BELİRLİ STORAGECRAFT® YAZILIM ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Bu lisans sözleşmesi (“Sözleşme”), StorageCraft Technology Corporation (“StorageCraft”) ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir ve
StorageCraft Ürünleri'ni kullanımınız için geçerli olan şart ve koşulları içerir. El ile, sessiz, katılımsız veya push yöntemiyle olsa dahi bir StorageCraft
Ürünü'nü yüklemeniz veya kullanmanız halinde, bu Sözleşme'nin şartlarını kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Bu Sözleşmenin belirli bir
StorageCraft Ürünü için kabulü, bu Sözleşmenin zorla yükleme aracılığıyla, söz konusu Ürünü kullanarak yüklenen tüm StorageCraft Ürünleri için
kabulünü oluşturur. StorageCraft, bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmeniz şartıyla StorageCraft Ürünü'nü kullanacak olan birey, şirket ya da
tüzel kişilik olarak Size (“siz” veya “Lisans Alan” veya “Son Kullanıcı”) StorageCraft Ürünü'nü lisanslamayı istemektedir. Bir StorageCraft Ürününü
içeren paketi açar, bir StorageCraft Ürünündeki mührü kırar, “Kabul Ediyorum” düğmesini tıklar ya da StorageCraft Ürününü kullanmak suretiyle
(örn.; Ürünü kurmak, yüklemek, tutmak ya da kopyalamak) bu Sözleşmenin koşullarına ilişkin onayınızı başka biçimde belirtirseniz, bu Sözleşmeyi
kabul eder ve koşullarına razı olursunuz. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, paketi açmayın, mührü kırmayın, “Kabul Ediyorum” düğmesini
tıklamayın ya da StorageCraft Ürünü'nü başka bir şekilde kullanmayın. Bir StorageCraft Ürünü'nü GSA Planı sözleşmesi veya başka bir geçerli Kamu
Kurumu Sözleşmesi çerçevesinde satın alan bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı olmanız halinde, Ürün için Kamu Kurumu Sözleşmesi ile sipariş vererek
bu sipariş tarihinden itibaren bu Sözleşme'nin şartlarını kabul etmiş olursunuz. StorageCraft Ürünü'nü herhangi bir deneme, değerlendirme veya
satın alma muamelesi uyarınca yükler ya da başka biçimde kullanırsanız, davranışınız bu Sözleşme'ye ilişkin kabulü oluşturur ve bu Sözleşme'nin
tüm hüküm ve koşulları ile bağlı olursunuz. Bu Sözleşme'nin bir kopyasına www.storagecraft.com/legal/ adresindeki StorageCraft web sitesinden
erişebilir, indirebilir ve/veya yazdırabilirsiniz. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYI OKUYUN VE BİR KOPYASINI YAZDIRIP SAKLAYIN.
Section 1 Tanımlar. İlk harfi büyük yazılan terimler, bu Bölüm 1'de verilen anlama sahiptir.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
“Etkinleştirme” (ve “etkinleştir”, “etkinleştirildi” gibi değişik biçimleri) ile kastedilen Yazılımın Ürün Anahtarının ve belirli bir bilgisayar ile
ilgili olan bilgilerin, Yazılımın Deneme Lisansından tam etkinleştirilmiş sürümüne dönüştürülerek, StorageCraft'a gönderilmesi işlemidir.
“Etkin” bir lisans ya da “etkin” bir yer, hakkında yukarıda anılan süreç tamamlanmış ve devre dışı bırakılmamış bir Lisanslı Yazılım yeridir.
“Arşiv Kullanımı” ile kastedilen, sadece Orijinal Kopyanın düzgün çalışmaması durumunda tarafınızca kullanılmak üzere Yazılımın tek bir
kopyasının oluşturulması ve güvenilir bir şekilde depolanmasıdır. Arşiv Kullanımı; arşiv kopyası ile Orijinal Kopyanın bu Sözleşme ile eş
zamanlı kullanımları yasaklandığı üzere eş zamanlı kullanımı içermez.
“Devre Dışı Bırakma” (ve “devre dışı bırakmak”, “devre dışı” ve benzerleri) ile kastedilen, bu sürecin sonucunda yedek görüntüler alma
ve/veya StorageCraft Ürünü'nü başka bir şekilde kullanma özelliğinin askıya alınmasını içeren Etkinleştirmenin tersi olan bir süreçtir.
“Masaüstü İşletim Sistemi ile kastedilen, masaüstü bilgisayarları için hedeflenen ve yaygın olarak kullanılan Microsoft® Windows® işletim
sistemleridir. StorageCraft Ürünlerinin uyumlu olduğu Masaüstü İşletim Sistemlerinin bir listesi için lütfen StorageCraft müşteri hizmetleri
temsilcisi ile irtibata geçin.
“Belgeler” ile kastedilen, StorageCraft Ürünü'nün yüklenmesine ve kullanımına hitap eden tüm çevrimiçi yardım dosyaları ya da yazılı
yönerge el kitapları ile kullanıcı kılavuzlarıdır.
“Yürürlük Tarihi” ile kastedilen, bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarihtir.
“Son Kullanıcı” ile kastedilen, bu Sözleşmeyi kabul eden birey ya da teşebbüstür. MSP Yazılımı durumunda Son Kullanıcı MSP’dir.
“Kamu Kurumu Son Kullanıcısı” ile kastedilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Kamu Kurumu Sözleşmesi çerçevesinde StorageCraft Ürünü
siparişi veren bir kurumu veya kuruluşudur.
“Kamu Kurumu Sözleşmesi” ile kastedilen, Amerika Birleşik Devletleri Genel Hizmetler İdaresi (“GSA”) Planı sözleşmesi veya geçerli diğer
Amerika Birleşik Devletleri Kamu Kurumu sözleşmesidir.
“HeadStart Restore”® HeadStart Restore, U.S. Patent No. 8,190,574, ImageManager ile birlikte kullanılmak üzere gelişmiş bir lisans özelliğini
uygulayan bir StorageCraft Ürünüdür ve iş başı esası ile lisanslanır. Bir HeadStart Restore işi ImageManager'ın tek bir bilgisayardan VMDK,
ESX ya da Hyper-V platformlarındaki bir Sanal Makineye bir ShadowProtect görüntü dosyasını (ya da ShadowProtect görüntü dosyası
grubunu) otomatik süreç ile aktarmasını sağlar. Ek işler ayrı olarak satın alınmalıdır. HeadStart Restore daimi olarak ya da abonelik esaslı
lisanslanabilir.
“ImageReady” ile kastedilen, ShadowProtect yerel Bağlama Araçlarının işlevselliğini otomatikleştiren ve genişleten, StorageCraft Yardımcı
Programı'dır. ImageReady, Son Kullanıcı tarafından yapılandırıldığında o esnada çalışan özel, kullanıcı tanımlı komut dosyaları için
belirlenmiş ShadowProtect görüntü dosyalarını kullanıma alacaktır. ImageReady, ShadowProtect yüklemesinin bir alt kümesi olarak yükler
ve ayrı bir lisansa ihtiyaç duymaz.
“Fikri Mülkiyet Hakları” ile kastedilen; patent hukuku, telif hakkı hukuku, telif hakları çerçevesindeki manevi haklar hukuku, ticari sır
hukuku, ticari marka hukuku, haksız rekabet hukuku ve sair benzer mevzuat uyarınca belirli bir yargı bölgesinde muhtelif zamanlarda mevcut
patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, teknik bilgi ve hariç tutmaya yönelik tüm haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
StorageCraft'in fikri mülkiyet ve StorageCraft Ürünleri ile bağlantılı tüm mülkiyet haklarıdır.
“intelligentFTP”®, ImageManager ile birlikte kullanılmak üzere dosya aktarımı teknolojisini uygulayan bir StorageCraft Ürünüdür ve iş başı
esası ile lisanslanır. Bir intelligentFTP işi ImageManager'ın tek bir bilgisayardan uzaktaki bir bilgisayara bir FTP sunucusu ya da LAN/WAN
bağlantısı vasıtasıyla bir ShadowProtect görüntüsünü (ya da ShadowProtect görüntü dosyası grubunu) aktarmasını sağlar. intelligentFTP
sadece FTP müşterisini içerir. Ek işler ayrı olarak satın alınmalıdır.
“Şirket İçi Kullanım” ile kastedilen, Yazılım'ın yalnızca size ait olan ve işinizin bir parçası olan bir bilgisayarda yalnızca şirket içi faaliyet
amacıyla kullanılmasıdır. Şu durumlar, Şirket İçi Kullanım SAYILMAZ: Yazılım'ın müşterileriniz dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
üçüncü taraflara satışı, kiralanması, dağıtılması veya başka bir şekilde aktarılması; müşterileriniz dahil olmak üzere Yazılım'ın sizden başkası
tarafından kullanılması; Yazılım'ın hizmet ofisi düzeninde kullanılması; Yazılım'ın bu Sözleşme veya geçerli yasalar ile açıkça belirtilen
durumların haricinde kopyalanması ve/veya müşterileriniz dahil olmak üzere Yazılım'ın hizmet geliri yaratmak, başkalarının verilerini
yönetmek veya üçüncü taraflara hizmet sunmak için kullanılması.
“ISO Tool” ile kastedilen, kullanıcıların ISO dosyaları oluşturmasını, kullanmasını ve yazmasını sağlayan ve ShadowProtect ile birlikte sunulan
bir StorageCraft Yardımcı Programı'dır.
“İş(ler)” ile kastedilen, intelligentFTP işleri, HeadStart Restore işleri ve/veya ShadowStream işleridir.
1.17. “Lisans Ücreti” ile kastedilen, bu Sözleşme ile oluşturulan sınırlamalara uygun olarak Yazılımı kullanma lisansı karşılığında StorageCraft ya da
satıcısı, dağıtıcısı ya da yetkili temsilcisine ödediğiniz ücrettir.
1.18. “Bakım” ile kastedilen, bu Sözleşme uyarınca lisansına sahip olduğunuz ve karşılığında bir Lisans Ücreti ödediğiniz belirli StorageCraft Ürünü
için (i) bu Sözleşme ile getirilen hüküm ve koşullara tabi olup da StorageCraft'ın Bakımın yürürlükte olduğu süre zarfında yayınladığı
StorageCraft Ürününe ilişkin tüm Güncelleştirme ve Yükseltmelerine ve (ii) Ürün Desteğine yönelik zamanla sınırlı bir haktır. Bakım, ya Ürün
Anahtarı ya da Yer esaslı olarak temin edilir ve açık bir şekilde sair ShadowProtect Ürünlerini, diğer StorageCraft Ürünlerine ilişkin
Güncelleştirmeler ve münferiden lisanslanan ekli modülleri ya da sair StorageCraft ürünlerine dahil edilen özellikleri açıkça hariç tutar.
StorageCraft Ürünlerinin Güncelleştirmeleri, Yükseltmeleri ve ek özellikleri takdiri tamamen StorageCraft'a ait olmak üzere yayınlanır,
eklenir ya da oluşturulur ve StorageCraft söz konusu teklifi yapmak üzere hiçbir garanti ya da taahhütte bulunmaz veya söz vermez.
1.19. “Bağlama Araçları” ile kastedilen, yedek imaj dosyalarının standart Windows sürücü harfleri veya bağlama noktası kullanılarak bir sistem
kaynağı olarak bağlanabilmesi için gerekli olan StorageCraft Ürünü bileşenleridir.
1.20. “MSP” ile kastedilen, yönetilen hizmet sağlayıcısıdır.
1.21. “MSP Portalı” ile kastedilen, StorageCraft web sitesinde bulunan ve takdir yetkisi StorageCraft'a ait olmak üzere MSP'lerin StorageCraft
hesabıyla ilgili işlevlere ve bilgilere erişebileceği şifre korumalı bir alandır.
1.22. “MSP Yazılımı” ile kastedilen, abonelik tabanlı lisanslanan aşağıdaki StorageCraft Ürünleri'dir: ShadowProtect Desktop, ShadowProtect
Server, ShadowProtect SBS, ShadowProtect Virtual, StorageCraft ImageManager, ShadowProtect GRE, HeadStart Restore, intelligentFTP ve
ShadowStream.
1.23. “Nesne Kodu” ile kastedilen, bir derleyicinin StorageCraft kaynak kodunu yürütülebilir, dll ya da kitaplık dosyası şeklinde işledikten sonraki
çıktısıdır.
1.24. “Orijinal Kopya” ile kastedilen, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak size temin edilen Yazılımın tek kopyasıdır.
1.25. “Taraf” ile kastedilen, bu Sözleşme çerçevesinde siz veya StorageCraft'tır. “Taraflar” ile kastedilen, hem siz hem de StorageCraft'tır.
