BELGESİ, VB.)
 TEKNİK PERSONEL BİLDİRGESİ (FİRMALARIN BU
İŞE TAHSİS EDECEĞİ KİLİT TEKNİK PERSONEL VE
BU PERSONELİN DİPLOMA VEYA SERTİFİKALARININ
KOPYALARI)
 FİRMA(LAR)
HAKKINDA
TANITICI
BİLGİ 12VE
BELGELER (İHTİYARİ)
6
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
 TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
 ALT YÜKLENİCİ (İŞGÖREN) SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
 ALÇIPAN (DUVAR) İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7
SAYFA)
 ALÇIPAN (TAVAN) İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4
SAYFA)
 ALÇIPAN (DUVAR + TAVAN) İŞLERİ PROJE LİSTESİ
VE “CONCEPT” DETAYLARI (13 SAYFA)
 ÇUBUK
METODUNA
GÖRE
(MSPROJECT,
PRIMAVERA, VB.) HAZIRLANMIŞ “ÖN İŞ PROGRAMI”
13
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
 YAPILACAK İŞLERİN ÇALIŞMA DÜZENİNİN ÖZET
OLARAK AÇIKLANDIĞI ÇALIŞMA RAPORU (İMALATMONTAJ İŞLERİ ADAM SAATLERİ, TOPLAM ADAM
SAATLER, VB.)
 ZEYİLNAMELER (VAR İSE)
 TEKLİF ORTAK GİRİŞİM ŞEKLİNDE VERİLİYOR İSE
“ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ” (EK-4)
 ÖRNEĞE UYGUN TEKLİF MEKTUBU (EK-5)
 KEŞİF ÖZETİ VE KEŞİF İCMALİ (3 SAYFA)
14
7
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
 BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (TEKLİF SAHİBİNCE HER
POZ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANACAK)
 MALZEME VE İŞÇİLİK FİYAT LİSTELERİ (TEKLİF
SAHİBİNCE HAZIRLANACAK)
NOT:
DAVET
TARİHİNDEN
ÖNCE
ALINMIŞ
DÖKÜMANLAR İHALE EVRAKINA DAHİL EDİLEMEZ.
15
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
TÜM BELGELER TEKLİF SAHİBİ TARAFINDAN
İMZALANACAK
VE
KAŞELENECEKTİR.
BU
BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNDE GERÇEĞE AYKIRI
BİLGİLER
BULUNMASI
HALİNDE
TEKLİF
DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR VE GEÇİCİ TEMİNAT
İRAT KAYDEDİLİR. BU GERÇEĞE AYKIRILIK SÖZLEŞME
İMZALANDIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTIĞI TAKDİRDE
SÖZLEŞME FESHEDİLİR VE TÜM TEMİNATLAR İRAT
KAYDEDİLİR.
16
8
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
YUKARIDA
BELİRTİLEN
BELGELERİN
NOKSAN
OLMASI
İHALEYE
KATILAMAMA
KEYFİYETİ
YARATACAKTIR.
ZARFIN ÜZERİNE SADECE İŞVEREN ADI, ADRESİ,
TEKLFİ VERİLEN İŞİN ADI, TEKLİF VEREN FİRMANIN
ADI VE “TEKLİF MEKTUBUDUR” İBARESİ YAZILMIŞ
OLACAKTIR. ZARF KAPATILMIŞ OLACAKTIR.
17
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
ŞARTNAMELERE UYGUN OLMAYAN VE ŞARTNAME
DIŞI ŞARTLAR İÇEREN TEKLİFLER KABUL EDİLMEZ.
TEKLİF SAHİBİ DOSYALARDA MEVCUT METRAJ
ÖZETLERİNİ TEKLİF ETTİĞİ MALZEME+İŞÇİLİK BİRİM
FİYATLARI İLE ÇARPARAK KEŞİF ÖZETLERİNİ
BULACAKTIR. BİRİM FİYAT TEKLİFLERİNİN SIRALAMA
VE SINIFLANDIRILMASINDA BU DOSYALAR İÇİNDEKİ
SIRALAMA
VE
SINIFLANDIRMAYA
AYNEN
UYULACAKTIR.
18
9
TEKLİF ZARFININ
HAZIRLANMASI
TEKLİF SAHİBİ KEŞİF ÖZETLERİNİN İCMALİNİ
YAPARAK İŞİN TÜM FİYATLARINI BULACAK VE BUNU
TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTECEKTİR. SÖZLEŞME
EVRAKININ HİÇBİR YERİNDE SİLİNTİ VE KAZINTI
OLMAYACAKTIR.
19
TEKLİFLERİN AÇILMASI,
DİKKATE ALINMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
BU ŞARTNAME ESASLARINA UYGUN OLARAK
HAZIRLANIP
VERİLMİŞ
BULUNAN
TEKLİFLERİN
ZARFLARI
AÇILIP
DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLERİ EKSİK OLAN
FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI
BIRAKILACAKTIR.
İŞVERENCE
TEKLİFİ
UYGUN
GÖRÜLEN TEKLİF SAHİBİNE İŞ İHALE EDİLECEKTİR.
20
10
TEKLİFLERİN AÇILMASI,
DİKKATE ALINMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
UYGUN TEKLİF SEÇİMİNDE VE İŞLERİ DİLEDİĞİ
FİRMAYA VERİP VERMEMEKTE VEYA İHALEYİ
YAPMAMAKTA İŞVEREN HİÇBİR İHALE KANUNU
HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYIP BU KONUDA TAMAMEN
SERBESTTİR. TEKLİF SAHİPLERİ BU KONUDA
HERHANGİ BİR HAK VEYA TAZMİNAT TALEBİNDE
BULUNMAYACAKLARINI PEŞİNEN KABUL EDERLER.
21
TEKLİFLERİN AÇILMASI,
DİKKATE ALINMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
TEKLİFLERİN İNCELENMESİNDE SIRASI İLE:
KEŞİF ÖZETLERİNDEKİ MALZEME+İŞÇİLİK TOPLAM BİRİM
FİYATLARI, BİRİM FİYATLARIN MİKTARLARI İLE ÇARPIM
SONUÇLARI (KEŞİF VE KEŞİF ÖZETİ TABLOLARI), KEŞİF
İCMALLERİ VE TOPLAM KEŞİF BEDELİ MATEMATİK İŞLEM
KONTROLUNA TABİ TUTULUR. TEKLİFTE MATEMATİK
İŞLEM HATALARI GÖRÜLÜR İSE BİRİM FİYATLAR DOĞRU
KABUL EDİLEREK VE İŞVERENCE BELİRTİLEN MİKTARLAR
ESAS ALINARAK BULUNACAK ÇARPIM SONUÇLARININ
TOPLAMI İLE TOPLAM KEŞİF BEDELİ DÜZELTİLİR.
DÜZELTİLMİŞ DEĞER İHALEYE ESAS TEKLİF BEDELİ
22
OLARAK DİKKATE ALINIR.
11
TEKLİFLERİN AÇILMASI,
DİKKATE ALINMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
TOPLAM BEDEL UYGUN OLSA DAHİ, “DENGESİZ”
BİRİM
FİYATLARI
KAPSAYAN
TEKLİFLER
DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILABİLİR.
23
İŞ VE İŞYERİNİN
İNCELENMESİ VE
BİLGİ EDİNİLMESİ
TEKLİF VERECEK OLANLAR İHALE BELGELERİNİ
DİKKATLE İNCELEMELİ VE ARZU ETTİKLERİ TAKDİRDE
MASRAFLARI KENDİLERİNE AİT OLMAK ÜZERE
İŞYERİNİ, ÇEVRESİNİ VE İŞ İLE İLGİLİ OLABİLECEK
BÜTÜN DURUMLARI ÖNCEDEN GEZİP İNCELEYECEK,
BÜTÜN FİZİKSEL ŞARTLARINI, ULAŞIM VE YATAYDÜŞEY TAŞIMA İMKANLARINI, ŞANTİYE YERLEŞİM
YERLERİNİ VELHASIL İŞLERİN İCRA VE İFASINA VE
MALİYETİNE
HERHANGİBİR
SURET
İLE
ETKİ
EDEBİLECEK HER TÜRLÜ KONULARI ÖĞRENEREK
24
TEKLİFLERİNİ HAZIRLAYIP SUNACAKLARDIR.