1.26. “Kalıcı Yazılım” ile kastedilen, kalıcı lisanslanan aşağıdaki StorageCraft Ürünleri'dir: ShadowProtect Server, ShadowProtect SBS,
ShadowProtect Desktop, StorageCraft ImageManager, ShadowProtect Virtual, StorageCraft ShadowControl CMD, ShadowProtect GRE,
StorageCraft GRE, HeadStart Restore, intelligentFTP ve ShadowStream.
1.27. “Fiziksel Sistem” ile kastedilen, kurulu bir işletim sistemi tarafından desteklenen bilgisayar donanım aygıtıdır.
1.28. “Ürün Anahtarı” ile kastedilen, StorageCraft'ın Yazılımın etkin lisans sayısını belirlemek üzere kullandığı ve her bir Yazılım Koltuğunu
etkinleştirmek üzere gerek duyulan her bir Yazılım Yeri ile bağlantılı kendine özgü bir tanımlayıcıdır. Takdiri tamamen kendisine ait olmak
üzere StorageCraft belirlenen Yazılım Yeri sayısını etkinleştirmek üzere tek bir Ürün Anahtarına izin vermeyi seçebilir.
1.29. “Ürün Desteği” ile kastedilen, Yazılım ile ilişkili bir Destek Sorunu için Standart Destek veya Premium Destek hizmetidir. “Standart Destek”
StorageCraft'ın düzenli çalışma saatleri esnasındaki Acil Durum Seviyesindeki Destek Sorunlarını; StorageCraft'ın çevrimiçi destek sistemini;
StorageCraft tarafından idare edilen kullanıcı forumunu ve sık sorulan soruları içeren bir soru ve cevap kaynağı olan StorageCraft bilgi
tabanını içerir. Standart Destek yalnızca Yazılım'ın geçerli ve bir önceki sürümü için kullanılabilir. “Ücretli Destek” ile kastedilen, “Premium
Destek” ve “Olay Desteği” hizmetleridir. Premium Destek ile kastedilen, Yazılıma ek olarak satın alınan bir yıllık ve yenilenebilir teknik
destek hizmetidir ve bu destek Acil Durum Seviyesindeki Destek Sorunları için 24 saat boyunca telefon desteğini; telefon bekleme sırasında
yüksek önceliği; StorageCraft çevrimiçi destek sistemini; StorageCraft tarafından idare edilen kullanıcı forumunu ve sık sorulan soruları
içeren bir soru ve cevap kaynağı olan StorageCraft bilgi tabanını içerir. Olay Desteği tek bir Destek Sorunu için Size Premium Destek hakkı
tanır. Olay Desteği tek başına ya da paket halinde satılır. Takdiri tamamen StorageCraft'a ait olmak üzere Ürün Desteği StorageCraft,
StorageCraft bağlı kuruluşu veya StorageCraft aracı şirketi ya da onun bağlı kuruluşu tarafından sunulabilir.
1.30. “Profesyonel Hizmetler Otomasyon Entegrasyon Hizmeti” veya “PSAI Hizmeti” veya “PSAI” ile kastedilen, MSP'lerin MSP Portalında yer
alan MSP müşteri bilgilerini MSP'nin Profesyonel Hizmetler Otomasyon Aracı'nda (“PSA”) yer alan belirli müşteri bilgileriyle eşitlemesine
yardımcı olan bir StorageCraft Yardımcı Programı'dır. PSAI Hizmet'ni kullanmanız halinde, MSP Portalı'ndan PSA'ya veri iletebilmek için
StorageCraft'ın PSA kimlik bilgilerinize ihtiyaç duyacağını anlarsınız. PSAI Hizmeti'ni kullanarak kimlik bilgilerinizin bu amaçla kullanılmasını
kabul edersiniz. PSA kimlik bilgileriniz, StorageCraft tarafından şifreli bir şekilde saklanacaktır.
1.31. “Üyelik” ile kastedilen, bir StorageCraft Ürünü için etkinleştirilmiş olan bir lisans veya Son Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilecek
Aktivasyon işlemidir.
1.32. “Sunucu İşletim Sistemi” ile kastedilen, sunucu bilgisayarları için hedeflenen, yaygın olarak yayınlanan Microsoft işletim sistemleridir.
StorageCraft Ürünlerinin uyumlu olduğu Sunucu İşletim Sistemlerinin bir listesi için lütfen StorageCraft müşteri hizmetleri temsilcisi ile
irtibata geçin.
1.33. “ShadowProtect” ile kastedilen, StorageCraft Ürünleri'nin ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server, ShadowProtect SBS,
ShadowProtect Virtual ve ShadowProtect for MSP ürünlerini içeren ShadowProtect® ailesidir. ShadowProtect bilgisayarda yüklü olan
yürütülebilir program, StorageCraft Kurtarma Ortamı ve StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu uygulamalarını ve şu bileşenleri içerir:
Bağlama Araçları, VirtualBoot, ISOTool, ImageReady, ShadowProtect Konsolu ve ShadowProtect Aracısı. ShadowProtect, ShadowProtect for
MSP gibi kalıcı veya abonelik üzerinden lisanslanabilir. ShadowProtect ayrı lisanslanan, ücretli ürünleri, hizmetleri ya da ekli modülleri
içermez. ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server ve ShadowProtect SBS, Fiziksel Sistem ya da Sanal Makinede kullanmak üzere
lisanslanır, ancak her ikisinde birden kullanmak üzere lisanslanmaz. ShadowProtect Virtual yalnızca Sanal Makine üzerinde kullanmak üzere
lisanslanır.
1.34. “ShadowProtect Aracısı” ile kastedilen, Windows hizmeti olarak çalışan ve belirli bir sistemdeki ShadowProtect işlemlerini yöneten bir
ShadowProtect bileşenidir.
1.35. “ShadowProtect Konsolu” ile kastedilen, ShadowProtect kullanıcı arabirimidir.
1.36. “Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları için ShadowProtect” (“MSP için ShadowProtect”) ile kastedilen, yükleme sonrasında Yazılım'ın yüklü olduğu
bilgisayarın işletim sistemini StorageCraft'a bildiren ve bu bilgiye bağlı olarak ShadowProtect Desktop, ShadowProtect SBS, ShadowProtect
Server veya ShadowProtect Virtual ürünlerinin abonelik tabanlı sürümünü etkinleştiren abonelik tabanlı bir StorageCraft Ürünü'dür. MSP
için ShadowProtect sadece geçerli bir MSP Yazılımı aboneliğiniz olduğu müddetçe işlevseldir. MSP için ShadowProtect üyeliklerinin Ürün'ün
StorageCraft etkinleştirme sunucusuyla belirli aralıklarla iletişim kurmasına izin veren aktif bir internet bağlantısı olması gerekir. Ürün'ün
2
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
StorageCraft'ın etkinleştirme sunucusu ile arka arkaya iletişime geçememesi durumunda, Yazılım devre dışı kalacaktır. MSP için
ShadowProtect, ayrı lisanslanan ürünleri, hizmetleri ya da ek modülleri içermez.
“ShadowProtect GRE” ile kastedilen, Exchange için ShadowProtect Granular Recovery, diğer şeylerin yanı sıra, lisanslı Microsoft Exchange
Server Exchange veritabanı (“EDB”) dosyaları ile, posta kutusu öğelerinin kurtarılması ve e-posta mesajları ve eklerini arama yapmaya izin
vermek için çalışan bir StorageCraft Ürünüdür. ShadowProtect GRE sadece belirtilmiş EDB dosyasını içeren bağlı ShadowProtect görüntü
dosyaları ile çalışacaktır. ShadowProtect GRE daimi olarak, abonelik esaslı ya da sabit dönemli proje esaslı lisanslanabilir. ShadowProtect
GRE için MSP lisansı başlangıç olarak bir senelik aboneliği gerektirir ve yeni bir sunucu adını veya duruma göre yeni bir Exchange 2013 Lisans
Anahtarı'nı içeren EDB dosyasına taşınılabilir değildir. ShadowProtect GRE lisanslı ve yüklü bir Exchange Sunucusundan ShadowProtect GRE
yükleme dosyasına kopyalanması gereken Microsoft Exchange Server dosyalarını gerektirir. Bu Sözleşme, Microsoft Exchange Server için bir
lisans vermez. ShadowProtect GRE'yi kullanarak, Microsoft Exchange Server'ı yasal olarak kullanma lisansınız olduğunu beyan edersiniz.
“ShadowStream”® ile kastedilen, StorageCraft ImageManager ile birlikte kullanmak üzere geliştirilmiş bir dosya aktarım teknolojisi kullanan
bir StorageCraft Ürünüdür ve iş başına lisanslanır. Bir ShadowStream işi StorageCraft ImageManager'ın tek bir bilgisayardan yüksek gecikme
bağlantısı üzerinden uzaktaki bir bilgisayara bir ShadowProtect görüntü dosyasını (ya da ShadowProtect görüntü dosyaları grubunu)
aktarmasına izin verir. Uzaktaki ya da alıcı bilgisayara yüklenmesi gereken ShadowStream Server'ı içerir. Ek işler ayrı olarak satın alınmalıdır.
“Small Business Server İşletim Sistemi” ile kastedilen, Microsoft Windows Business Server ürün ailesi ve Microsoft Server Essentials ürün
ailesidir. StorageCraft Ürünlerinin uyumlu olduğu Small Business Server İşletim Sistemlerinin bir listesi için lütfen StorageCraft müşteri
hizmetleri temsilcisi ile irtibata geçin.
“Yazılım” ile kastedilen, bu Sözleşme uyarınca Size lisanslanan belirli bir StorageCraft Ürünü veya Yardımcı Programı'dır.
“StorageCraft Diagnostics”, Fiziksel Sistem veya Sanal Makine üzerindeki StorageCraft Ürünü'nün kullanımını kolaylaştırmak veya destek
sunmak için Fiziksel Sistem veya Sanal Makine hakkında tanılama bilgileri toplamak için kullanılan bir StorageCraft Yardımcı Programı'dır.
“StorageCraft GRE” ile kastedilen, lisanslı EDB dosyalarıyla çalışan ve posta kutusu öğelerinin kurtarılmasını ve e-posta ile eklerde arama
yapılmasını sağlayan bir StorageCraft Ürünü olan StorageCraft Granular Recovery for Exchange ürünüdür. StorageCraft GRE kalıcı olarak ya
da sabit dönemli proje esaslı lisanslanabilir. StorageCraft GRE lisanslı ve yüklü bir Exchange Sunucusundan StorageCraft GRE yükleme
dosyasına kopyalanması gereken Microsoft Exchange Server dosyalarını gerektirir. Bu Sözleşme, Microsoft Exchange Server için bir lisans
vermez. StorageCraft GRE'yi kullanarak, Microsoft Exchange Server'ı yasal olarak kullanma lisansınız olduğunu beyan edersiniz.
“StorageCraft ImageManager” ile kastedilen, ShadowProtect imaj dosyalarının zamanlanmış doğrulanma, tutma, birleştirme, görüntülenme
ve yönetilmesi için yürütülebilir bir program olan ve ImageManager Service ile ImageManager Client'ı içeren bir StorageCraft Ürünü'dür.
ImageManager yalnızca ShadowProtect Üyelikleri ile birlikte ve her biri iş başına ayrı lisanslanan HeadStart Restore®, intelligentFTP® ve
ShadowStream® ürünlerinin gelişmiş lisans özellikleri ile kullanılabilir.
“StorageCraft Ürünleri” ile kastedilen, MSP Yazılımı, Kalıcı Yazılım ve StorageCraft Yardımcı Programları'dır. “StorageCraft Ürünü” ile
kastedilen, belirli bir MSP Yazılımı ürünü, Kalıcı Yazılım ürünü veya StorageCraft Yardımcı Programı'dır.
“StorageCraft Kurtarma Ortamı” ile kastedilen, StorageCraft Yardımcı Programları olan ve ShadowProtect çalıştıran önyüklenebilir işletim
sistemi ortamı sağlayan Çapraz Platform StorageCraft Kurtarma Ortamı ve Windows için StorageCraft Kurtarma Ortamı ürünleridir. Bu
Sözleşme, Size StorageCraft Kurtarma Ortamı ile birlikte geri yüklenebilecek bir uygulama ve/veya işletim sistemine ilişkin lisansı vermez.
StorageCraft Kurtarma Ortamını kullanarak geri yükleme sürecindeki uygulamayı ve/veya altında yatan işletim sistemini kullanmak üzere
düzgün bir şekilde lisansladığınızı teyit edersiniz.
“StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucu” ile kastedilen, Windows için StorageCraft Kurtarma Ortamı örneği oluşturmak için kullanılan
tek başına kullanılabilen bir StorageCraft Yardımcı Programı'dır.
“StorageCraft ShadowControl® CMD”, Fiziksel Sistemler ve/veya Sanal Makineler üzerinde yüklü olan StorageCraft Ürünleri'nin uzaktan
izlenmesini ve/veya yönetilmesini sağlayan bir StorageCraft Ürünü'dür. ShadowControl CMD iki bileşenden oluştur: Fiziksel Sistem ya da
Sanal Makineye yüklü bir aracı ve ayrılmış bir Fiziksel Sistem ya da Sanal Makineye yüklü olan önceden yapılandırılmış bir ISO dosyası
tarafından oluşturulmuş bir yazılım gereci. ShadowControl CMD'nin belirli işlevselliği sadece ShadowProtect ve/veya StorageCraft
ImageManager'ın yüklenmesi ile bağlantılı olarak çalışır. ShadowControl CMD münferiden lisanslı ürünleri, hizmetleri ya da ekli modülleri
içermez.
“StorageCraft Yardımcı Programı” ile kastedilen, ImageReady, ISO Tool, StorageCraft Diagnostics, StorageCraft Kurtarma Ortamı,
StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucu, PSAI ve/veya Sanal Önyükleme ürünleridir. Bu ürünler birlikte “StorageCraft Yardımcı
Programları” olarak anılacaktır.
“Abonelik Ücretleri” ile kastedilen, MSP Yazılımını belirli bir ay boyunca kullanma hakkı için bir MSP tarafından ödenen aylık ücretlerdir.
Abonelik Ücretleri, Lisans Ücreti tanımına dahil değildir.
“Destek Sorunu” ile kastedilen, StorageCraft'in Önem Seviyesine göre Düşük Seviye, Orta Seviye, Yüksek Seviye ya da Acil Durum
Seviyesindeki Destek Sorunu olarak sıraladığı ya da sınıflandırdığı, Yazılım ile bağlantılı olan teknik bir soru ya da sorundur. ”Acil Durum
Seviyesi” önem seviyesi ile kastedilen, uygun kurulum ve Yazılımın kullanımına rağmen ortaya çıkan ve aşağıdaki önemli üretim
sorunlarından bir ya da daha fazlasının meydana geldiği Destek Sorunudur: (i) önemli bir üretim sunucusu işlevini yerine getiremiyorsa ve
Yazılım ile birlikte geri yüklenemezse ya da (ii) önemli bir üretim sunucusu Yazılım ile birlikte kullanıldığında devre dışı bırakılıyorsa. "Yüksek
Seviye" önem derecesi ile kastedilen, Yazılımın düzgün yükleme ve kullanımı ile uzun vadeli verimliliğinin olumsuz olarak etkilenmesine
rağmen Lisans Alan'ın işlemlerinin kısıtlı bir şekilde devam edebildiği bir Destek Sorunudur. "Orta Seviye" önem derecesi ile kastedilen,
Yazılımın düzgün yükleme ve kullanımına rağmen oluşan bir Destek Sorunudur, ancak Lisans Alan'ın ticari işlemleri üzerinde sınırlı bir
olumsuz etkiye sahip bir problem oluşmuştur. "Düşük Seviye" Destek Sorunu önemli üretim ortamlarına çok az etkisi olan ya da hiç etkisi
olmayan hatalar, önerilen uygulamalar, genel sorular, bilgiler, lisanslama, etkinleştirme, geliştirme ya da eğitim ile ilgili tüm sorunları içerir.
“Güncelleştirme” ile kastedilen, StorageCraft'ın mevcut kullanıcılara StorageCraft Ürün eklemelerini, sorun düzeltmelerini ve hata
düzeltmelerini sunduğu süreçtir. StorageCraft herhangi bir Güncelleştirmeyi oluşturma ya da yayınlamaya yönelik hiçbir garanti ya da
taahhütte bulunmaz veya söz vermez.
“Geliştirme” ile kastedilen, StorageCraft'ın StorageCraft Ürünü'nün StorageCraft'ın o esnada yürürlükte olan Geliştirme politikaları uyarınca
StorageCraft'ın fiyat listesindeki StorageCraft Ürünü'nün önceki sürümünün yerine geçen bir sürümünü herkese yayınlamasıdır. Toplu Lisans
Sertifikası uyarınca elde edilen StorageCraft Ürünü Geliştirmeleri sadece Toplu Lisans Sertifikası uyarınca lisanslanan koltuk sayısı ile eşit
3
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
sayıda elde edilebilir. StorageCraft herhangi bir Geliştirmeyi oluşturma ya da yayınlamaya yönelik hiçbir garanti ya da taahhütte bulunmaz
veya söz vermez.
“Kullanım” ile kastedilen, Yazılımı StorageCraft ya da yetkili satıcısı tarafından Size temin edildiği gibi, ancak bu Sözleşmenin koşulları ile
uygun olacak şekilde Nesne Kodu şeklinde çalıştırma, yürütme ve görüntüleme yeteneğidir.
“VirtualBoot” ile kastedilen, bir ShadowProtect imaj dosyasını tam işlevsel VirtualBox sanal makinesine dönüştürmek üzere Oracle açık
kaynak VirtualBox Hypervisor ürününü kullanan bir StorageCraft Yardımcı Programı'dır. VirtualBoot işlevi, ShadowProtect ile birlikte
sunulur. StorageCraft, Oracle VirtualBox Hypervisor'ı dağıtmadığı için Son Kullanıcının kendi VirtualBox oluşumunu sağlaması ve VirtualBox
ürününe özgü Oracle lisans sözleşmesini kabul etmesi gerekir.
“Sanal Makine” ile kastedilen, işletim sistemli bir bilgisayar donanım aygıtının yazılım öykünmesidir. VMware® ve Virtual PC, sanal
makineleri oluşturan yazılıma örneklerdir. “Desktop Virtual Machine” ile kastedilen, Masaüstü İşletim Sistemini kullanan bir Sanal
Makinedir (örn.; Windows 7 işletim sistemini çalıştıran VMware). “Server Virtual Machine” ile kastedilen, bir Sunucu İşletim Sistemini
kullanan bir Sanal Makinedir (örn.; Windows Server 2012 işletim sistemini çalıştıran VMware).
“Toplu Lisans Sertifikası” ile kastedilen, StorageCraft tarafından kendi takdirine göre düzenlenen ve bir StorageCraft ürününü Toplu Lisans
Sertifikası'nın izin verdiği sayıda bilgisayara yüklemenize izin veren bir lisans sertifikasıdır. Kalıcı Yazılım için tüm Üyelikler yalnızca sizin
tarafınızdan kendi bilgisayarlarınıza yüklenmeli ve onlarla kullanılmalıdır. MSP Yazılımı için tüm Üyelikler yalnızca sizin tarafınızdan tek bir
müşterinin bilgisayarlarına yüklenmeli ve onlarla kullanılmalıdır. Bir Son Kullanıcı veya bir MSP müşterisinden fazlasına StorageCraft
Ürünü'nü Üyeliğinin dağıtılması, bir Toplu Lisans Sertifikası ile lisanslanan tüm StorageCraft Ürünü Üyeliklerini geçersiz kılar.
Section 2 Mülkiyet Hakları. Bu belge bir lisanstır, satış değildir. Yazılım ve Belgeler, StorageCraft ya da lisans verenlerinin tescilli ürünleridir ve
Amerika Birleşik Devleti telif hakkı yasaları ile uluslararası anlaşma hükümlerince korunmaktadır. Bu Sözleşme'deki hiçbir husus ABD ya da
uluslararası telif hakkı hukuku ya da sair hukuk uyarınca StorageCraft'ın haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. Yazılım ve Belgelerdeki tüm
telif hakları, patent hakları, ticari sır hakları, ticari markalar ve sair fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Yazılımın ve tüm
kopyalarının, değişikliklerinin, çevirilerinin, bileşenlerinin, özelliklerinin ve Yazılımın birleştirilen kısımlarının mülkiyeti daima StorageCraft'ta kalır.
Yazılımı kullanmaya yönelik haklarınız münferiden bu Sözleşmede tanımlanan haklar ile sınırlıdır. StorageCraft bu Sözleşme ile açıkça verilmeyen
tüm hakları saklı tutar. StorageCraft'ın Yazılıma ilişkin olarak Size sunabileceği Güncelleştirmeler, Geliştirmeler, yayınlar, değişiklikler ve
iyileştirmeler bu Sözleşmeye tabidir. Bu yazılım özellikle şu belirtilen haklardan hiçbirini size tanımaz: (a) mülkiyet hakkı, temellük hakkı, hisse,
teminat hakkı, yada kaynak kodu ya da Yazılımın Amaç Kodu üzerindeki diğer hakları yada StorageCraft'in Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde haklar; (b)
Yazılımla ilgili Fikri Mülkiyet Hakları, Yazılımın yada Dokümantasyonun herhangi bir kopyasının herhangi bir bölümü; (c) Yazılımı değiştirme hakkı
yada yetkisi; (d) Yazılımı türev geliştirmek için kullanmak yada Yazılımın türev çalışmalarını kullanmak; (e) Yazılımın her türlü teknik sınırlamaları
aşmak; (f) Yazılımın tersine mühendisliği, tersine derlemesinin, yeniden derlemesinin yapılması yada yazılımla ilgili ticari sırları yada kaynak kodları
belirleme çabaları; (g) Bu Sözleşmede açık olarak izin verilenin haricinde Yazılımı kopyalamak; (h) StorageCraft'tan önceden alınmış yazılı bir izin
almadan yazılımı kopyalamak, alt lisanslamak, satmak, ödünç vermek, kiralamak, vermek, transfer etmek, devretmek, yada diğer bir şekilde
Yazılımın kısmen yada tamamen elden çıkarılması (bu yöntemlerden herhangi biri ile böyle bir izni almadan yazılımın tahsis edilmesi geçersizdir);
ve/veya (i) StorageCraft'in patent, telif hakkı, ticari sır, ticari marka, veya diğer mülkiyet hakkını sökmek, gizlemek yada değiştirmek.
Section 3 Daimi Lisanslar ve MSP Lisansları. StorageCraft Ürünleri'nin kullanımıyla ilgili belirli şartlar aşağıda tanımlanmıştır ve 1, 4 ve 7 numaralı
bölümler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşme'nin diğer şartlarına tabidir.
3.1.
Kalıcı Yazılım: Bu Sözleşmenin dayattığı sınırlamalara tabi olan Kalıcı Yazılım lisansı satın alır ya da alırsanız, aşağıdakileri yapmak üzere ve
geçerli Lisans Ücretinin zamanında ödenmesine tabi olarak Size tamamen ödenmiş, dünya çapında, daimi, gayri münhasır, devredilemeyen,
alt lisansı verilemeyen, lisans ücretli ve "olduğu gibi" bir Nesne Kodu lisansı verilir: (a) Yazılım ve Belgeleri StorageCraft tarafından Size temin
edildiği üzere değiştirilmemiş şekli ile ve "olduğu gibi" kullanmak; (b) Yazılımı bu Sözleşmenin koşulları ile Yazılıma uygulanan tüm özel koşul
ve sınırlamalara uygun olarak kullanmak; (c) tüm mülkiyetlerin, ticari marka simgelerinin, telif hakkı simgeleri ile göstergelerinin ve sair
mülkiyet işaretlerinin söz konusu arşiv kopyasında bulunması şartıyla ve bundan başka, Yazılımın orijinal kopyası işlemez ya da düzgün
çalışamaz duruma gelmedikçe arşiv kopyasının kullanılmaması şartıyla Yazılımı sadece Arşiv Kullanımı amacıyla kopyalamak ve (d) Toplu
Lisans Sertifikası almadığınız sürece Yazılımı tek bir bilgisayarda kullanmak. Yazılım üzerinden veya StorageCraft tarafından el ile düzgün
şekilde devre dışı bırakılmayan Kalıcı Yazılım'ın tekrar etkinleştirilemeyeceğini anlar ve kabul edersiniz. Ayrıca, StorageCraft'ın takdir yetkisi
kendine ait olarak Kalıcı Yazılım'ı el ile devre dışı bırakmayı ve/veya yeniden etkinleştirmeyi reddedebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Kalıcı
Yazılımı üçüncü taraflara abonelik tabanlı yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmetlerini sunmak için kullanamazsınız.
3.2.