12
İŞ VE İŞYERİNİN
İNCELENMESİ VE
BİLGİ EDİNİLMESİ
İŞLER VE İŞYERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
KEYFİYETİ
TEKLİF
SAHİBİNİN
SORUMLULUĞU
ALTINDA OLUP BU KONUDA İŞVEREN’E HİÇBİR
SORUMLULUK YÜKLENEMEZ. BU KONUDA VERİLEN
SÖZLÜ BİLGİLER İŞVEREN’İ BAĞLAYICI NİTELİKTE
DEĞİLDİR.
25
İŞ VE İŞYERİNİN
İNCELENMESİ VE
BİLGİ EDİNİLMESİ
TEKLİF VERİLMESİ, HER İKİ TARAFÇA TEKLİF
SAHİBİNİN
İŞİN
YAPILMASI
SIRASINDA
KARŞILAŞILACAK HER TÜRLÜ KOŞULLAR HAKKINDA
TAM BİLGİ EDİNMİŞ OLDUĞU VE İŞİN KARAKTERİ,
KALİTESİ VE MİKTARI, SAĞLANACAK MALZEME (ANAYARDIMCI-SARF),
DONATI
VE
İŞÇİLİK
VE
SÖZLEŞMELERE UYGUN OLARAK İŞLERİN YAPIMI İÇİN
GEREKEN KONULARI TAMAMI İLE BİLDİĞİ VE
ANLADIĞI ANLAMINA GELİR.
26
13
İŞ VE İŞYERİNİN
İNCELENMESİ VE
BİLGİ EDİNİLMESİ
TEKLİF
SAHİBİNİN,
İŞYERİNİ
VE
SÖZLEŞME
GEREĞİNCE İŞLERİN YAPILMASI MUHTEMEL YAN
SAHALARI GÖRÜP İNCELEMESİ VEYE İNCELEMEMESİ
İŞİN
YAPIMINI
OLUŞTURAN
KOŞULLAR
VE
GEREKLİLİKLERE İLİŞKİN HERHENGİ BİR YANLIŞ
ANLAMA İÇİN ÖZÜR OLUŞTURMAYACAK VE TEKLİF
SAHİBİ BU NEDENDEN ÖTÜRÜ HERHANGİ BİR
İSTEKTE BULUNMAYACAKTIR.
27
İŞ VE İŞYERİNİN
İNCELENMESİ VE
BİLGİ EDİNİLMESİ
TEKLİF
SAHİBİ
ÖN
(AVAN)
PROJELERDE,
ŞARTNAMELERDE
VEYA
DİĞER
BELGELERDE
ÇELİŞKİLER VEYE EKSİKLER BULUR VEYA ANLAMI
HAKKINDA ŞÜPHEYE DÜŞERSE, DERHAL İNSAT
İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’NE BİLDİRMELİ VE TEKLİFİNİ
GÖNDERMEDEN ÖNCE BU KONULARDA AÇIKLAMA
SAĞLAMALIDIR. BU GİBİ AÇIKLAMA İSTEKLERİNİN
DİKKATE ALINMASI İÇİN BUNLARIN TEKLİFLERİN
VERİLME GÜNÜNDEN MAKUL BİR SÜRE ÖNCE İNSAT
İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’NE YAZILI OLARAK VERİLMİŞ
28
OLMASI GEREKİR.
14
TEKLİFLER İLE İLGİLİ
MASRAFLAR
BU ŞARTNAME UYARINCA HAZIRLANACAK VE
SUNULACAK
TEKLİF
İÇİN
YAPILACAK
TÜM
MASRAFLAR TEKLİF SAHİPLERİNE AİTTİR. TEKLİF
SAHİPLERİNİN TEKLİFİ UYGUN GÖRÜLSÜN VEYA
GÖRÜLMESİN TEKLİF HAZIRLANMASI VE SUNULMASI
İLE İLGİLİ TÜM MASRAFLARINI İŞVERENDEN TALEP
HAKLARI OLMADIĞINI PEŞİNEN KABUL EDERLER.