MSP Yazılımı: Geçerli bir MSP Yazılımı aboneliği ve ilgili Abonelik Ücretleri'nin ödenmiş olması şartıyla MSP Yazılımı'nı aşağıdaki amaçlarla
kullanmak üzere sınırlı, atanamaz, devredilemez, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, lisans ücretine tabi bir Nesne Kodu lisansına
sahip olursunuz: (a) geçerli bir yazılı sözleşme olması şartıyla müşterilerinize abonelik tabanlı yönetilebilir şirket içi ve/veya şirket dışı
yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmetleri sunmak; (b) Yazılım ve Belgeleri “olduğu gibi” ve StorageCraft tarafından sunulan
şeklini değiştirmeden kullanmak; (c) Yazılımı bu Sözleşmenin koşulları ile Yazılıma uygulanan tüm özel koşul ve sınırlamalara uygun olarak
kullanmak; (d) tüm mülkiyetlerin, ticari marka simgelerinin, telif hakkı simgeleri ile göstergelerinin ve sair mülkiyet işaretlerinin söz konusu
arşiv kopyasında bulunması şartıyla ve bundan başka, Yazılımın orijinal kopyası işlemez ya da düzgün çalışamaz duruma gelmedikçe arşiv
kopyasının kullanılmaması şartıyla Yazılımı sadece Arşiv Kullanımı amacıyla kopyalamak ve (e) Toplu Lisans Sertifikası olmadığı durumlarda
Yazılımı tek bir bilgisayarda kullanmak. MSP Yazılımı ile ilgili yukarıda belirtilen hakların, StorageCraft MSP Portalı'na erişimin ve/veya Ürün
Desteği'nin şu durumlarda askıya alınabileceğini ve/veya iptal edilebileceğini anlarsınız: (a) Abonelik Ücretleri'ni veya bu sözleşmeden ya da
StorageCraft ile yaptığınız başka bir sözleşmeden doğan tutarların ödenmemesi veya şartların ihlal edilmesi veya (b) MSP Yazılımı'nı
StorageCraft harici bir taraftan lisanslamanız ve ilgili üçüncü tarafla olan sözleşmenizi ihlal etmeniz. Bu husus MSP Yazılımının devre dışı
bırakılmasını içerebilir. Söz konusu askıya alma veya fesih durumlarının Yazılım'ı kullanmanızdan faydalanan müşterilerinizi etkileyeceğini
kabul edersiniz.
4
Section 4 Diğer Lisans Türleri ve Yazılımın Belirli Sürümleri için Geçerli Ek Şartlar, Koşullar ve Sınırlamalar.
4.1.
4.2.
Masaüstü Lisansı—Masaüstü Lisansı, Yazılım'ın yalnızca Masaüstü İşletim Sistemi ile kullanılmasına izin verir.
Değerlendirme Lisansı—Değerlendirme Lisansı, bir StorageCraft Ürününün tüm özelliklerini Şirket İçi Kullanım için kullanmanıza izin veren
süre sınırlamalı bir lisanstır ve karşılık gelen StorageCraft Ürünü'nün standart versiyonunun, StorageCraft Kurtarma Ortamı ve StorageCraft
Kurtarma Ortamı Oluşturucusu'nu içeriyorsa bunları da içerir. Değerlendirme Lisansı kapsamında Yazılım'ı kullanma hakkınızın takdir yetkisi
StorageCraft'a ait olmak üzere askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini ve/veya feshedilebileceğini anlarsınız. Değerlendirme Lisansı
yalnızca belirli bir süre için ve değerlendirme amacıyla kullanılabilir.
4.3. Dahili Kullanım Lisansı (Ücretsiz)— Ücretsiz bir Dahili Kullanım Lisansı, StorageCraft Ürününün tüm özelliklerini kullanmanıza izin veren bir
lisanstır ve eğer karşı düşen StorageCraft Ürünü standart versiyonu, StorageCraft Kurtarma Ortamı ve StorageCraft Kurtarma Ortamı
Oluşturucusu'nu içeriyorsa, bu ürünleri de içerir. Ücretsiz Dahili Kullanım Yazılımı hakkının takdir yetkisi StorageCraft'a ait olmak üzere
askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini ve/veya feshedilebileceğini anlarsınız. Lisans Bakımı içermez, ancak Olay Desteği satın alınabilir.
4.4. Dahili Kullanım Lisansı (Ücretli)—Ücretli bir Dahili Kullanım Lisansı, StorageCraft Ürününün tüm özelliklerini kullanmanıza izin veren bir
lisanstır ve eğer karşı düşen StorageCraft Ürünü standart versiyonu, StorageCraft Kurtarma Ortamı ve StorageCraft Kurtarma Ortamı
Oluşturucusu'nu içeriyorsa, bu ürünleri de içerir. Bir yıllık Bakım hizmetlerini içerir.
4.5. Not-For-Resale (“NFR”) Lisansı—Bir NFR Lisansı bir StorageCraft Ürününü sadece Dahili Kullanım için tanıtıcı, eğitim ve sınama amaçlı
kullanmanıza izin verir. NFR Lisansı, StorageCraft Ürününün tüm özelliklerini kullanmanıza izin veren bir lisanstır ve eğer karşı düşen
StorageCraft Ürünü standart versiyonu, StorageCraft Kurtarma Ortamı ve StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu'nu içeriyorsa, bu
ürünleri de içerir. NFR Lisansını kullanma hakkının takdir yetkisi StorageCraft'a ait olmak üzere askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini
ve/veya feshedilebileceğini anlarsınız. Lisans Bakımı içermez, ancak Olay Desteği satın alınabilir.
4.6. Sunucu Lisansı—Sunucu Lisansı, Yazılım'ın yalnızca Sunucu İşletim Sistemi ile kullanılmasına izin verir.
4.7. Zaman Sınırlı Lisans—Yazılım için Zaman Sınırlı Lisans, bir StorageCraft Ürünü'nü belirli bir süre için kullanma izni veren bir lisanstır.
Belirtilen süre sona erdiğinde Yazılım'ın işlevleri durur.
4.8. Deneme Lisansı—Deneme Lisansı ilgili StorageCraft Ürününün tüm özelliklerini kullanmanıza izin veren zaman sınırlı bir StorageCraft Ürünü
lisansıdır, ancak StorageCraft Kurtarma Ortamı, StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu ya da Ürünün Donanım Bağımsız Geri Yükleme
özelliklerini içermez. (Donanım Bağımsız Geri Yükleme'nin olmaması sebebiyle Deneme Lisansından Ürünün tam sürümüne geçildikten sonra
yeni bir temel görüntü oluşturulmalıdır.) Deneme Lisansı StorageCraft Ürünü'ne bağlı olarak genellikle otuz (30) günü aşmayacak şekilde
yüklemeyi takip eden belirli bir süreden sonra sona erer ya da zaman aşımına uğrar. Deneme Lisansı ile Bakım hizmeti sunulmaz.
4.9. ShadowProtect Small Business Server Lisansı—A Yazılım için ShadowProtect SBS Lisansı, yalnızca Small Business Server İşletim Sistemi
üzerinde çalıştırmayı destekler.
4.10. ShadowProtect Virtual Lisansı—ShadowProtect Virtual Lisansı yalnızca Masaüstü, Sunucu veya Small Business Server İşletim Sistemi
çalıştıran bir Sanal Makine üzerinde kullanıma izin verir.
SECTION 5 Lisans Kısıtlamaları. StorageCraft'tan önceden yazılı izin almanız hariç doğrudan ya da herhangi bir ana şirket, tali şirket, iştirak, aracı ya
da üçüncü şahıslar vasıtasıyla Yazılım ve Belgelere istinaden aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacağınızı kabul edersiniz: (i) Yazılım ya da
Belgeleri bu Sözleşmenin koşullarını ihlal edecek şekilde kullanmak; (ii) Yazılım ya da Belgeleri bu Sözleşme tarafından özellikle yetki verilen haller
haricinde kopyalamak; (iii) Toplu Lisans Sertifikası ile yetki verilen haller hariç Yazılımın bir kopyasının eşzamanlı kullanımına izin vermek; (iv) Yazılım
ya da Belgelerin herhangi bir kısmını satmak, finansal kiralamak, kiralamak, lisanslamak, bunların alt lisansını vermek ya da başka biçimde ticaretini
yapmak; (v) StorageCraft'ın önceden yazılı izni olmadan Lisans Alan'dan başka kişilere Yazılım ya da Belgeleri temin etmek, ödünç vermek, ifşa
etmek, açıklamak, sağlamak ya da kullanımına izin vermek; (vi) Yazılım ya da herhangi bir kopyasının mülkiyetini ya da bunlara ilişkin hakları sair
şekilde devretmek ya da bunlardaki teminat haklarını vermek; (vii) Yazılımı herhangi bir hizmet bürosu, tesis idaresi ya da zaman paylaşımlı
düzenlemede kullanmak; (viii) StorageCraft Kurtarma Ortamı ya da StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu'nu StorageCraft Kurtarma Ortamı
ya da StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu'nun Size temin edildiği StorageCraft Ürününün lisanslı kopyası ile bağlantılı olması hali hariç
kullanmak; (ix) Yazılım ya da Belgelerin kopyasında yer alan mülkiyete ilişkin bildirimleri, etiketleri ya da göstergeleri kaldırmak ya da değiştirmek;
(x) Yazılım ya da Belgelerin kopyalarını Birleşik Devletler Hükümeti tarafından yasaklanan ülke ya da varış noktalarına (doğrudan ya da dolaylı)
göndermek ya da iletmek; (xi) tersine mühendislik yapmak, kaynak koduna dönüştürmek, kaynak kodunu oluşturmak, üzerinde değişiklik yapmak,
tercümesini yapmak, Yazılımın kaynak kodunu keşfetmek üzere teşebbüste bulunmak ya da Yazılımından türetilmiş çalışmalar oluşturmak, Yazılımı
çalıştırmak ya da denetlemek; (xii) bir Sanal Makine lisansını Fiziksel Sistemde kullanmak; (xiii) VirtualBoot'u VirtualBoot'un Size sağlandığı lisanslı
Yazılımın belirli yerinden başka yazılım tarafından yaratılan görüntü dosyaları ile bağlantılı olarak kullanmak ya da (xiv) bu Sözleşme uyarınca Size
verilen hakları daimi olarak temlik ya da devir etmek, meğer ki: (a) Yazılımın kopyalarını muhafaza etmemiş, (b) söz konusu temlik ya da devirden
önce temlik ya da devir alan bu Sözleşmenin koşul ve şartlarını yazılı olarak kabul etmiş ve (c) StorageCraft söz konusu temlik ya da devre rıza
göstermiş olsun. StorageCraft'ın farklı bir kullanıma izin veren önceden yazılı onayını almış olmadığınız sürece, Yazılım, aşağıdaki kısıtlamalara tabi
olan bir ya da daha fazla uygulama programlama arabirimi (“API'ler”) içerebilir: API, doğrudan ya da dolaylı olarak sadece kişisel kullanımınız içindir
ve sadece sizin tarafınızca kullanılabilir; Size lisanslanan belirli bir Yazılım ile bağlantılı olarak kullanılmalıdır; sadece Yazılım ile birlikte ya da lisanslı
üçüncü taraf kullanıcı arabirimi ile birlikte teslim edilen kullanıcı arabirimi ile birlikte kullanılabilir ve StorageCraft'ın patent, telif hakkı, ticari marka
bildirimlerini ya da mülkiyet haklarına ilişkin sair, servis, aracı ya da modül ile kullanılabilir; kaydı karartamaz, değiştiremez ya da ihmal edemez ya
da API'yi, API'nin StorageCraft ya da Sizden başka herhangi birinin mülkiyeti olduğu fikrini ima edecek şekilde kullanamazsınız.
Section 6 Ürün Desteği. Lisans Ücreti ödediğiniz Kalıcı Yazılım durumunda Lisans Ücreti'ne bir yıllık yenilenebilir Standart Destek hizmeti dahildir.
MSP Yazılımı aboneliği durumunda Standart Destek, MSP Yazılımı aboneliğinin yürürlükte olduğu esnada mevcuttur. Bu Sözleşme'de belirtilen aksi
durumlara rağmen, bu Sözleşme'ye tabi StorageCraft Ürünü'nü ücretsiz veya para ödemeden satın almış olmanız halinde, Standart Destek hizmeti
StorageCraft'ın takdirine göre sunulacaktır. Ücretli Destek ayrıca satılır.
5
Section 7 Lisans Ücreti. Değerlendirme Lisansı, Deneme Lisansı ve belirli Dahili Kullanım ve NFR Lisansları hariç StorageCraft ya da yetkili satıcısı
tarafından belirlenen Lisans Ücretini ödemelisiniz. Kamu Kurumu Son Kullanıcısı olmanız halinde bu ödemeyi StorageCraft Ürünü için sipariş
verdiğiniz Kamu Kurumu Sözleşmesi şartlarına göre yapmanız gerekir.