29
GEÇİCİ TEMİNAT
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI, TEKLİF BEDELİNİN YÜZDE
BEŞ’İ (% 5’İ) DİR. GEÇİCİ TEMİNAT MUTEBER BANKA
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU VEYA GEÇİCİ TEMİNAT
SENEDİ VEYA ÇEKİ OLABİLİR. GEÇİCİ TEMİNAT,
İHALENİN TEKLİF VEREN FİRMALARDAN BİRİNE
VERİLDİĞİNİN AÇIKLANMASINI TAKİBEN YEDİ (7) İŞ
GÜNÜ İÇİNDE TEKLİFİ KABUL EDİLMEYEN FİRMALARA
İADE EDİLECEKTİR. TEKLİFİ KABUL GÖREN FİRMANIN
GEÇİCİ TEMİNATI İSE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE
KESİN TEMİNATININ İŞVEREN’E TESLİM EDİLMESİNİ
30
TAKİBEN YEDİ (7) İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLECEKTİR.
15
KESİN TEMİNAT
KESİN TEMİNAT TUTARI, SÖZLEŞME TUTARININ
YÜZDE ON’U (%10’U) DUR. KESİN TEMİNAT NAKİT,
DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU VEYA MUTEBER
BANKA KESİN TEMİNAT MEKTUBU OLABİLİR. KESİN
TEMİNAT OLARAK BANKA MEKTUBU VERİLDİĞİNDE
KESİN TEMİNAT SÜRESİZ VE İLK YAZILI TALEP
ÜZERİNE DERHAL ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İÇERİR
NİTELİKTE GAYRİKABİLİ RÜCU OLACAKTIR.
31
KESİN TEMİNAT
KESİN
TEMİNAT
BANKA
MEKTUBU
OLARAK
VERİLDİĞİNDE İŞVEREN’CE KABUL EDİLMEK KAYDI
İLE, BANKA TEMİNAT MEKTUBU KESİN TEMİNATI
KARŞILAYACAK TEK METİN HALİNDE VEYA HER BİRİ
KESİN TEMİNAT TUTARININ YÜZDE ON’UNDAN (% 10)
AŞAĞIDA OLMAMAK ÜZERE BİRDEN ÇOK VE
BİRBİRİNİ
TAMAMLAYICI
BANKA
TEMİNAT
MEKTUPLARI ŞEKLİNDE DÜZENLENEBİLİR.
32
16
İŞ PROGRAMLARI
ALÇIPAN
(DUVAR
+
TAVAN)
İŞLERİ,
İHALE
DOKÜMANLARINDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ALÇIPAN
(DUVAR + TAVAN) MALZEME VE MONTAJ İŞLERİNDEN
OLUŞMAKTADIR. İŞLERİN İŞVEREN TERMİNLERİNE
UYGUN OLARAK, DİĞER İŞLERİ VE ÖZELLİKLE
DEKORASYON İŞLERİNİ AKSATMAYACAK ANA YAPIM
SÖZLEŞMESİ KONUSU İŞLER İLE PARALEL VE
KOORDİNELİ OLARAK YÜRÜTÜLMESİ ESASTIR.
33
TEKLİF SAHİPLERİNİN
ADRESLERİ
TEKLİF SAHİPLERİ YASAL İKAMETGAH VE İŞ
ADRESLERİNİ AÇIK VE USULÜNE UYGUN OLARAK
BİLDİRECEKLERDİR. AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE
VERDİKLERİ BU ADRESE YAPILACAK TEBLİGATLARIN
KENDİLERİNE YAPILMIŞ SAYILACAĞINI PEŞİNEN
KABUL EDERLER.
34
17
İHALENİN
KESİNLEŞMESİ
İŞVEREN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİR İKEN TEKLİF
SAHİBİNİ GÖRÜŞMEYE DAVET EDEBİLİR. TEKLİF
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TARAFINDAN ALINAN
İHALE KARARININ İŞVEREN ONAYINI TAKİBEN KESİN
TEMİNATIN ALINARAK SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI
İLE KESİNLEŞİR.
35
İHALE KARARININ
TEBLİĞİ
İŞVEREN İHALE SONUCUNU İHALE TARİHİNDEN
İTİBAREN YEDİ (7) GÜN İÇİNDE TEKLİF SAHİPLERİNE
BİLDİRİR. TEKLİF SAHİPLERİ TEKLİF MEKTUPLARINI
VERDİKTEN
SONRA
GERİ
ALAMAZ
VE
TEKLİFLERİNDEN
CAYAMAZLAR.