Section 8 Fesih. Bu Bölümde izin verildiği gibi feshedilmedikçe bu Sözleşme yürürlüktedir. Taraflardan her biri bu Lisansı kendi takdiriyle dilediği
zaman feshedebilir ancak StorageCraft'ın satın alınan Kalıcı Yazılım'ı veya satın alınan Zaman Sınırlamalı Lisanslar için kendi takdiriyle feshetmesi
durumunda Lisans Ücreti'nin ödendiği tarihten itibaren otuz altı aylık dönem için eşit paylaştırılmış halde Lisans Ücreti'ni iade edecektir. (36 aydan
daha önce satın alınan lisanslar için para iadesi yapılmayacaktır.) MSP Yazılımı için Abonelik Ücretleri iade edilmez. Bu Sözleşmenin 3, 4, 5, 13 ya da
15. Bölümlerini esaslı ihlaliniz halinde StorageCraft bu Sözleşmeyi söz konusu ihlale ilişkin olarak Size bir bildirim göndererek ve derhal etkili olacak
şekilde feshedebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü esaslı olarak fesheder ve StorageCraft’ın söz konusu ihlale ilişkin yazılı bildiriminin
tesellümünden sonra on (10) gün içerisinde söz konusu ihlali ıslah edemezseniz, StorageCraft bu Sözleşmeyi on (10) günlük yazılı bildirim ile
feshedebilir. Kamu Kurumu Sözleşmesi'ne tabi Kamu Kurumu Son Kullanıcısı olmanız halinde Sözleşme ilgili Kamu Kurumu Sözleşmesi şartları
uyarınca feshedilene kadar yürürlükte olacaktır. Bu Sözleşmenin feshi ile birlikte Yazılım ile Belgelerin tüm kullanımına son vermelisiniz ve aşağıdaki
hususlarda işbirliği yapmayı kabul edersiniz: (a) Yazılımın tüm kopyalarını yüklü olduğu bilgisayarlardan kaldırma ve devre dışı bırakma; (b) Yazılımı
içeren tüm ortamları iade ya da imha etme ve (c) muaccel ve ödenmemiş Lisans Ücretlerinin veya Abonelik Ücretlerinin ödenmesi dahil ancak
bununla sınırlı olmamak üzere Yazılımı kullanımınız ile bağlantılı olarak StorageCraft’a borçlu olduğunuz tüm mali yükümlülükleri yerine getirme.
Section 9 İade Politikası, Sınırlı Garanti, Münhasır Çözüm Yolu. StorageCraft İade Politikası için lütfen şu adrese bakın:
www.storagecraft.com/about/legal/return-policy. StorageCraft, Yazılımı StorageCraft ya da satıcısı, dağıtıcısı ya da yetkili temsilcisinden satın
aldığınız ilk tarihten itibaren altmış (60) gün boyunca Yazılımın temin edildiği ortamın olağan kullanımda malzeme ve işçilik açısından kusursuz
olacağını garanti eder. StorageCraft İade Politikası'nda belirtilen iade ve değişim hakları hariç olmak üzere, bu sınırlı garantinin ihlal edilmesi
durumunda StorageCraft ve aracıları, çalışanları, temsilcileri, görevlileri, yöneticileri, müteahhitleri, bayileri, satıcıları, dağıtıcıları ve sağlayıcıları
aleyhine tek ve münhasır çözüm yolunuz takdiri StorageCraft'a ait olmak üzere ya: (a) StorageCraft Ürünü için ödenen Lisans Ücretinin iadesi (Lisans
Ücretini ödediğine dair kabul edilebilir bir ispat temin etmeniz ve Yazılımı iade etmeniz ya da devre dışı bırakmanız şartıyla) ya da (b) StorageCraft'a
altmış (60) günlük garanti süresi içerisinde uyuşmazlığı bildirmeniz şartıyla Yazılımı içeren kusurlu ortamın değiştirilmesi. Kusurlu ortamı, masrafı
Lisans Alan'a ait olmak üzere altmış (60) günlük garanti süresi içerisinde StorageCraft veya bayi, dağıtıcı, satıcı ya da yetkili temsilcisine iade
etmelisiniz. Bu sınırlı garanti; kusurun değişiklik, kötü kullanma, hasar ya da yanlış uygulama sonucu olması halinde veya Yazılım'ın tasarlanan amacı
haricinde ya da bu Sözleşme'yi veya ilgili yasaları ihlal eder şekilde kullanılması halinde hükümsüzdür. Değiştirilen ortam orijinal garanti süresinin
kalanı ya da otuz (30) gün boyunca, bu iki süreden hangisi daha uzunsa, garanti altındadır. Bundan başka; StorageCraft Yazılımın StorageCraft
tarafından Yazılım için yayınlanacak özelliklere büyük ölçüde uyacağını garanti eder. Bu Bölüm Size belirli haklar verir ve ikamet ettiğiniz ülke ya da
bölgeye göre sair haklarınız da olabilir. Bu Bölüm, Federal Tedarik Düzenlemesi 52.212-4(o) kapsamındaki geçerli bir Kamu Kurumu Sözleşmesi ile
belirtilen garantileri sınırlamaz veya reddetmez. Garanti ihlali olması halinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti şu hakların ve çözüm yollarının
tümünü saklı tutar: (i) Yazılım siparişi verilen Kamu Kurumu Sözleşmesi, (ii) Federal Tedarik Düzenlemeleri ve (iii) Sözleşme Anlaşmazlıkları Yasası, 41
USC 7101-7109.
Section 10 Garantilerden Feragat. STORAGECRAFT, YAZILIMIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA İŞLEYİŞİNİN KESİNTİSİZ YA DA
HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ OLMASI HARİÇ YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARI İLE
TEMİN EDİLİR VE LİSANSLANIR. BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ OLMASI HARİÇ İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BU
SÖZLEŞME UYARINCA TEMİN EDİLEN HİZMET YA DA SAİR ÜRÜN YA DA YAZILIM İLE İLGİLİ YAZILI HUKUK, KANUN GEREĞİ YA DA BAŞKA BİÇİMDE
KAYNAKLANAN SARİH YA DA ZIMNİ, YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ, BEYAN YA DA ŞART BULUNMAMAKTADIR. BU SÖZLEŞMEDE AKSİ
TAKDİRDE BEYAN EDİLMEDİKÇE VE GEÇERLİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE STORAGECRAFT VE YETKİLİ TEMSİLCİLERİ
AŞAĞIDAKİLER İLE İLİŞKİLİ YA DA AŞAĞIDAKİLERE DAİR TÜM GARANTİ YA DA KOŞULLAR (VARSA) DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE
TÜM SARİH, ZIMNİ YA DA KANUNİ GARANTİ VEYA KOŞULLARDAN FERAGAT EDER: TİCARİ ELVERİŞLİLİK, DAYANIKLILIK, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, VİRÜSLERİN BULUNMAMASI, İHLAL ETMEME, YANITLARIN DOĞRULUĞU YA DA TAMLIĞI, SONUÇLAR, İŞÇİLİK ÇABASI VE İHMAL
NOKSANLIĞI. AYRICA, BU SÖZLEŞMEDE AKSİ TAKDİRDE BEYAN EDİLMEDİKÇE VE KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE TANIMA
UYGUNLUK GARANTİ, GÖREV YA DA KOŞULU YOKTUR. BU MUAMELE BAĞIMSIZ BİR MUAMELEDİR VE HEM STORAGECRAFT HEM DE YAZILIMA
İSTİNADEN UYGUN GEREKLİ ÖZENİ KABUL ETTİNİZ. NETİCE İTİBARİYLE, BU SÖZLEŞME AKSİNİ AÇIKÇA SAĞLAMADIKÇA BU YAZILIMIN KULLANIMI YA
DA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN TÜM RİZİKO TARAFINIZA AİTTİR. HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİDEN GEÇERLİ KANUN UYARINCA FERAGAT
EDİLMEZSE, O ZAMAN SÖZ KONUSU ZIMNİ GARANTİ YAZILIMI STORAGECRAFT VEYA BAYİLERİ, DAĞITICILARI YA DA YETKİLİ TEMSİLCİLERİNDEN ELDE
ETTİĞİNİZ TARİHTEN İTİBAREN OTUZ (30) GÜN İLE SINIRLIDIR VE BU SÖZLEŞME'DE ÖNGÖRÜLEN MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLU HÜKMÜNE TABİDİR.
BAZI YARGI BÖLGELERİ BELİRLİ GARANTİLERE İLİŞKİN SINIRLAMALARA İZİN VERMEDİĞİNDEN YUKARIDA ANILAN ZIMNİ GARANTİLER HAKKINDAKİ
OTUZ (30) GÜNLÜK SINIRLAMA SİZE UYGULANMAYABİLİR. BU BELGEDEKİ SINIRLI GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR VE YARGI
BÖLGELERİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK ARZ EDEN SAİR HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
GARANTİ SORGULARI STORAGECRAFT’A:
[email protected] YA DA İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN BİLDİRİM ADRESİNDEN GÖNDERİLMELİDİR. YUKARIDAKİ GARANTİLERİ YA DA
SINIRLAMALARI GENİŞLETEN YA DA DEĞİŞTİREN SÖZLEŞMELER HER İKİ TARAFIN YETKİLİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN İMZALANMADIKÇA VE YAZILI
OLMADIKÇA TARAFLARI BAĞLAMAZ. BU BÖLÜM, FEDERAL TEDARİK DÜZENLEMESİ 52.212-4(O) KAPSAMINDAKİ GEÇERLİ BİR KAMU KURUMU
SÖZLEŞMESİ İLE BELİRTİLEN GARANTİLERİ SINIRLAMAZ VEYA REDDETMEZ. GARANTİ İHLALİ OLMASI HALİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HÜKÜMETİ ŞU HAKLARIN VE ÇÖZÜM YOLLARININ TÜMÜNÜ SAKLI TUTAR: (I) YAZILIM SİPARİŞİ VERİLEN KAMU KURUMU SÖZLEŞMESİ, (II) FEDERAL
TEDARİK DÜZENLEMELERİ VE (III) SÖZLEŞME ANLAŞMAZLIKLARI YASASI, 41 USC 7101-7109.
Section 11 Sorumluluğun Sınırlandırılması. STORAGECRAFT VE YETKİLİ TEMSİLCİLERİNİN ŞAYET VARSA HERHANGİ BİR KAYIP İÇİN SORUMLULUĞU
DOĞRUDAN HASARLAR İLE SINIRLIDIR VE YAZILIMIN KULLANIMI İÇİN ÖDEDİĞİNİZ LİSANS ÜCRETİNİ AŞAMAZ. STORAGECRAFT YA DA ARACILARI YA
DA TEMSİLCİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARA İLİŞKİN OLASILIKTAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHİ STORAGECRAFT YA DA YETKİLİ TEMSİLCİLERİ
ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN (İKAME ÜRÜNLER YA DA HİZMETLERİN TEDARİKİ; GELİR, KULLANIM
YA DA VERİ KAYBI YA DA TİCARİ KESİNTİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR SURETTE SORUMLU DEĞİLDİR. BU BÖLÜM
6
TARAFINDAN UYGULANAN SINIRLAMALAR, MEVCUT YASAL YOLLAR VE MÜBADİL KARŞILIK RİZİKONUN TARAFLAR ARASINDA DAĞITILMASINI
YANSITIR VE BUNLAR ARASINDAKİ MUAMELENİN TEMELİNİN ASLİ BİR UNSURUDUR. BU SINIRLAMALAR KUSUR, HAKSIZ FİİL, İHMAL, YALAN BEYAN
YA DA KUSURSUZ SORUMLULUK YA DA ÜRÜN SORUMLULUĞU HALİNDE DE UYGULANIR. Yazılımın herhangi bir parçasına katkıda bulunan bir kişi,
söz konusu hasara ilişkin olasılıktan haberdar edilmiş olsa dahi her ne şekilde meydana gelmiş olursa olsun Yazılımın kullanımından meydana gelen
akdi, kusursuz sorumluluk ya da haksız fiilden (ihmal veya başka türlü dahil) mütevellit herhangi bir sorumluluk teorisinden kaynaklı hasarlardan
hiçbir surette sorumlu olmaz. Bazı yargı bölgeleri arızi ya da netice kabilinden doğan hasarların muaf tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin
vermediği için yukarıdaki muaf tutma ya da sınırlandırma Size uygulanmayabilir. Yazılı ya da teamül ya da başka türlü hukuk uyarınca meydana
gelen tazminat ya da katkılara yönelik talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere StorageCraft'ı bu Bölümde sınırlanan sorumlulukları aşan
tüm sorumluluklardan ibra edersiniz. Bazı ülkelerdeki Son Kullanıcılar kendi bölgelerine özgü ve sorumluluğu değiştirme ya da muaf tutmayı
sınırlandıran bazı tüketiciyi koruma yasalarına tabi olabilirler. Yazılımı ticari amaçlar ile edinmişseniz, geçerli tüketiciyi koruma yasalarının
uygulanmayacağını onaylarsınız. StorageCraft'ın geçerli hukuk tarafından uygulanan ve bu sebeple bu Sözleşme tarafından meşru bir şekilde
değiştirilemeyen ya da muaf tutulamayan bir koşul ya da garantiyi ihlal ederse, kanun tarafından izin verilen azami ölçüde StorageCraft'ın Size karşı
olan sorumluluğu, takdiri StorageCraft’a ait olmak üzere, aşağıdaki gibi sınırlıdır: (a) Yazılımın değiştirilmesi ya da onarılması ve/veya Ürün
Desteği'nin tekrar sunulması veya da (b) Yazılımı değiştirme ya da onarma maliyeti ve/veya Ürün Desteği'ni tekrar sunma maliyeti.
Section 12 Fikri Mülkiyet Tazmini. Aşağıdaki şartların oluşması halinde StorageCraft, bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nı tazmin edecek ve bir
Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nı Yazılım'ın herhangi bir ABD veya yabancı patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sır haklarını ihlal ettiğine dair
iddialarla ilgili masraflar, giderler ve yükümlülüklerden tazmin edecektir: (a) bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nın bu tür bir taleple ilgili
StorageCraft'ı derhal bilgilendirmesi; (b) bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nın StorageCraft ile söz konusu talebin soruşturulması ve savunma
yapılması aşamalarında makul şekilde işbirliği yapması ve (c) Yazılım'ın ihlal veya ticari sırın uygunsuz şekilde kullanılmasıyla ilgili talebe konu olması
veya StorageCraft tarafından olacağının düşünülmesi halinde bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı takdir ve masraflar StorageCraft'a ait olmak üzere,
StorageCraft'ın şunlardan birini yapmasına izin verecektir: (i) bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nın Yazılımı kullanmaya devam etmesi için tedarik
etme; (ii) Yazılımı ihlali ortadan kaldıracak şekilde ikame etme veya değiştirme ya da (iii) bu Sözleşme'yi feshetme, Yazılım'ın iadesini kabul etme ve
ödenen Lisans Ücreti'ni bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'na iade etme; ABD Hükümeti'nin yasal sürekli performans hakkına bağlı kalma şartıyla.
Ancak, burada aksini belirten hükümlerden bağımsız olarak, ihlal veya ticari sırların uygunsuz kullanımıyla ilgili taleplerin, Yazılım'ın StorageCraft
tarafından belirlenen kullanımın haricinde kullanılmasından veya herhangi bir Yazılım'ın bir Kamu Kurumu Son Kullanıcısı tarafından ihlale neden
olacak şekilde değiştirilmesinden kaynaklanması halinde, StorageCraft'ın bu bölümde yer alan hükümlerden doğan herhangi bir yükümlülüğü
olmayacaktır.
Section 13 MSP. MSP Yazılımı'nın Son Kullanıcısı iseniz, MSP Portal erişim kimlik bilgileriniz kullanılarak MSP Portalı üzerinden yapılan tüm
işlemlerin sorumluluğu size aittir. Buna ek olarak, MSP müşteri bilgilerini StorageCraft'a ifşa etmek için ilgili yasaların gerektirdiği tüm onayları,
feragatleri ve retleri almayı kabul edersiniz. MSP Yazılımı'nı üçüncü taraf aracılığıyla lisanslamanız halinde, ilgili tarafın Abonelik Ücreti'ni
ödememesi durumunda aşağıdakilerin askıya alınabileceğini veya feshedilebileceğini anlar ve kabul edersiniz: MSP Yazılımı'nı kullanımınız varsa
MSP Portalı erişiminiz ve Ürün Desteği erişiminiz. Müşterilerinizden veya potansiyel müşterilerinizden MSP Yazılımı'nın Deneme Lisansı veya
değerlendirme sürümü için ücret almayacağınızı kabul edersiniz. Sizinle müşteriniz arasında, müşterinin MSP Yazılımı'nı kullanma şartlarını
belirleyen sözleşmenin feshedilmesinden sonra şu konularda elinizden geleni yapacağınızı kabul edersiniz: (a) MSP Yazılımı'nın yüklenmiş olduğu
tüm müşteri bilgisayarlarından kaldırılması ve/veya tüm kopyalarının devre dışı bırakılması ve (b) müşterinin MSP Yazılımı'nı içeren tüm ortamları
iade etmesi veya imha etmesi. MSP Yazılımı'nı bayi veya ana MSP gibi StorageCraft haricindeki bir taraftan almış olmanız durumunda, bu üçüncü
tarafla aranızdaki sözleşmenin StorageCraft'a veya ilgili kurumsal yan kuruluşlarından birine devredilebileceğini anlarsınız.
MSP Yazılımı'nın Son Kullanıcısı olmanız halinde, verileri MSP Yazılımı ile yönetilen müşterilerinizi yazılı olarak, makul ve doğru bir şekilde şu
konularla ilgili bilgilendirmeyi de kabul edersiniz: (a) bu Sözleşme'de veya MSP Yazılımı ile ilgili sizinle üçüncü taraflar arasındaki sözleşmelerde yer
alan tüm şartlar, MSP Yazılımı'nı kullanma hakkınızın bu Sözleşme'yi, StorageCraft ile olan diğer sözleşmelerinizi veya sizinle üçüncü taraf arasındaki
sözleşmeleri ihlal etmeniz halinde askıya alınabileceği veya feshedilebileceği ve (b) MSP Yazılımı'nı kullanmak için gerekli olan teknik ve işlevsel
gereksinimler. Müşterilerinizle yaptığınız sözleşmelerde aşağıdaki “Minimum Müşteri Şartları” ile belirtilen şartlarla hemen hemen aynı olacak (ve
daha az kısıtlayıcı olmayacak) şekilde hükümler kullanmayı kabul edersiniz:
1.
Şartlar ve Koşullar. Aşağıdaki Şartlar ve Koşullar, StorageCraft MSP Yazılımı'nın kullanımı (“Yazılım”) ve/veya
Yazılım'ın yükleneceği bilgisayarın sahibi (burada “MSP Müşterisi”) için geçerlidir. MSP Müşterisi'nin Yazılım'ı kullanma veya
ondan faydalanma hakkı, lisanslı StorageCraft yönetilen hizmet sağlayıcısı ("MSP") ile yazılı sözleşmesine ek olarak bu Şartlar
ve Koşullar'a tabidir.
2.
Fikri Mülkiyet Hakları. Yazılım lisansı, MSP Müşterisi'ne değil MSP'ye verilmiştir. Yazılım ile ilgili tüm isim ve fikri
mülkiyet hakları, StorageCraft veya onun lisans sahiplerine aittir ve MSP Müşterisi'nin Yazılım'a erişmesi, sahip olması veya onu
kullanması, MSP Müşterisi'ne Yazılım ile ilgili sahiplik hakkı vermez. MSP ile olan sözleşmesinin feshedilmesi veya iptal
edilmesi, MSP'nin bu yönde bildirim göndermesi veya Yazılım'ın yüklü olduğu bilgisayarların başka bir kişi veya kuruma
aktarılması halinde MSP Müşterisi'nin bilgisayarlarında yüklü tüm Yazılım'ı kaldırma, silme ve/veya yok etme konularında
işbirliği yapması gerekir. MSP Müşterisi şunları gerçekleştiremez: (a) Yazılım'ı üçüncü taraflara kiralama, ödünç verme veya
doğrudan ya da dolaylı olarak transfer etme veya dağıtma, (b) Yazılım'a üçüncü tarafların erişimine veya kullanımına izin
verme, (c) Yazılım'ın veya birlikte sunulan basılı materyallerin kopyalarını oluşturma veya (d) bu sınırlamadan bağımsız olarak
ilgili yasaların böyle bir işleme açıkça izin verdiği hallerin haricinde Yazılım üzerinde tersine mühendislik, derlemeyi açma veya
koda dönüştürme işlemleri gerçekleştirme.
3.
İnternet Bağlantısı. Yazılım'ın Yazılım lisansının geçerliliğini onaylamak üzere StorageCraft'ın etkinleştirme sunucusu
ile düzenli bir şekilde iletişime geçmeye izin veren çalışan bir internet bağlantısı bulunmalıdır. StorageCraft'ın etkinleştirme
sunucusu ile yineleyen bir şekilde iletişime geçemezse, Yazılım devre dışı kalacaktır.
7
4.
Fesih ve Askıya Alma. Diğer haklardan bağımsız olarak MSP, MSP Müşterisi'nin bu Şartlar ve Koşullar'a uygun
hareket etmemesi halinde MSP Müşterisi'nin Yazılım ile ilgili kullanma veya faydalanma haklarını askıya alabilir veya
feshedebilir. MSP Müşterisi, MSP ile olan sözleşmelerinin veya MSP'nin StorageCraft veya MSP'nin Yazılım'ı temin ettiği diğer
üçüncü taraflar ile olan sözleşmesinin askıya alınması, feshedilmesi veya iptal edilmesi halinde Yazılım işlevlerinin
durabileceğini, Yazılım'ın devre dışı kalabileceğini ve/veya MSP Müşterisi'nin Yazılım'ı kullanmayı durdurması ve Yazılım'ın tüm
kopyalarını imha etmesi gerekebileceğini anlar.
5.
Garanti Olmaması. STORAGECRAFT YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ” VE TÜM HATALARI İLE SAĞLANIR. STORAGECRAFT,
YAZILIM VEYA MSP TARAFINDAN YAZILIM İLE BAĞLANTILI YA DA İLİŞKİLİ OLARAK SAĞLANAN HİZMETLER İLE İLGİLİ DOĞRUDAN
VEYA DOLAYLI, YAZILI VEYA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ, BEYAN ŞART SUNMAMAKTADIR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN
KAPSAMLI ÖLÇÜDE, STORAGECRAFT, AŞAĞIDAKİLERE AİT VEYA AŞAĞIDAKİLERLE İLGİLİ GARANTİLER VE KOŞULLAR (VARSA) DA
DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ YA DA YASAL TÜM GARANTİ VE ŞARTLARDAN FERAGAT
EDER: TİCARİ ELVERİŞLİLİK, DAYANIKLILIK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VİRÜSLERİN BULUNMAMASI, İHLAL ETMEME,
İŞÇİLİK ÇABASI VE İHMAL NOKSANLIĞI. KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE UNVAN YA DA TANIMA UYGUNLUK
GARANTİ, GÖREV YA DA KOŞULU YOKTUR. İLGİLİ KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, MSP MÜŞTERİSİ, YAZILIM'IN
KULLANIMI VEYA MÜLKİYETİ YA DA MSP VE MSP MÜŞTERİSİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME VEYA İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HASARLAR İÇİN STORAGECRAFT'I VEYA LİSANS SAHİPLERİNİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKTEN
FERAGAT EDER.
6.
Ürün Desteği. StorageCraft'ın Ürün Desteği'ni doğrudan MSP Müşterisi'ne sunma yükümlülüğü yoktur.
7.
Hataya Dayanıklı Değildir. MSP MÜŞTERİSİ, STORAGECRAFT YAZILIMI'NIN HATAYA DAYANIKLI OLMAYAN BİR
TEKNOLOJİYE SAHİP OLDUĞUNU VE YAZILIM'IN HATASININ ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA VEYA CİDDİ FİZİKSEL, MÜLK VEYA
ÇEVRE HASARI OLUŞTURACAĞI ORTAMLARDA VEYA UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ÜRETİLMİŞ VEYA
OLUŞTURULMUŞ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDER.
8.
İhracat Kısıtlamaları. Bu Yazılım'ın ABD ihracat denetim yasaları için menşei ABD'dir ve MSP Müşterisi, bu yasaların
yanı sıra ABD İhracat Yönetim Düzenlemeleri dahil olmak üzere Yazılım için geçerli olan uluslararası ve ulusal yasalara uygun
hareket etmeyi ve ABD ve diğer hükümetlerin belirlediği son kullanıcı, son kullanım ve hedef ülke kısıtlamalarına uygun
hareket etmeyi kabul eder.
Section 14 Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Kısıtladığı Haklar. KISITLI HAKLAR AÇIKLAMASI. Tüm StorageCraft Ürünleri ve belgeleri
tabiatları icabı ticaridir. Yazılım ve Belgeleri 48 C.F.R. § 2.101'de tanımlandığı gibi “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılım Belgeleri”
'nden oluşan ve söz konusu terimlerin geçerli olduğu üzere 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(5) ve 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(1) 'de tanımlandığı ve 48
C.F.R. § 12.212 and 48 C.F.R. § 227.7202'de kullanıldığı üzere “Ticari Öğeler”dir. Geçerli olduğu üzere 48 C.F.R. §§ 12.212, 252.227-7015, 227.7202 –
227.7202-4 ve 52.227-14 ve Federal Yönetmelikler Yasasının sair ilgili bölümlerine uygun olarak StorageCraft’ın Yazılım ve Belgeleri Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti Yazılım'ın son kullanıcılarına sadece bu Sözleşmedeki hüküm ve koşullar uyarınca tüm diğer son kullanıcılara verilen haklar ile
lisanslanır.