CAYDIKLARI
TAKDİRDE GEÇİCİ TEMİNATLARI İRAT KAYDEDİLİR.
AYRICA, İŞVEREN’İN BU DURUM NEDENİ İLE ZARAR
ZİYANI TAZMİN ETME HAKKI SAKLIDIR. ANCAK, İHALE
KARARININ ONAYI VE REDDİ TEKLİF GEÇERLİLİK
SÜRESİ İÇİNDE TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİLMEZ 36İSE
TEKLİF SAHİBİ TEKLİFİNDEN VAZGEÇEBİLİR.
18
İHALE KARARININ
TEBLİĞİ
BU DURUMDA GEÇİCİ TEMİNAT İADE EDİLİR. TEKLİF
SAHİBİ BAŞKACA BİR HAK VE TAZMİNAT TALEP
EDEMEYECEĞİNİ KABUL EDER.
37
SÖZLEŞMELERİN
AKDEDİLMESİ
İHALENİN KESİNLEŞTİĞİ İSTEKLİNİN
VERECEĞİ
ADRESE BİLDİRDİKTEN YEDİ (7) GÜN İÇİNDE
SÖZLEŞMELER YAPILIR. SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TÜM
GİDERLERİ TEKLİF SAHİBİ KARŞILAR. TEKLİF
SAHİBİNİN, SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMELERİ İMZAYA
GELMEMESİ VEYA KESİN TEMİNATI VERMEMESİ
HALİNDE İHALE KESİNLEŞMEZ, GEÇİCİ TEMİNAT İRAT
KAYDEDİLİR. SÖZLEŞMELER YAPILDIKTAN SONRA
BEŞ (5) GÜN İÇİNDE DİĞER TEKLİF SAHİPLERİNE
TEKLİFLERİNİN UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ BİLDİRİLİR. 38
19
İŞE BAŞLAMA
TARİHİ
KESİN TEMİNATIN VERİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN
AKDEDİLMESİNİ TAKİBEN YEDİ (7) GÜN İÇİNDE
YAPILACAK “İŞ YERİ TESLİMİ” İLE İŞLERİN SÜRESİ
BAŞLAR.
39
TAAHHÜDDEN
VAZGEÇİLMESİ HALİ
TEKLİF SAHİBİ SÖZLEŞMELER YAPILDIKTAN SONRA
TAAHHÜDÜNDEN VAZGEÇER İSE İŞVEREN İLGİLİNİN
KESİN TEMİNAT MEKTUBUNU NAKTE ÇEVİRME VEYA
TEMİNAT SENEDİ VEYA ÇEKİNİ TAHSİLE VERME
HAKKINA
SAHİPTİR.
AYRICA,
TEMİNAT
MEKTUBU/SENEDİ/ÇEKİ
TUTARININ
İŞVEREN’İN
UĞRAYACAĞI ZARAR VE ZİYANI KARŞILAMAMASI
HALİNDE BU ZARARINI İLGİLİDEN TALEP ETME HAKKI
SAKLIDIR.
40
20
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
İLE SÖZLEŞME
GİDERLERİNİN ÖDENMESİ
İHALE, SÖZLEŞMELER VE TAAHHÜDÜN YAPILMASINA
AİT TÜM MASRAFLAR İŞGÖREN’E AİTTİR.
41
GECİKME CEZALARI VE
BEKLEME TAZMİNATI
İŞLERDE AKSAMA OLMASI HALİNDE GEÇERLİ
NEDENLER DIŞINDAKİ GECİKİLEN BEHER HER GÜN
İÇİN İHALE TUTARININ BİNDE BİR’İ (% 0,1) ORANINDA
GECİKME VE BEKLEME CEZASI KESİLECEKTİR.
42
21
DEVİR VE TEMLİK
İŞGÖREN BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE
ALACAKLARINI ÜÇÜNCÜ (3.) KİŞİ VE KURULUŞLARA
DEVİR VE TEMLİK EDEMEZ. YAPILACAK TÜM DEVİR VE
TEMLİKLER GEÇERSİZDİR.