Section 15 İhracat Yasasına Uyum. StorageCraft, çalışanları ve aracıları (i) bazı taraflarla iş yapmayı ve (ii) ihraç edilebilecek teknoloji ve servislerin
türü ve düzeyini yasaklayan veya sınırlayan ABD ihracat denetimi yasalarına tabidirler. Bu yasalara İhracat İdaresi Yasası, Silah İhracatı Denetim
Yasası ve International Economic Emergency Powers Act ile bu ve benzeri diğer geçerli ihracat yasaları için hazırlanmış düzenlemeler de dahildir
ancak yasalar bunlarla sınırlı değildir ("İhracat Yasaları"). Lisans Alan, İhracat Yasaları'na tam olarak uyum gösterecek ve Yazılım'ın veya doğrudan
ilgili ürünlerin: (1) doğrudan veya dolaylı bir şekilde İhracat Yasaları'na aykırı şekilde ihraç edilmesini veya (2) nükleer, kimyasal veya biyolojik
silahlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İhracat Yasaları tarafından yasaklanan amaçlar için kullanılmasını önleyecektir. Yazılım
veya temel aldıkları bilgi veya teknoloji (i) Küba, Kuzey Kore, İran, Sudan, Suriye veya ABD malların ihracatı veya yeniden ihracatı yaptırımlarına tabi
herhangi başka bir ülke (veya bu ülke uyruklu olanlara ya da buralarda ikamet edenler veya (ii) ABD Maliye Bakanlığı’nın Özellikle Belirlenen
Uyruklar ve Engellenen Kişiler Listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı’nın Reddedilen Kişiler Listesi, Doğrulanmamış Liste, Topluluk Listesi veya Nükleer
Silahların Yayılımını Önleme Yaptırımlarında belirtilen herhangi bir kişi tarafından indirilemez ya da başka bir şekilde ihraç veya yeniden ihraç
edilemez. Geçerli ihracat izni koşulları, yaptırım programları ve diğer kısıtlamalarla ilgili olarak yol göstermeleri amacıyla ABD Ticaret ve Maliye
Bakanlıkları ile irtibata geçebileceğinizi anlarsınız. Yazılımı indirerek ya da kullanarak yukarıda anılanları kabul eder ve söz konusu liste ya da ülkenin
mukimi ya da vatandaşı ya da bunların denetimi altında ya da buralarda bulunmadığını beyan ve tekeffül eder ve ABD yasalarına uygunluğu temin
etmek üzere gerekli ABD hükümeti yetkilendirmesini elde etmek ile sorumlu olduğunu onaylarsınız.
Section 16 Bildirimler. Bu Sözleşme uyarınca verilmesi ya da tebliğ edilmesi gereken veya verilmesine ya da tebliğ edilmesine izin verilen tüm
bildirimler yazılı ve aşağıdaki gibi olmalıdır: (a) bildirimde bulunulacak Tarafa bildirimin fiili teslimat ile birlikte verildiği ve tesellüm alındığı
varsayılacak bir durum olan şahsen teslim edilmelidir; (b) bildirimde bulunulacak Tarafa hitaben bildirimin söz konusu kurye hizmetine teslimat için
emanet edildikten bir (1) iş günü sonrasında verildiği ve tesellüm alındığı varsayılacak bir durum olan itibarlı bir uluslararası ticari kurye hizmeti ile
gönderilmelidir (FedEx veya DHL gibi); (c) bildirimin fiili teslimat ile birlikte verildiği ve tebliğ edildiği varsayılacak bir durum olarak e-posta veya faks
suretiyle gönderilmelidir ya da (d) bildirimde bulunulacak Tarafa bildirimin tesellüm anında verildiği ve tesellüm alındığı varsayılacak bir durum olup
da söz konusu bildirimin bildirimde bulunulacak Tarafça tesellüm edilebileceği sair şekillerde tebliğ edilmelidir. Tarafların yukarıda anılan
şekillerden herhangi birisi açısından irtibat noktası aşağıdaki gibidir. StorageCraft’a gönderilirken: StorageCraft Technology Corporation, Attn:
Legal; 11850 Election Rd, Suite 100, Draper, UT 84020; e-posta: [email protected]; faks: (801)545-4705; kopyası: StorageCraft Technology
Corporation, Attn: Notice to StorageCraft, P.O. Box 1149, Riverton, UT 84065; e-posta: [email protected]; faks: (801) 545-4705. Lisans
Alan'a gönderilecekse: Lisans Alan tarafından StorageCraft'a sağlanan Lisans Alan'ın adresine, faks numarasına ve/veya e-posta adresine. Her bir
Taraf yukarıda tarif edilen şekilde diğer Tarafa on (10) günlük önceden yazılı bildirimde bulunarak bildirime yönelik irtibat bilgilerini değiştirebilir.
Section 17 Parolalar. Yazılımın herhangi bir parola koruması ya da şifreleme işlevi için talepte bulunursanız, parolanızın kaybının Yazılım tarafından
oluşturulan görüntü dosyaları ve/veya verilerinize erişiminizi kaybetmeniz ile sonuçlanacağını anlarsınız. StorageCraft'ın oluşturduğunuz herhangi
8
bir parolayı saklamadığını, muhafaza etmediğini ya da denetlemediğini, StorageCraft'ın parolanızın kaybı ile bağlantılı sorumluluğu olmadığını ya da
parolanızın telafisine yardımcı olmayacağını kabul ve teyit edersiniz. PAROLA OLUŞTURARAK YA DA VERİLERİNİZİ ŞİFLEYEREK SÖZ KONUSU
PAROLANIN KAYBI İLE BAĞLANTILI TÜM RİZİKOYU ÜSTLENİRSİNİZ.
Section 18 Muhtelif.
18.1.
Etkinleştirme. Belgeler, StorageCraft'ın etkinleştirme sunucusu tarafından lisanslı Yazılımın her bir Üyeliğine ilişkin tanımayı içeren Yazılımı
etkinleştirme sürecini tanımlar. StorageCraft etkinleştirme sunucusunun kayıtları, Yazılım Üyeliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği
hususunda belirleyicidir.
18.2. Belgelerin İncelenmesi. StorageCraft Ürünleri'nin doğru yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi veren çevrimiçi kullanma kılavuzları dahil
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım ile ilgili Belgeleri inceleyeceğinizi kabul edersiniz.
18.3. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçerli kanun uyarınca geçersiz ya da icra edilemez bulunursa, söz konusu geçersizlik ya
da icra edilemezlik bu Sözleşmeyi bir bütün olarak geçersiz ya da icra edilemez kılmaz ve söz konusu icra edilemez ya da geçersiz hüküm
geçerli yasanın sınırları dahilinde söz konusu hükmün amaçlarını en iyi şekilde getirebilecek gibi değiştirilir ve tefsir edilir.
18.4. Sözleşmenin Bütünlüğü. Yazılımın tedariki konusunda münferit, yazılı ve imzalanmış ve bu Sözleşmeyi (MSP sözleşmesi dahil ancak bununla
sınırlı olmak üzere) açıkça değiştiren bir sözleşme akdetmedikçe bu Sözleşme Yazılıma ilişkin olarak Siz ve StorageCraft arasında tam ve
münhasır sözleşme beyanıdır ve Taraflar arasındaki bundan önceki gerek yazılı gerek sözlü tüm iletişimleri, beyanları, mutabakatları ve
anlaşmaları (Kamu Kurumu Son Kullanıcısı için geçerli olduğunda Kamu Kurumu Sözleşmesi ve Kamu Kurumu Son Kullanıcısı'nın ilgili
siparişleri haricinde) hükümsüz kılar.
18.5. Feragat ya da Değişiklik. Bu Sözleşme StorageCraft'ın tam yetkili temsilcisi tarafından yazılı ve açık bir ek sözleşmenin tanzim edilmesi hali
hariç değiştirilemez. Takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere StorageCraft'ın bu Sözleşme'yi dilediği zaman değiştirebileceğini veya
düzenleyebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Güncelleştirmeler ve Yükseltmeler dahil Yazılımın gelecek yayınlarını almanızın bu
Sözleşmenin tümünü ya da bir kısmını değiştiren, düzelten ya da yenisi ile değiştiren ve Yazılıma istinaden Tarafların yükümlülüklerine tesir
eden yeni bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabulünüzü gerektirdiğini anlar, kabul ve teyit edersiniz. Herhangi bir eylemde bulunmama
bu Sözleşme uyarınca StorageCraft’ın StorageCraft’a bahşedilen ya da StorageCraft’ın doğasında mevcut haklarından feragat ettiği anlamına
gelmez.
18.6. Üçüncü Taraf Lehdar Yoktur. Hiçbir üçüncü taraf bu Sözleşmenin lehdarı değildir ya da olamaz ve hiçbir üçüncü Tarafın bu Sözleşmeyi icra
etme hakkı yoktur.
18.7. Temlik. Bu Sözleşme size özeldir ve Bölüm 5 ile belirtilen durumların haricinde (yasal olarak dahi) temlik edemezsiniz. Lisans Alan'ın
idaresindeki değişiklik temlik durumunu oluşturur.
18.8. Uygunluk. Bu Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca ve bundan itibaren bir sene boyunca, makul bildirimi takiben, iktisadi ya da
ticari amaçlarla lisanslanan Yazılım için StorageCraft ticari faaliyetinizi asgari düzeyde kesintiye uğratacak şekilde ve olağan iş saatleri
esnasında bu Sözleşmeye uygunluğunuzu yerinde denetleyebilir. StorageCraft bu amaçla bağımsız bir denetçi kullanabilir.
18.9. Konu Başlıkları ve Başlıklar. Bu Sözleşmede kullanılan konu başlıkları ve başlıklar sadece rahatlık ya da referans sağlaması için kullanılmıştır
ve bu Sözleşmenin kapsam ya da niyetini değiştiremez, genişletemez, sınırlayamaz ya da tanımlayamazlar ya da bu Sözleşmenin koşul ya da
şartlarını sair şekilde etkileyemezler.
18.10. Mücbir Sebepler. StorageCraft’ın bu vesileyle mevcut yükümlülüklerini ifada gecikmesi, temerrüdü ya da yükümlülüklerini ifasını yerine
getirememesi yangın, sel, patlama, savaş, terörizm, ambargo, işçi grevi, hükümet gereksinimi, sivil ya da askeri makam, doğal afet,
taşıyıcıların eylem ya da ihmali ya da StorageCraft’ın denetimi ötesindeki sair benzer sebepler ile bunlara sebebiyet verildiği ölçüde bu
Sözleşmenin bir ihlalini oluşturmaz.
18.11. Tabi Olunan Hukuk. Kamu Kurumu Son Kullanıcısı değilseniz, bu Sözleşme kanun seçimi ya da kanunlar arası ihtilaf ilkeleri, kuralları ya da
State of Utah haricindeki herhangi bir yargı bölgesinin yasalarının uygulanması ile sonuçlanacak hüküm uygulanmaksızın münhasıran ABD,
Utah Eyaleti kanunlarına tabidir ve bunlar uyarınca tefsir edilir. Taraflar Utah federal ya da eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine
gayri kabili rücu şekilde boyun eğerler. Uluslararası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşması bu Sözleşmeye
uygulanmaz. Muvakkat men kararı, ihtiyati tedbir, tahkim yardımında haciz veya ara ya da ihtiyati önleme yönelik emir dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere Tarafların bu vesileyle ilişkisi ya da bu Sözleşme ile ilgili geçici telafi davası münhasıran ABD, State of Utah, Salt Lake
County’de açılmalıdır. Taraflar söz konusu ara ya da ihtiyati önleme ya da ihtiyati haciz davaları amaçları ile ABD, State of Utah, Salt Lake
County’deki federal ya da eyalet mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder ve buna boyun eğer. Kamu Kurumu Son Kullanıcısı için,
bu Sözleşme kanun seçimi ya da kanunlar arası ihtilaf ilkeleri, kuralları ya da Utah Eyaleti haricindeki herhangi bir yargı bölgesinin
yasalarının uygulanması ile sonuçlanacak hüküm uygulanmaksızın ABD ve (ilgili Federal yasaların izin verdiği ölçüde) Utah Eyaleti
kanunlarına tabidir ve bunlar uyarınca tefsir edilir.
18.12. Uyuşmazlık Halli. Bu Sözleşmenin taraflarının seçimi ile aşağıdakiler ile bağlantılı, ilişkili ya da aşağıdakilerden kaynaklanan uyuşmazlık,
ihtilaf ya da iddialar nihai karar için Amerika Tahkim Birliği (“AAA”) yada Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (“ICDR”) tarafından
yönetilen tahkime ibraz edilir: Yazılım'ı satın almanız ya da kullanmanız; iddia edilen eksiklik ya da hata dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere Yazılımın performansı; akdi, kanuni ya da teamül hukuku gereği garantinin ihlali ya da mevcudiyeti; bu Sözleşmenin koşul ve
yükümlülükleri; bu Sözleşmenin ifası, feshi, iptali ya da iddia edilen ihlali ve bu Sözleşmenin tümünün ya da herhangi bir parçasının batıl,
iptal edilebilir, adil olmayan ve icra edilemez olduğu iddiası dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmenin geçerliliği ya da icra
edilebilirliği (topluca “Tahkim Gerektiren İhtilaf”). Tahkim yolu seçilirse, her iki Taraf da jüri tarafından yargılanma hakkından feragat eder.