43
KANUN VE NİZAMLAR
İŞGÖREN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BÜTÜN KANUN,
KARARNAME,
NİZAMNAME,
TALİMATNAME
VE
EMİRLERİNE RİAYET EDECEKTİR. BU NEDENLER İLE
İŞGÖREN’İN
SÖZLEŞMENİN
İFASI
VE
İŞLERİN
İCRASINA TESİR EDEBİLECEK HER TÜRLÜ KANUN,
KARARNAME, NİZAMNAME VE TALİMATNAMELER VE
DE İLGİLİ TÜM MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ EDİNMİŞ
OLMASI ŞARTTIR. İŞBU ŞARTNAME VE İHALE İLE
İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA TÜRK HUKUKU’NA TABİ
OLARAK HAREKET EDİLECEKTİR.
44
22
UYUŞMAZLIK HALİ
BU
TEKLİF
ALMA
ŞARTNAMESİNİN
UYGULANMASINDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ
UYUŞMAZLIKLARDA İSTANBUL MAHKEME VE İCRA
DAİRELERİ YETKİLİDİR.
45
SONUÇ
TEKLİF SAHİPLERİ, HİÇBİR SURETLE VE HİÇBİR
KONUDA
KARŞI
TEKLİFTE
VE
KOŞULDA
BULUNMAYACAKLARDIR.
KEŞİF
ÖZETLERİNİN
KAPSADIĞI BİRİM FİYAT KALEMLERİ DIŞINDA YAPILAN
BİRİM FİYAT ÖNERİLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİF BELGELERİNE EKLİ KEŞİF ÖZETLERİNDE
TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATLAR İLE İŞ MİKTARLARININ
ÇARPIMINDA BİR HATA YAPILDIĞI TAKDİRDE, BİRİM
FİYAT ESAS ALINARAK TUTARI HANESİ DOĞRU
SONUCU
GÖSTERECEK
BİÇİMDE
İŞVEREN
46
TARAFINDAN DÜZELTİLECEKTİR.
23
SONUÇ
KEŞİF
ÖZETİ
BİRİM
FİYATLARI
İLE
TEKNİK
ŞARTNAMELERDE
TANIMLANAN
MALZEME
MARKALARINA AİT BİRİM FİYATLAR OLACAĞINA VE
“DENGESİZ” BİRİM FİYAT VERİLMEMESİNE ÖNERİ
SAHİBİ DİKKAT EDECEKTİR. İŞVEREN İŞİ DİLEDİĞİ
BEDEL İLE DİLEDİĞİ FİRMAYA İHALE ETMEKTE
SERBEST OLUP TEKLİF SAHİPLERİNE HERHANGİ BİR
AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYACAKTIR.
47
AÇIKLAMA NOTLARI
ÖZELLİKLE İŞÇİLİKLER İLE İLGİLİ BİRİM FİYATLARIN
OLUŞTURULMASINDA AŞAĞIDAKİ KONULAR DİKKATE
ALINACAKTIR:
 İŞGÖREN PERSONELİNİN ŞANTİYE’YE KADAR
OLAN
ULAŞIMI
(GİDİŞ-DÖNÜŞ)
İŞGÖRENTARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.
 İŞGÖREN PERSONELİNİN HER TÜRLÜ ULAŞIM,
YEME-İÇME-YATMA
MASRAFLARI
İŞGÖREN
TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
48
24
AÇIKLAMA NOTLARI
 İŞGÖREN, KENDİ MALZEMELERİNİN ŞANTİYE’DE
TESELLÜMÜNDEN VE İHZARATINDAN TAM SORUMLU
OLACAKTIR. EKSİK SEVKEDİLEN VE/VEYA KUSURLU
MALZEMELERDEN İŞGÖREN SORUMLU OLACAKTIR.
 İŞGÖREN
MALZEMELERİNİN
ŞARTNAMELERE
UYGUNLUĞU İLE SEVK İRSALİYELERİNİN, MİKTAR VE
SİPARİŞ LİSTELERİ İLE AYNI OLMASI İŞVEREN
TARAFINDAN
ARAŞTIRILACAK
VE
TEYİT
EDİLECEKTİR. PAKETLER VE KOLİLER İŞVEREN
TARAFINDAN SONDAJ USULÜ AÇILIP KONTROL
49
EDİLECEKTİR.
25
Download

TEKLİF ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ (DERS