AAA ve ICDR'ye “Tahkim Organları” denir. Telif hakları, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğine yönelik herhangi bir
iddia Tahkim Gerektiren İhlal değildir ve ABD, Utah Eyaleti, Salt Lake Bölgesi’ndeki uzman bir mahkeme nezdinde karara bağlanacaktır.
Tahkim Gerektiren İhlal olması halinde tahkim seçimi, Taraflardan biri tarafından yazılı olarak diğer Taraf'ın şikayetine son yanıt verme
gününde veya öncesinde yapılmalıdır. ABD'de ikamet ediyorsanız ya da işyeriniz ABD’de ise; tahkim toplu tahkimlere ilişkin kurallar hariç
tahkim esnasında yürürlükte olan AAA Ticari Tahkim Kuralları uyarınca yürütülmelidir. ABD’de ikamet etmiyorsanız ya da ABD’de işyeriniz
yoksa, tahkim, toplu tahkimlere ilişkin kurallar hariç olmak üzere tahkim esnasında yürürlükteki ICDR Uluslararası Tahkim Kuralları uyarınca
yürütülmelidir. (Ticari Tahkim Kuralları ve Uluslararası Tahkim Kuralları topluca “Kurallar” olarak anılır. Kuralların nüshaları ücretsiz olarak
9
18.13.
18.14.
18.15.
18.16.
18.17.
18.18.
18.19.
şu adresten edinilebilir: http://www.adr.org/.) Taraflar aralarındaki herhangi bir tahkimin sadece Taraflar arasındaki uyuşmazlığı
içermesine niyet eder. Bir Taraf ile üçüncü bir taraf arasındaki uyuşmazlık tahkime dahil edilmemelidir. Toplu tahkime izin verilmez.
Tahkim Kurallar uyarınca seçilecek tek bir hakem tarafından yürütülür. Uluslararası Tahkim Kuralları uyarınca yürütülecek tahkim
durumunda hakemin uluslararası yazılım lisanslama işlemlerinde de tecrübesi bulunmalıdır. Tahkim yeri ABD, State of Utah, Salt Lake
County’dir ve İngilizce dilinde yürütülür, meğer ki Taraflar yazılı olarak aksini kararlaştırmış olsun. Tahkim kararı aşağıdaki özellikleri haiz
gerekçeli bir karar olmalıdır: Sunulan delilin maddi esbabı mucibesini tamamıyla izah eden; maddi esbabı mucibeyi vakanın hukukuna
uygulayan; Tarafların müteakip yasal kuramlarına dayandırılan hukuk yargılarını tamamıyla izah eden; hangi yasal kuramların takip edildiğini
ve bunların neden takip edildiğini açıklayan ve zararlara, masraflara ve/veya ücretlere hükmedildiyse; zararların, masrafların ve/veya
ücretlerin türlerinin her bir Taraf itibariyle hesaplanmasını belirten. Karar nihaidir ve Taraflar üzerinde bağlayıcıdır ve bu karara Utah
Uniform Arbitration Act (Utah Tek Tip Tahkim Yasası), Utah Yasası Ek bölüm 78B-11-101 sonra gelen sayfalar uyarınca izin verilen bu
temeller uyarınca yetkili yargı bölgesindeki bir mahkeme nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmemesi halinde karara ilişkin hüküm yetkili
yargı bölgesindeki bir mahkemede kaydedilmelidir. Aksi takdirde, bu Sözleşme ve Kurallar ile tahkime verilen yetkileri sınırlandırmadan,
tahkimin eşitlik prensiplerini uygulama veya hakkaniyete uygun hakemin çarelere karar verme yetkisi yoktur. Tahkimi kabul ederek Taraflar
ABD, State of Utah, Salt Lake County’nin yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkemesini muvakkat men kararı, ihtiyati tedbir, tahkim
yardımında haciz veya ara ya da ihtiyati önleme yönelik emir dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir geçici çareyi neşretme
yeteneğinden mahrum bırakmaz. Taraflardan herhangi birinin mahkemeye söz konusu geçici çare veya ara ya da ihtiyati önleme talebinde
bulunması tahkim sözleşmesinden feragat olarak addedilemez. Bu bölüm, Kamu Kurumu Son Kullanıcısı için geçerli değildir.
CDDL. Yazılımın yürütülebilir VBoxHDDXSP.dll'i Ortak Geliştirme ve Dağıtım Lisansı Sürüm 1.0 (“CDDL”) uyarınca lisanslı VirtualBox Open
Source Edition kaynak kodunu içeren değiştirilmemiş dosyalar içerebilir. StorageCraft, CDDL lisanslı dosyalarda “değişiklikler” yapmamıştır
ve StorageCraft söz konusu terimler CDDL'de tanımlandığı üzere bir “katkıda bulunan” değildir. CDDL'den bağımsız olarak Yazılım
münferiden bu Sözleşmenin koşul ve şartlarına uygun olarak lisanlıdır ve dağıtılır ve CDDL, size Yazılıma ilişkin ya da Yazılımdaki hiçbir hak,
mülkiyet ya da menfaati vermez. CDDL'ye bağlantılar ve tüm ilgili CDDL'le lisanslı kaynak kodu için lütfen Yazılıma dahil edilen README.RTF
dosyasına başvurun.
Hataya Dayanıklı Değildir. YAZILIM, HATAYA DAYANIKLI OLMAYAN TEKNOLOJI IÇERIR VE YAZILIMIN ARIZASI HALINDE ÖLÜM, BEDENSEL
YARALANMA YA DA AĞIR FIZIKSEL, MALA ILIŞKIN YA DA ÇEVRESEL ZARARA YOL AÇABILECEĞI UYGULAMALAR YA DA ÇEVRELERDE
KULLANIMA YÖNELIK DEĞILDIR YA DA SÖZ KONUSU KULLANIM IÇIN ÜRETILMEMIŞ VE TASARLANMAMIŞTIR.
Yürürlükte Kalma. Bu Sözleşmenin ücretler ya da borçlu olunan sair tutarların ödenmesine ilişkin hükümleri, garantiler, sorumluluğun
sınırlandırılması, uyuşmazlığın halli, tefsir ya da çeviri meseleleri ve fesihten sonra tabiatları icabı yürürlükte kalan sair hükümler bu
Sözleşmenin fesih ya da hitamından sonra da yürürlükte kalmaya devam eder.
Elektronik İşlemler. Taraflar bu Sözleşmenin Utah Uniform Arbitration Act (Utah Tek Tip Tahkim Yasası), Utah Yasası Ek Bölüm § 46-4-101
sonra gelen sayfalar uyarınca elektronik imzalar ve/veya elektronik aracıların kullanımı dahil elektronik vasıtalarla oluşturulabileceğini,
akdedilebileceğini ve/veya tevdii edilebileceğini kabul eder.
Elektronik Yazışmalar. StorageCraft’ın hesabınız ya da Yazılım ile ilgili olarak Sizinle e-posta ya da aksi takdirde elektronik iletişimler
aracılığıyla irtibata geçebileceğini kabul ve teyit edersiniz. StorageCraft’ın Yazılımı kullanımınız ile ilgili olduğuna inandığı sair bilgiler, yeni
ürün sürümleri, güncellemeler ve özel teklifler dahil StorageCraft'ın en son geliştirmeleri ile ilgili bu ve sair iletişimlere rıza gösterirsiniz.
Kişisel Bilgiler ve Gizlilik. Yazılım'ı etkinleştirdiğinizde StorageCraft'ın etkinleştirmenin yapıldığı bilgisayarın adını ve IP adresini, verdiğiniz
kullanıcı adını ve verdiğiniz kuruluş adını topladığını anlar ve kabul edersiniz. StorageCraft bu bilgileri Ürün Desteği sağlamayı kolaylaştırmak
ve ilgili ihracat denetimi yasalarına uygun hareket etmek için toplamaktadır. Ayrıca, StorageCraft bayisi veya dağıtıcısı gibi Yazılım'ı satın
aldığınız üçüncü taraflara verdiğiniz belirli bilgilerin StorageCraft ve kurumsal bağlı kuruluşları ve/veya Yazılım alışverişiniz veya edinmenizle
ilgili StorageCraft dağıtıcısı ile paylaşılabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bu bilgiler raporlama ile Bakım ve Ürün Desteği sağlama
amaçlarının yanı sıra müşteri hesap yönetimi amacıyla paylaşılmaktadır. Bu bilgiler şunları içerebilir: şirketinizin adı ve adresi, hesabınız için
ilgili kişi olarak tanımladığınız temsilcilerin adları, telefon numaraları ve e-posta adresleri, Yazılım veya satın alınması ya da lisanslanmasıyla
ilgili teknik sorunlar. TANIMLANABILIR KIŞISEL BILGILER DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE STORAGECRAFT VEYA
KURUMSAL BAĞLI KURULUŞUNA ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA ILGILI BILGI SAĞLAMANIZ HALINDE BU BILGIYI PAYLAŞMA YETKINIZ OLDUĞUNU
VEYA ILGILI VERI GIZLILIĞI YASALARI ÇERÇEVESINDE ILGILI BILGILERI SAĞLAMAK IÇIN GEREKLI ONAYLARI ALDIĞINIZI BEYAN VE GARANTI
EDERSINIZ. StorageCraft ve kurumsal bağlı kuruluşları, bize verdiğiniz bilgilerin yetkisiz kullanılmasını veya ifşa edilmesini önlemek için ticari
açıdan makul önlemleri alacaktır. StorageCraft ve kurumsal bağlı kuruluşları yasalar veya bu Sözleşme tarafından izin verilen durumların
veya bu Sözleşme veya üçüncü taraflarla imzaladığınız Yazılım ile ilgili diğer sözleşmeler uyarınca Yazılım'ı ve hizmetleri sunmak için gerekli
olduğu durumların haricinde bilgilerinize erişmeyecek, kullanmayacak veya üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. StorageCraft ve bağlı
kuruluşları, bize sunduğunuz bilgileri asla satmayacaktır. Lütfen StorageCraft web sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikamızı inceleyin.
Müşteri İrtibatı. Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız olursa, StorageCraft ile aşağıdaki şekillerde irtibata geçebilirsiniz: web sitesi www.storagecraft.com; telefon – 801-545-4700; faks - 801-545-4705; posta – StorageCraft Technology Corporation, 11850 Election Road,
Suite 100, Draper, Utah 84020, ABD
Sürüm 05.23.14
© Telif Hakkı 2006-2014 StorageCraft Technology Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu Yazılım ve Belgeler StorageCraft Technology Corporation'a
ait telifli mülkiyettir ve ShadowProtect Server, ShadowProtect Small Business Server, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Virtual,
ShadowProtect for Managed Service Providers, VirtualBoot, ImageManager ve ImageReady'deki ve bunlara ilişkin tüm haklar münhasıran
StorageCraft Technology Corporation'a mahsus ve aittir. HeadStart Restore, koruma kapsamındadır: ABD Patent No. 8,190,574. StorageCraft,
StorageCraft Kurtarma Ortamı, StorageCraft Kurtarma Ortamı Oluşturucusu, ShadowControl CMD, ShadowProtect Server, ShadowProtect Small
Business Server, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect for Managed Service Providers, ShadowProtect Virtual, ImageManager, VirtualBoot,
HeadStart Restore, intelligentFTP, ShadowStream ve bunların ilgili logoları ve ticari markaları münhasıran Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir
yerde bulunan StorageCraft Technology Corporation'a aittir. Microsoft ve Windows; Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalardır.
Windows Preinstallation Environment ve WinPE; Microsoft Corporation'a ait ya da ait olabilecek ticari markalardır. VirtualBox, Oracle'a ait ya da ait
olabilecek tescilli bir ticari markadır. VMware, VMware Inc'e ait ya da ait olabilecek tescilli bir ticari markadır. Bazı StorageCraft ürünleri GNU
10
Genel Ortak Lisans'a (“GPL”) ya da GNU Daha Az Genel Ortak Lisans'a (“LGPL”) tabi bileşenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü
taraflarca geliştirilebilecek yazılım bileşenlerini içerir. GPL kodu ve LGPL kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu bileşenler GARANTİSİZ
dağıtılır ve bir ya da daha fazla eser sahibinin telif haklarına tabi olabilirler. StorageCraft ürünlerinde kullanılan GPL ve LGPL kodu dahil üçüncü taraf
bileşenlerini şu adreste bulabilirsiniz: http://stcfoss.org. Yazılım, © 2003-2014 tüm hakları saklı ve telif hakkı bu lisans verene ait olan ya da
olabilecek bir tescilli yazılım ürünü olup da Pierre Mounir tarafından verilen bir lisans (The Truth olarak da bilinir) uyarınca StorageCraft tarafından
oluşturulan türetilmiş bir çalışmaya dayalı Network Configuration Utility'i içerebilir. Bu Sözleşmede atıfta bulunulan tüm diğer markalar ve ürün
isimleri ilgili sahiplerine ait ya da ait olabilecek ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır.
11
Download

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması